Uczniowie Poniatówki na Międzynarodowym Kongresie Młodych Chemików YoungChem2017 w Lublinie

Krzysztof Nowak, Maciej Łukasik, Rafał Guz, Aleksander Senderowski, Jan Szumowski i Stanisław Kulczyk brali udział w  Międzynarodowym Kongresie Młodych Chemików YoungChem2017 , który odbył się w Hotelu Victoria w Lublinie w terminie 11–14.10.2017 r.
Tegoroczny Kongres był piętnastą edycją organizowanej co roku przez studentów Politechniki Warszawskiej konferencji młodych chemików. Głównym celem YoungChem-u jest stworzenie młodym naukowcom możliwości zaprezentowania swoich dokonań naukowych oraz udziału w wykładach wygłaszanych przez wybitnych chemików z kraju i z zagranicy.
Uczniowie, którzy w zeszłym roku szkolnym realizowali na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej staże badawcze przedstawili na Kongresie YoungChem2017 wyniki swoich badań. Prezentujemy postery pokazane na Kongresie przez Waszych kolegów:
 
poster Rafała Guza
poster Stanisława Kulczyka
poster  Macieja Łukasika
poster  Krzysztofa Nowaka   
poster Aleksandra Sendrowskiego      
poster Jana Szumowskiego 

  

 

 Informację sporządził – mgr Krzysztof Kuśmierczyk

Ślubowanie klas pierwszych i Dzień Patrona

W dniu 13 października 2017 r. odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych,  uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej i Dnia Patrona.  W trakcie uroczystości głos zabrał Pan Dyrektor dr Mirosław Sosnowski, który złożył życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom i pracownikom szkoły. Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Magdalena Wójcik złożyła życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkoły.

Została przybliżona historia szkoły i postać  patrona księcia Józefa Poniatowskiego koleżankom i kolegom z klas pierwszych. Ponadto uczniowie klasy IC przygotowali prezentację, ktra była posumowanie zajęć wychowawczych realizowanych na obozie integracyjna-naukowym w Pieczarkach pt „Idealny uczeń Poniatówki”

Autorką wszystkich zdjęć jest Róża Jastrzębska z klasy 2C