Komunikaty Komisji Rekrutacyjnej V LO

Etap składania dokumentów 

UWAGA! Kandydaci ze szkół społecznych i kandydaci spoza m. st. Warszawy są proszeni o wpisanie swoich osiągnięć do systemu rekrutacyjnego (zakładka “Arkusz osiągnięć”).

 19 czerwca (środa) od godz. 14.00 do 15.30

21 czerwca 2019 r. (piątek) od godz. 12:00 do 16:00

W dniach 24-25 czerwca 2019 r. od godz. 9:00 do 15:00

W dniach 26-27 czerwca 2019 r. od godz. 10:00 do 15:00

28 czerwca 2019 r. (piątek) od 10.00 do 16.00

Posted in Wydarzenia.