Cykl spotkań z absolwentami, którzy 25 lat temu ukończyli Poniatówkę.

Zapraszamy na cykl spotkań z Absolwentami, którzy 25 lat temu ukończyli naszą szkołę i z okazji 100-lecia szkoły zorganizowali serię spotkań  z uczniami, na których  opowiedzą o swoich pasjach i ścieżce zawodowej po szkole.   Poniżej prezentujemy harmonogram spotkań i  wypowiedź Pana Dyrektora Dr Mirosława Sosnowskiego na temat tego projektu.
 
 
data   prelegent temat prezentacji
21 marca  2018      Jakub Wysoczański Życie jest grą
4 kwietnia 2018    Michał Popiel-Machnicki Ciekawość filmowca
11 kwietnia 2018   Krzysztof Zieliński Bunt:  odwaga i konsekwencje
18 kwietnia 2018    Jakub Kruszona-Zawadzki Ślub z informatyką romans z elektroniką
25 kwietnia 2018   Jarek Rawicki Pasja muzyka i tai chi
16 maja 2018   Adam Mazurkiewicz Długi dystans
23 maja 2018   Paweł Sobczyński Życie z pasją

 

Spotkanie z wybitnym absolwentem – profesorem Witoldem Kieżunem

W dniu 15 lutego 2018 r.  reprezentacja społeczności  V Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie w składzie:  Alicja Błaszczyk, Martyna Mastalerz i Maria Puzik   pod opieką nauczycieli Pani  Marty Bogobowicz i Pana Piotr Matuszewskiego spotkała się z Profesorem Witoldem Kieżunem  Przedstawiciele społeczności Poniatówki zostali zaproszeni do domu Profesora, który w dniu 6 lutego ukończył 96 lat. Profesor zdał egzamin dojrzałości w 1939 roku.  W czasie Powstania Warszawskiego  odznaczony Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem Virtuti Militari.  Profesor  Witold Kieżun jako  absolwent naszej szkoły posiada  on ogromną wiedzę o funkcjonowaniu naszej szkoły  w okresie międzywojennym i w czasie II wojny światowej. Zapis spotkania został zarejestrowany technikami audiowizualnymi i na jego podstawie zostanie przygotowany film, który stanie się cennym materiałem edukacyjnym dla obecnych i przyszłych pokoleń  poniatowszczaków.

 

 

Autorem zdjęć jest Pan Piotr Matuszewski

Pomóżmy Kamilowi – absolwentowi naszego liceum

 Szanowni Państwo,

społeczność V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie solidaryzuje się z ciężko chorym absolwentem naszej szkoły Kamilem Ziółkowskim, który potrzebuje znaczącego wsparcia finansowego na kontynuowanie leczenia.  Trwają przygotowania do zorganizowania wydarzenia, którego celem będzie zbiórka środków finansowych na leczenie Kamila. 

Pomóżmy Kamilowi!

 

,,Z CAŁEGO SERCA PROSZĘ, ABY KAMIL ŻYŁ…”

Link do strony charytatywnej przygotowywanej dla Kamila na Facebooku 

https://www.facebook.com/kamilvsglejak/

 

Konkurs Literacki im. Waldemara Błońskiego „W stulecie Gimnazjum i Liceum im. Księcia Józefa Poniatowskiego”

Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie w związku ze stuleciem szkoły, którego oficjalne obchody przewidziane są na drugą połowę października 2018 r.,

 ogłasza

III edycję Konkursu Literackiego im. Waldemara Błońskiego
„W stulecie Gimnazjum i Liceum im. Księcia Józefa Poniatowskiego”

 Regulamin III konkursu literackiego im. Jana Błońskiego „W stulecie Gimnazjum i Liceum im. Księcia Józefa Poniatowskiego”

Zachęcam wszystkich uczniów, absolwentów, nauczycieli i pracowników szkoły do udziału w konkursie

Dyrektor V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego

dr Mirosław Sosonowski

 

Uroczystość upamiętniająca odzyskanie niepodległości 11 listopada 1918 r.

11 listopada  1918 r. – dzień odzyskania niepodległości. Dzień tak istotny w historii naszej ojczyzny.

Pamięć tamtych dni została przywołana w naszej szkole 8 listopada 2017 roku w czasie uroczystego koncertu i krótkiej inscenizacji. Można było poczuć choć trochę atmosferę tamtych dni, tego ducha patriotyzmu, który towarzyszył wszystkim działaniom Ignacego Paderewskiego. Przypomnienie, kim był i co robił dla odrodzenia Polski, pozwoliło przybliżyć ten wspaniały czas nadziei i radości.

Ignacy Jan Paderewski znany jako wirtuoz, który koncertował na największych scenach światowych, należał do ówczesnej elity. Dało mu to możliwość spotykania się z najważniejszymi politykami Europy i świata. Efektem także tych działań było powstanie państwa polskiego.

Ignacy Paderewski zasłużył się ojczyźnie, która po 123 latach Polska w końcu mogła cieszyć się niepodległością, a my dzisiaj możemy żyć w wolnym kraju. 

Ten niezmiernie ważny dla każdego Polaka dzień  – 11 listopada, dzień odzyskania niepodległości  w czasie uroczystości szkolnej, przypomnieli uczniowie klasy pierwszej społecznej we współpracy z uczniami z klasy 2f, 2a oraz 1d pod kierunkiem Romualdy Kuśmierczyk, nauczycielki historii.

pomysł i przygotowanie  – Romualda Kuśmierczyk – nauczycielka historii

przygotowanie i wykonanie uczniowie V LO:

prowadzenie: Zuzanna  Nadolna klasa 1a

inscenizacja: Krzysztof  Włodarkiewicz, Mateusz Marciniak, klasa 1a

skrzypce: Maria Sikora, klasa 2a,

pianino – Albert Sobczak  – klasa 2f,

taniec (mazur, dumka): Julia Krzesińska klasa 1d wraz z partnerem Michałem Romaniukiem (gość ).

Pamięć o zmarłych członkach społeczności V LO im. Księcia J. Poniatowskiego

Dzień Zaduszny, obchodzony 2 listopada po uroczystości Wszystkich Świętych, jest dniem modlitw za wszystkich zmarłych. W Polsce tradycja Dnia Zadusznego zaczęła się tworzyć już w XII wieku, a z końcem XV wieku była znana w całym kraju. W Zaduszki odwiedza się cmentarze. Tego dnia, na znak pamięci o zmarłych, zapala się na grobach znicze i składa się kwiaty.
Uczniowie V LO w tym dniu odwiedzili Wojskowe Powązki, aby upamiętnić nauczycieli, uczniów oraz absolwentów szkoły. Złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie Bronisława Pietraszewicza „Lota” ucznia Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Księcia Józefa Poniatowskiego przy ul. Leopolda Lisa-Kuli 16, który do wybuchu wojny ukończył w nim pierwszą klasę licealną, członka Szarych Szeregów, dowódcy I plutonu oddziału dywersji bojowej Agat oraz dowódcy akcji i pierwszego wykonawcy wyroku na Francu Kutscherze w lutym 1944.  Uczniowie symbolicznymi kwiatami i zniczami upamiętnili również m.in.:
  •  Jerzego Zborowskiego „Jeremiego” ucznia Gimnazjum im. Księcia Józefa Poniatowskiego, gdzie w czasie tajnych kompletów uzyskał świadectwo dojrzałości, harcmistrza, porucznika, dowódcę batalionu „Parasol” podczas powstania warszawskiego.
  • Mariana Sengera „Cichego” ucznia Gimnazjum i Liceum im. Księcia Józefa Poniatowskiego, który podczas okupacji działał w polskim podziemiu zbrojnym, należał  do   Szarych Szeregów, w lutym 1944 roku brał udział  w zamachu na Franza Kutscherę.
  • Jerzego Stefana Stawiińskiego ucznia Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Księcia Józefa Poniatowskiego przy ul. Leopolda Lisa-Kuli 16, polskiego prozaika, scenarzysty i reżysera filmów fabularnych, autora słuchowisk radiowych, współtwórcy największych sukcesów polskiej szkoły filmowej.
Symbolicznie zapalony znicz przy pomniku Szarych Szeregów przeznaczony pamięci wszystkich uczniów i absolwentów Gimnazjum i Liceum im. Księcia Józefa Poniatowskiego, którzy w czasie wojny działali w tej organizacji. Spacer po Wojskowych Powązkach, opowieść o historii cmentarza i ludziach tworzących historię, kulturę, sztukę… pozwolił przynajmniej na chwilę zatrzymać się i wspomnieć tych, których już z nami nie ma.
Pamiętając o bohaterach, uczniach i absolwentach naszej szkoły, nie zapominamy także o nauczycielach i pracownikach V LO, którzy już od nas odeszli:
Tomasz Tratkiewicz, fizyk
Małgorzata Malus, polonista
Danuta Wojciechowska, dyrektor szkoły
Teresa Wernik, historyk
Alina Nerlo, nauczyciel bibliotekarz
Emilia Helbing, rusycysta
Elżbieta Runkiewicz, rusycysta
I wielu innych, którzy zapisali się w pamięci naszej szkoły.  Im wszystkim uczniowie pierwszej klasy społecznej V LO wraz z opiekunami prof. R. Kuśmierczyk i prof. J. Zarębą zapalili symboliczny znicz pamięci.

 

Uczniowie Poniatówki na Międzynarodowym Kongresie Młodych Chemików YoungChem2017 w Lublinie

Krzysztof Nowak, Maciej Łukasik, Rafał Guz, Aleksander Senderowski, Jan Szumowski i Stanisław Kulczyk brali udział w  Międzynarodowym Kongresie Młodych Chemików YoungChem2017 , który odbył się w Hotelu Victoria w Lublinie w terminie 11–14.10.2017 r.
Tegoroczny Kongres był piętnastą edycją organizowanej co roku przez studentów Politechniki Warszawskiej konferencji młodych chemików. Głównym celem YoungChem-u jest stworzenie młodym naukowcom możliwości zaprezentowania swoich dokonań naukowych oraz udziału w wykładach wygłaszanych przez wybitnych chemików z kraju i z zagranicy.
Uczniowie, którzy w zeszłym roku szkolnym realizowali na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej staże badawcze przedstawili na Kongresie YoungChem2017 wyniki swoich badań. Prezentujemy postery pokazane na Kongresie przez Waszych kolegów:
 
poster Rafała Guza
poster Stanisława Kulczyka
poster  Macieja Łukasika
poster  Krzysztofa Nowaka   
poster Aleksandra Sendrowskiego      
poster Jana Szumowskiego 

  

 

 Informację sporządził – mgr Krzysztof Kuśmierczyk

Ślubowanie klas pierwszych i Dzień Patrona

W dniu 13 października 2017 r. odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych,  uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej i Dnia Patrona.  W trakcie uroczystości głos zabrał Pan Dyrektor dr Mirosław Sosnowski, który złożył życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom i pracownikom szkoły. Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Magdalena Wójcik złożyła życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkoły.

Została przybliżona historia szkoły i postać  patrona księcia Józefa Poniatowskiego koleżankom i kolegom z klas pierwszych. Ponadto uczniowie klasy IC przygotowali prezentację, ktra była posumowanie zajęć wychowawczych realizowanych na obozie integracyjna-naukowym w Pieczarkach pt „Idealny uczeń Poniatówki”

Autorką wszystkich zdjęć jest Róża Jastrzębska z klasy 2C

 

Letnia Szkoła Liderów Nauki Poniatówki – Pieczarki 2017

Dla większości osób wakacje zakończyły się 4 września, jednak około 60 osobowa grupa uczniów naszej szkoły z  klas drugich i trzecich (chemiczno-fizycznych i matematyczno-fizycznych) już  1 września wyruszyła na 9 dni na „Letnią szkołę liderów Nauki Poniatówki” . Czas ten spędziliśmy w urokliwym  ośrodku Pałacu Młodzieży w  Pieczarkach koło Giżycka. Byliśmy podzieleni na 2 grupy: matematyków i fizyków oraz chemików.

Matematycy i fizycy przygotowywali się do olimpiad wraz z prof. Barbarą  Tarnowską i prof.  Anna Mazurkiewicz. Pomagali im nasi absolwenci m. in. Bartek Wojno, Darek Boczar, Jan Wójtowicz. Zajmowali się oni geometrią olimpijską, planimetrią pretalesowską, kombinatoryką i częścią całkowitą. Fizycy natomiast omawiali hydrostatykę i mechanikę.

 Chemicy, wspomagani przez  wykładowców z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej – prof. Michała Fedoryńskiego i dr hab. Aldonę Zalewską, profesora Krzysztofa Kuśmierczyka oraz naszego absolwenta, laureata 7. miejsca LXIII Olimpiady Chemicznej, – Maćka Kępczyńskiego, poznawali zagadnienia olimpijskie przedstawione w folderze tegorocznej olimpiady. Doktor A. Zalewska wprowadziła nas w niesamowity świat piro-, orto-, meta- i mezonadjodanów. Zachwyciła nas ich budowa i wewnętrzna głębia, bo liczy się to, co jest w środku. Profesor M. Fedoryński przedstawił mechanistyczne podejście do chemii organicznej, pokazujące że organika nie jest zupełną pamięciówką, a grupie zaawansowanej – praktyczne metody syntezy organicznej (np. reakcji Michaela, Dieckmanna i Czaykowskiego, kondensacji Claisena, reakcji Arbuzova, Anulacji Robinsona). Profesor K. Kuśmierczyk w formie serii wykładów zaserwował nam swoją specjalność – elektrochemię, która na pewno pojawi się na tegorocznej olimpiadzie, a absolwent Maciek pokazał przydatne triki i  porady do olimpiady. Wszyscy razem z niecierpliwością czekamy na pierwszy etap olimpiady, podczas którego będziemy mogli sprawdzić nabytą wiedzę i umiejętności.

W trakcie wyjazdu, oprócz nauki mieliśmy również czas na odpoczynek, w którym rozegraliśmy mecz piłki nożnej pomiędzy klasami „C” i „B”. Mimo że liczba bramek strzelona przez oba zespoły była równa, to MAT-FIZY wygrały ten klasyk 3:1. Nauczyciele relaksowali się m.in. podczas grzybobrania (gratulujemy prof. Q znalezienia półmetrowego prawdziwka) lub wieczornego rozwiązywania zadań z uczniami.

Podsumowaniem naszego obozu był wykład prof. Michała Fedoryńskiego pt. „Prawda leży tam gdzie leży – na przykładach z historii chemii”, podczas którego dowiedzieliśmy się, że zawsze powinniśmy doszukiwać się nowych rozwiązań oraz że nasze szczęście osobiste jest najważniejsze.

Aleksandra Górecka kl.  2C

Hubert Górecki kl. 2B

Aleksander Senderowski kl. 3C

Stanisław Kulczyk kl. 2C

Jan Szumowski kl.  2C