30. rocznica uchwalenia Konwencji Praw Dziecka – wystawa

20 listopada w Poniatówce wystawą okolicznościową uczczono szczególną rocznicę – trzydziestolecie wprowadzenia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencji o Prawach Dziecka. Polska była inicjatorem uchwalenia Konwencji, która weszła w życie w 1990 roku, a którą dotychczas podpisało 196 państw (Polska ratyfikowała konwencję w 1991 roku). Konwencja to najważniejszy dokument dotyczący praw dzieci na świecie. Mówi o tym, że każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa – prawa dziecka. Do dziś Konwencja jest najszerzej ratyfikowanym na świecie dokumentem z zakresu praw człowieka. Nasza szkoła włączyła się w projekt UNICEF obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka, aby te prawa przypomnieć. Na tablicach ustawionych na holu szkoły umieszczono informacje na temat historii praw dziecka, historii i treści Konwencji, a także sytuacji dzieci w obecnej Polsce. Wystawę dopełniła oddzielna tablica poświęcona Januszowi Korczakowi oraz jego działalności pedagogicznej. 

Laboratorium informatyczne dla uczniów VLO na Politechnice Warszawskiej

 

Co tydzień w piątek rano uczniowie klasy  matematyczno-fizycznej 1 B zamiast do Poniatówki udają się na Politechnikę Warszawską, gdzie uczestniczą w Laboratorium Informatycznym, które prowadzone jest przez wykładowców tej uczelni. Przez 2 godziny tygodniowo uczą się programowania w języku Visual Basic for Applications. Język ten umożliwia pisanie programów w programach pakietu Office, np. Excel, co pozwala na efektywniejsze wykorzystywanie ich zasobów. Oprócz nauki umiejętności programowania, która jest cenną umiejętnością na rynku pracy, to także szansa, by wykorzystać poznaną wiedzę w praktyce. To bez wątpienia wspaniała okazja, by nauczyć się czegoś wartościowego i przydatnego w przyszłości.

 

Konstanty Szczepański, klasa 1b

 

Spotkanie z Tomaszem Białasem z Głównego Inspektoratu Sanitarnego

W dniu 15 listopada 2019 r. odbyło się spotkanie z Panem Tomaszem Biłasem na temat zagrożeń  dla zdrowia publicznego wynikających z pojawienia się nowych narkotyków. Pan Tomasz Białas pełni funkcję Dyrektora  Nadzoru nad Środkami Zastępczymi (nowych narkotyków) w Główmy Inspektoracie Satelitarnym w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie trzech klas drugich: kl 2B, 2D i 2E. Uczniowie przesłali przed spotkaniem prelegentowi pytania, na które Pan Tomasz Białas odpowiadał w trakcie swojej prezentacji. Młodzież podziękowała wykładowcy przekazując gościowi okolicznościowe wydawnictwa V LO.  Obie strony wyraziły potrzebę dalszej współpracy w ramach działań profilaktycznych.

 

 

Dzień przeciwko mowie nienawiści

W dniu 19 listopada (wtorek)  2019 roku  odbędzie się dzień przeciwko mowie nienawiści. Koncepcja obchodów została  przygotowana  zgodnie z założeniami Programu Wychowaczo-Profilaktycznego V LO im.  Księcia  J. PONIATOWSKIEGO na rok szkolny  2019/2020. Program Wychowaczo-Profilaktyczny  został zatwierdzony  przez Prezydium Rady Rodziców w dniu 24 września 2019 roku oraz przez Radę Pedagogiczną w dniu 9 października 2019 roku. 

 

Plan przebiegu obchodów

Uczniowie VLO wśród stypendystów m.st. Warszawy SAPERE AUSO

30 października 2019 roku w Teatrze Współczesnym w Warszawie odbyła się gala stypendystów m.st. Warszawy SAPERE AUSO.
Uroczystość była podsumowaniem dwunastej edycji projektu stypendialnego,  którego celem jest wspieranie szczególnie uzdolnionych  uczniów warszawskich szkół ponadpodstawowych. Stypendia te są przyznawane  uczniom uzyskującym wyróżniające osiągnięcia  naukowe, twórcze lub społeczne w poprzedzającym galę roku szkolnym. Wśród   stypendystów m.st. Warszawy SAPERE AUSO za rok szkolny 2018/2019 znaleźli się następujący uczniowie V LO im. Ks. J. Poniatowskiego w Warszawie:

 • za osiągnięcia w nauce  w szkołach ponadgimnazjalnych – Kamil Petryczkiewicz z kl. 2C i Jeremi Sobierski z kl. 3C,
 • za osiągnięcia w nauce w trzecich klasach dotychczasowych gimnazjów i równoległych ósmych klasach szkół podstawowych – Aleksander Jaros z klasy 1B_g,  Kaja Srokosz z kl. 1C_g, Małgorzata Zwierzchowska, Filip Kozłowski z kl. 1D_g oraz Justyna Strejczek z kl. 1C.

Serdecznie gratulujemy stypendystom  i życzymy dalszych sukcesów !

 

Poniatowszczacy na Powązkach

31 października 2019 roku klasa 1A-g wybrała się na Cmentarz Powązkowski, aby uczcić pamięć dwóch zasłużonych absolwentów szkoły – Bronisława Pietraszewicza i Mariana Sengera, uczestników Powstania Warszawskiego. Najpierw uczniowie zebrali się nad miejscem pochówku B. Pietraszewicza, zapalili znicze i udekorowali grób kwiatami, tam też odczytali fragment historii z dziejów szkoły. Następnie odwiedzili grób M. Sengera.

JK

Czytanie Noblistki

10 października 2019 r. Szwedzka Akademia poinformowała, że Olga Tokarczuk została laureatką literackiego Nobla za 2018 rok. Dzięki inicjatywie naszych polonistek my również – uczciliśmy to wielkie literackie wydarzenie. W końcu miesiąca (29 października) odbyło się „Czytanie Olgi Tokarczuk”. Wybrane fragmenty ulubionych utworów czytali zarówno uczniowie, jak i niektórzy nauczyciele. Najczęściej cytowane utwory to „Prawiek i inne czasy”, „Księgi Jakubowe” i „Bieguni”. Spotkanie bardzo ciekawe. Słuchaliśmy tej pięknej prozy w ciszy i skupieniu.
Dobrosława Gawor
Fot. Mikołaj Lasota (3c)

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

24 października 2019 roku uczniowie klas 2E uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Zajęcia były częścią siódmej edycji Tygodnia Konstytucyjnego organizowanego przez  Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy. Uczniowie podzieleni na grupy stawili czoła kazusom prawnym, które były ilustracją przypadków będących przedmiotem codziennej pracy sądów. Zadaniem grup było znalezienie zgodnych z prawem rozwiązań, które następnie zostały przedstawione szerszej publiczności oraz poddane wnikliwej analizie przez dr hab. Adama Bodnara. Rzecznik Praw Obywatelskich przystępnym językiem tłumaczył uczniom zawiłości prawa, zwracając szczególną uwagę na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji. Uczniowie z zajęć wyszli bogatsi o nową wiedzę i dalszą chęć poszerzania kompetencji w zakresie prawa konstytucyjnego.

O działalności Rzecznika Praw Obywatelskich powstał film dla telewizji niemieckiej Rundfunk Berlin-Brandenburg, w którym został przedstawiony materiał filmowy ze spotkania z uczniami V LO.

Link na stronę Rundfunk Berlin-Brandenburg do filmu o Rzeczniku Praw Obywatelskich

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

W dniu 14 października  2019 r. o godz. 10 odbyła się uroczystość  ślubowania uczniów klas pierwszych oraz Dzień Edukacji Narodowej

Przebieg uroczystości w holu szkoły

 1. Wprowadzenie Sztandaru V LO
 2. Hymn Państwowy
 3. Wystąpienie Dyrektora V LO – Pana dr. Mirosława Sosnowskiego
 4. Wystąpienie przedstawiciela Rady Rodziców – Pani Barbary Tomali
 5. Ceremonia Ślubowania
 6. Wystąpienie przedstawicieli uczniów klas pierwszych – Marii Przytuły z klasy 1e
  i Konstantego Szczepańskiego z klasy 1b
 7. Życzenia dla pracowników szkoły – Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Stanisław Szumowski
 8. Hymn V LO
 9. Wyprowadzenie Sztandaru Szkoły
 10. Część artystyczna
 • Gabriela Chudzik 3c, Maria Pilachowska 3a, Maja Balcerzak 2a, akompaniament Pani Marta Olszewska (pianino)Anna Jantar: Za każdy uśmiech
 • Kamil Tracz 2c – Aleksander Skriabin: Etiuda Es-dur op. 42 nr 8 (pianino)
 • Bartłomiej Banaszak 2e – Henryk Wieniawski: Dudziarz (skrzypce)
 • Anna Prus 2d i Wiktoria Szczupak (LO im. A. Fredry) – Yiruma: River Flows in You (pianino i wiolonczela)
 • Maria Świtaj 1c-g – Ed Sheeran: Give me love
 • Oliwia Rogal 1d, akompaniament Adam Warowny 2b (pianino) Lady Gaga: Million Reasons
 • Justyna Galaszewska 1e, akompaniament Stanisław Sender 3a (gitara)Elton John: Your Song Prowadzenie: Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Stanisław Szumowski  z klasy 2eOpieka nad chórem szkolnym  –  Pani Marta Olszewska

 

 

 

 

Prawybory w Poniatówce

7 października 2019 r. w Poniatówce odbyły się prawybory do Sejmu RP. Poprzedzone były przygotowaniem programów hipotetycznych partii. Wśród ugrupowań, które walczyły o głosy wyborców, znalazły się: Partia Polskiej Szarlotki, Res Publica, ECO+, Polska Partia Konserwatywna i Komunistyczny Ruch Odnowy Polski, w co było zaangażowane 5 klas z naszej szkoły.

Dnia 2 października odbyła się także debata przedwyborcza, w której brali udział przedstawiciele pięciu partii, prowadzącym był: Stanisław Szumowski z klasy 2E (przewodniczący Samorządu Uczniowskiego). Debacie przysłuchiwała się publiczność, która stanowili uczniowie z kilku klas. Spotkanie reprezentantów partii zostało przeprowadzone bardzo profesjonalnie i zarejestrowane, dzięki czemu każda klasa miała możliwość obejrzenia starcia na godzinie wychowawczej, aby dokładnie zapoznać się z programem partii i ich planami, założeniami.

Każda partia przygotowała plakaty z postulatami, plakaty te zostały wywieszone w kilku miejscach w naszej szkole i niewątpliwie wzbudzały zainteresowanie i ożywione dyskusje. Ciekawa grafika plakatów przyciągała przyszłych wyborców. Partie reprezentowały zupełnie odmienne opcje polityczne, zarazem w interesujący sposób.

W dniu wyborów (tj. 7 października) Państwowa Komisja Wyborcza rozpoczęła pracę o godz. 8:45, a zakończyła o godz. 14:05. Uczniowie chętnie oddawali głosy wrzucając do urny wyborczej kartę do głosowania.  Frekwencja wyniosła 36,79%. Najwyższą frekwencję osiągnęły klasy 1E, 2E (99%). Pracami Państwowej Obwodowej Komisji Wyborczej kierował przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Stanisław Szumowski z klasy 2E. Największą liczbę głosów zdobyła Partia Polskiej Szarlotki, tuż za nią uplasowały się Res Publica, następnie partia ECO+, Polska Partia Konserwatywna. Najmniej głosów oddano na Komunistyczny Ruch Odnowy Polski. Rozdzielając mandaty (przyjęliśmy liczbę posłów Sejmu przez nas wybieranego – 43). Zgodnie z metodą przeliczania głosów na mandaty – D’Hondta, szkolne partie otrzymały określoną liczbę mandatów: Partia Polskiej Szarlotki i Res Publica – po 14 mandatów, ECO+ otrzymała 7 mandatów, Polska Partia Konserwatywna i Komunistyczny Ruch Odnowy Polski – po 4 mandaty.

Wyniki wyborów zostały ogłoszone 8 października, a wydrukowane obwieszczenia powyborcze zostały umieszczone w kilku miejscach w szkole. Prawybory niewątpliwie podniosły wiedzę uczniów z zakresu prawa wyborczego (Kodeks Wyborczy), skłoniły do zaangażowania w dyskusję polityczną i pokazały, jak znaczący jest głos każdego wyborcy.

Justyna Petryka, IIE