Uroczystość upamiętniająca odzyskanie niepodległości 11 listopada 1918 r.

11 listopada  1918 r. – dzień odzyskania niepodległości. Dzień tak istotny w historii naszej ojczyzny.

Pamięć tamtych dni została przywołana w naszej szkole 8 listopada 2017 roku w czasie uroczystego koncertu i krótkiej inscenizacji. Można było poczuć choć trochę atmosferę tamtych dni, tego ducha patriotyzmu, który towarzyszył wszystkim działaniom Ignacego Paderewskiego. Przypomnienie, kim był i co robił dla odrodzenia Polski, pozwoliło przybliżyć ten wspaniały czas nadziei i radości.

Ignacy Jan Paderewski znany jako wirtuoz, który koncertował na największych scenach światowych, należał do ówczesnej elity. Dało mu to możliwość spotykania się z najważniejszymi politykami Europy i świata. Efektem także tych działań było powstanie państwa polskiego.

Ignacy Paderewski zasłużył się ojczyźnie, która po 123 latach Polska w końcu mogła cieszyć się niepodległością, a my dzisiaj możemy żyć w wolnym kraju. 

Ten niezmiernie ważny dla każdego Polaka dzień  – 11 listopada, dzień odzyskania niepodległości  w czasie uroczystości szkolnej, przypomnieli uczniowie klasy pierwszej społecznej we współpracy z uczniami z klasy 2f, 2a oraz 1d pod kierunkiem Romualdy Kuśmierczyk, nauczycielki historii.

pomysł i przygotowanie  – Romualda Kuśmierczyk – nauczycielka historii

przygotowanie i wykonanie uczniowie V LO:

prowadzenie: Zuzanna  Nadolna klasa 1a

inscenizacja: Krzysztof  Włodarkiewicz, Mateusz Marciniak, klasa 1a

skrzypce: Maria Sikora, klasa 2a,

pianino – Albert Sobczak  – klasa 2f,

taniec (mazur, dumka): Julia Krzesińska klasa 1d wraz z partnerem Michałem Romaniukiem (gość ).

Pamięć o zmarłych członkach społeczności V LO im. Księcia J. Poniatowskiego

Dzień Zaduszny, obchodzony 2 listopada po uroczystości Wszystkich Świętych, jest dniem modlitw za wszystkich zmarłych. W Polsce tradycja Dnia Zadusznego zaczęła się tworzyć już w XII wieku, a z końcem XV wieku była znana w całym kraju. W Zaduszki odwiedza się cmentarze. Tego dnia, na znak pamięci o zmarłych, zapala się na grobach znicze i składa się kwiaty.
Uczniowie V LO w tym dniu odwiedzili Wojskowe Powązki, aby upamiętnić nauczycieli, uczniów oraz absolwentów szkoły. Złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie Bronisława Pietraszewicza „Lota” ucznia Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Księcia Józefa Poniatowskiego przy ul. Leopolda Lisa-Kuli 16, który do wybuchu wojny ukończył w nim pierwszą klasę licealną, członka Szarych Szeregów, dowódcy I plutonu oddziału dywersji bojowej Agat oraz dowódcy akcji i pierwszego wykonawcy wyroku na Francu Kutscherze w lutym 1944.  Uczniowie symbolicznymi kwiatami i zniczami upamiętnili również m.in.:
  •  Jerzego Zborowskiego „Jeremiego” ucznia Gimnazjum im. Księcia Józefa Poniatowskiego, gdzie w czasie tajnych kompletów uzyskał świadectwo dojrzałości, harcmistrza, porucznika, dowódcę batalionu „Parasol” podczas powstania warszawskiego.
  • Mariana Sengera „Cichego” ucznia Gimnazjum i Liceum im. Księcia Józefa Poniatowskiego, który podczas okupacji działał w polskim podziemiu zbrojnym, należał  do   Szarych Szeregów, w lutym 1944 roku brał udział  w zamachu na Franza Kutscherę.
  • Jerzego Stefana Stawiińskiego ucznia Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Księcia Józefa Poniatowskiego przy ul. Leopolda Lisa-Kuli 16, polskiego prozaika, scenarzysty i reżysera filmów fabularnych, autora słuchowisk radiowych, współtwórcy największych sukcesów polskiej szkoły filmowej.
Symbolicznie zapalony znicz przy pomniku Szarych Szeregów przeznaczony pamięci wszystkich uczniów i absolwentów Gimnazjum i Liceum im. Księcia Józefa Poniatowskiego, którzy w czasie wojny działali w tej organizacji. Spacer po Wojskowych Powązkach, opowieść o historii cmentarza i ludziach tworzących historię, kulturę, sztukę… pozwolił przynajmniej na chwilę zatrzymać się i wspomnieć tych, których już z nami nie ma.
Pamiętając o bohaterach, uczniach i absolwentach naszej szkoły, nie zapominamy także o nauczycielach i pracownikach V LO, którzy już od nas odeszli:
Tomasz Tratkiewicz, fizyk
Małgorzata Malus, polonista
Danuta Wojciechowska, dyrektor szkoły
Teresa Wernik, historyk
Alina Nerlo, nauczyciel bibliotekarz
Emilia Helbing, rusycysta
Elżbieta Runkiewicz, rusycysta
I wielu innych, którzy zapisali się w pamięci naszej szkoły.  Im wszystkim uczniowie pierwszej klasy społecznej V LO wraz z opiekunami prof. R. Kuśmierczyk i prof. J. Zarębą zapalili symboliczny znicz pamięci.