Spotkanie z wybitnym absolwentem – profesorem Witoldem Kieżunem

W dniu 15 lutego 2018 r.  reprezentacja społeczności  V Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie w składzie:  Alicja Błaszczyk, Martyna Mastalerz i Maria Puzik   pod opieką nauczycieli Pani  Marty Bogobowicz i Pana Piotr Matuszewskiego spotkała się z Profesorem Witoldem Kieżunem  Przedstawiciele społeczności Poniatówki zostali zaproszeni do domu Profesora, który w dniu 6 lutego ukończył 96 lat. Profesor zdał egzamin dojrzałości w 1939 roku.  W czasie Powstania Warszawskiego  odznaczony Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem Virtuti Militari.  Profesor  Witold Kieżun jako  absolwent naszej szkoły posiada  on ogromną wiedzę o funkcjonowaniu naszej szkoły  w okresie międzywojennym i w czasie II wojny światowej. Zapis spotkania został zarejestrowany technikami audiowizualnymi i na jego podstawie zostanie przygotowany film, który stanie się cennym materiałem edukacyjnym dla obecnych i przyszłych pokoleń  poniatowszczaków.

 

 

Autorem zdjęć jest Pan Piotr Matuszewski