Uczniowie Poniatówki na Międzynarodowym Kongresie Młodych Chemików YoungChem2017 w Lublinie

Krzysztof Nowak, Maciej Łukasik, Rafał Guz, Aleksander Senderowski, Jan Szumowski i Stanisław Kulczyk brali udział w  Międzynarodowym Kongresie Młodych Chemików YoungChem2017 , który odbył się w Hotelu Victoria w Lublinie w terminie 11–14.10.2017 r.
Tegoroczny Kongres był piętnastą edycją organizowanej co roku przez studentów Politechniki Warszawskiej konferencji młodych chemików. Głównym celem YoungChem-u jest stworzenie młodym naukowcom możliwości zaprezentowania swoich dokonań naukowych oraz udziału w wykładach wygłaszanych przez wybitnych chemików z kraju i z zagranicy.
Uczniowie, którzy w zeszłym roku szkolnym realizowali na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej staże badawcze przedstawili na Kongresie YoungChem2017 wyniki swoich badań. Prezentujemy postery pokazane na Kongresie przez Waszych kolegów:
 
poster Rafała Guza
poster Stanisława Kulczyka
poster  Macieja Łukasika
poster  Krzysztofa Nowaka   
poster Aleksandra Sendrowskiego      
poster Jana Szumowskiego 

  

 

 Informację sporządził – mgr Krzysztof Kuśmierczyk

Posted in Wydarzenia.