Początek nowego roku szkolnego

Rok szkolny 2017/2018 rozpocznie się 4 września 2017 r.

O godz. 9.00  zostanie odprawiona  msza św. w kościele Narodzenia NMP przy Al. Solidarności 80.

Oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 nastąpi w budynku szkoły przy ul. Nowolipie 8 o godz. 10.00.

W dniu 4 września 2017 r. o godz. 17.00 w budynku szkoły odbędzie się zebranie rodziców uczniów klas pierwszych z  dyrekcją szkoły i wychowawcami.