Informacja dla kandydatów – zmiana wyboru preferencji

Godziny  pracy Komisji Rekrutacyjnej
16 czerwca 2017 r. w godz. 10.00-14.00
19 czerwca 2017 r. w godz. 9.00-16.00     
Komisja rekrutacyjna przypomina, że do anulowania wniosku kandydata niezbędne jest podanie o anulowanie wniosku  podpisane przez rodziców / prawnych opiekunów.