Spotkanie z wybitnym absolwentem – profesorem Witoldem Kieżunem

W dniu 15 lutego 2018 r.  reprezentacja społeczności  V Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie w składzie:  Alicja Błaszczyk, Martyna Mastalerz i Maria Puzik   pod opieką nauczycieli Pani  Marty Bogobowicz i Pana Piotr Matuszewskiego spotkała się z Profesorem Witoldem Kieżunem  Przedstawiciele społeczności Poniatówki zostali zaproszeni do domu Profesora, który w dniu 6 lutego ukończył 96 lat. Profesor zdał egzamin dojrzałości w 1939 roku.  W czasie Powstania Warszawskiego  odznaczony Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem Virtuti Militari.  Profesor  Witold Kieżun jako  absolwent naszej szkoły posiada  on ogromną wiedzę o funkcjonowaniu naszej szkoły  w okresie międzywojennym i w czasie II wojny światowej. Zapis spotkania został zarejestrowany technikami audiowizualnymi i na jego podstawie zostanie przygotowany film, który stanie się cennym materiałem edukacyjnym dla obecnych i przyszłych pokoleń  poniatowszczaków.

 

 

Autorem zdjęć jest Pan Piotr Matuszewski

Pomóżmy Kamilowi – absolwentowi naszego liceum

 Szanowni Państwo,

społeczność V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie solidaryzuje się z ciężko chorym absolwentem naszej szkoły Kamilem Ziółkowskim, który potrzebuje znaczącego wsparcia finansowego na kontynuowanie leczenia.  Trwają przygotowania do zorganizowania wydarzenia, którego celem będzie zbiórka środków finansowych na leczenie Kamila. 

Pomóżmy Kamilowi!

 

,,Z CAŁEGO SERCA PROSZĘ, ABY KAMIL ŻYŁ…”

Link do strony charytatywnej przygotowywanej dla Kamila na Facebooku 

https://www.facebook.com/kamilvsglejak/