Pamięć o zmarłych członkach społeczności V LO im. Księcia J. Poniatowskiego

Dzień Zaduszny, obchodzony 2 listopada po uroczystości Wszystkich Świętych, jest dniem modlitw za wszystkich zmarłych. W Polsce tradycja Dnia Zadusznego zaczęła się tworzyć już w XII wieku, a z końcem XV wieku była znana w całym kraju. W Zaduszki odwiedza się cmentarze. Tego dnia, na znak pamięci o zmarłych, zapala się na grobach znicze i składa się kwiaty.
Uczniowie V LO w tym dniu odwiedzili Wojskowe Powązki, aby upamiętnić nauczycieli, uczniów oraz absolwentów szkoły. Złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie Bronisława Pietraszewicza „Lota” ucznia Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Księcia Józefa Poniatowskiego przy ul. Leopolda Lisa-Kuli 16, który do wybuchu wojny ukończył w nim pierwszą klasę licealną, członka Szarych Szeregów, dowódcy I plutonu oddziału dywersji bojowej Agat oraz dowódcy akcji i pierwszego wykonawcy wyroku na Francu Kutscherze w lutym 1944.  Uczniowie symbolicznymi kwiatami i zniczami upamiętnili również m.in.:
  •  Jerzego Zborowskiego „Jeremiego” ucznia Gimnazjum im. Księcia Józefa Poniatowskiego, gdzie w czasie tajnych kompletów uzyskał świadectwo dojrzałości, harcmistrza, porucznika, dowódcę batalionu „Parasol” podczas powstania warszawskiego.
  • Mariana Sengera „Cichego” ucznia Gimnazjum i Liceum im. Księcia Józefa Poniatowskiego, który podczas okupacji działał w polskim podziemiu zbrojnym, należał  do   Szarych Szeregów, w lutym 1944 roku brał udział  w zamachu na Franza Kutscherę.
  • Jerzego Stefana Stawiińskiego ucznia Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Księcia Józefa Poniatowskiego przy ul. Leopolda Lisa-Kuli 16, polskiego prozaika, scenarzysty i reżysera filmów fabularnych, autora słuchowisk radiowych, współtwórcy największych sukcesów polskiej szkoły filmowej.
Symbolicznie zapalony znicz przy pomniku Szarych Szeregów przeznaczony pamięci wszystkich uczniów i absolwentów Gimnazjum i Liceum im. Księcia Józefa Poniatowskiego, którzy w czasie wojny działali w tej organizacji. Spacer po Wojskowych Powązkach, opowieść o historii cmentarza i ludziach tworzących historię, kulturę, sztukę… pozwolił przynajmniej na chwilę zatrzymać się i wspomnieć tych, których już z nami nie ma.
Pamiętając o bohaterach, uczniach i absolwentach naszej szkoły, nie zapominamy także o nauczycielach i pracownikach V LO, którzy już od nas odeszli:
Tomasz Tratkiewicz, fizyk
Małgorzata Malus, polonista
Danuta Wojciechowska, dyrektor szkoły
Teresa Wernik, historyk
Alina Nerlo, nauczyciel bibliotekarz
Emilia Helbing, rusycysta
Elżbieta Runkiewicz, rusycysta
I wielu innych, którzy zapisali się w pamięci naszej szkoły.  Im wszystkim uczniowie pierwszej klasy społecznej V LO wraz z opiekunami prof. R. Kuśmierczyk i prof. J. Zarębą zapalili symboliczny znicz pamięci.

 

Posted in Wydarzenia.