Oferta edukacyjna w roku szkolnym 2018/2019

Szkoła_sukcesu_VLO                                                  
      O szkole

V Liceum  Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie to nowoczesna szkoła o bogatych tradycjach, która została założona w 1918 roku. Poniatówka od wielu lat utrzymuje  się w czołówce warszawskich liceów i uzyskuje rokrocznie tytuł „Złotej szkoły”. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że Poniatówka uzyskała w 2016 r.  III miejsce w Rankingu XXV- lecia Liceów Warszawskich. Od Prezydenta m. st. Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz- Waltz  nasze liceum otrzymało  tytuł „Szkoły sukcesu”.

W szkole panuje przyjazna atmosfera, która sprzyja osiąganiu dobrych wyników w nauce. Od wielu lat działa wolontariat szkolny, który organizuje ważne wydarzenie kulturalno-społeczne – Festiwal DUCH, czyli Doroczny Uczynek Charytatywny.


 
Oferta edukacyjna

W roku szkolnym 2018/2019 zostaną otwarte klasy o następujących profilach: klasa  społeczna, klasa  matematyczno-fizyczna, klasa  chemiczno-fizyczna, klasa  biologiczno-chemiczna i klasa  matematyczno-geograficzna. Poniżej prezentujemy opisy tych klas.

Języki obce

Nauka języka angielskiego jest kontynuowana we wszystkich profilach. Po przyjęciu do szkoły uczniowie wszystkich klas dokonują wyboru drugiego języka obcego nowożytnego spośród: języka niemieckiego, języka francuskiego i języka rosyjskiego.
 
 
 

 
Klasa A  −  SPOŁECZNA                     Ramowy plan nauczania

Dwa obowiązkowe rozszerzenia: język polski i geografia.

Rozszerzenie geografii rozpoczynamy od drugiego półrocza klasy pierwszej (po zrealizowaniu w pierwszym półroczu tego przedmiotu w zakresie podstawowym). Język polski realizowany jest w zakresie podstawowym równolegle z zakresem rozszerzonym.

Trzecie obowiązkowe rozszerzenie do wyboru przez ucznia od drugiej klasy: historia (w zakresie rozszerzonym realizowana jest w wymiarze 240 godzin w cyklu kształcenia) lub matematyka (w zakresie rozszerzonym realizowana jest w wymiarze 240 godzin w cyklu kształcenia dodanych do  obowiązkowych 300 godzin w zakresie podstawowym w cyklu kształcenia). Decyzję o wyborze trzeciego rozszerzenia uczeń podejmuje w klasie pierwszej (styczeń – luty).

Obowiązkowymi przedmiotami uzupełniającym w tym typie klasy, realizowanym od klasy drugiej, jest  historia i społeczeństwo  oraz  elementy filozofii społecznej (przedmiot szkolny).

 

Oceny z przedmiotów, uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum, brane pod uwagę przy ustalaniu punktacji w klasie społecznej:  język polski, matematyka, historia, geografia.

 


 

Klasa B  − MATEMATYCZNO-FIZYCZNA        Ramowy plan nauczania

Dwa obowiązkowe rozszerzenia: matematyka i fizyka.

Rozszerzenie fizyki rozpoczynamy od drugiego półrocza klasy pierwszej (po zrealizowaniu w pierwszym półroczu tego przedmiotu w zakresie podstawowym). Matematyka realizowana jest w zakresie podstawowym równolegle z zakresem rozszerzonym.

Obowiązkowymi przedmiotami uzupełniającymi w tym typie klasy, realizowanym od klasy drugiej, jest historia i społeczeństwo oraz elementy programowania (przedmiot szkolny).

Oceny z przedmiotów, uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum, brane pod uwagę przy ustalaniu punktacji w klasie  matematyczno-fizycznej:  język polski, matematyka, fizyka, chemia.

 


 

Klasa C  – CHEMICZNO-FIZYCZNA            Ramowy plan nauczania

Trzy obowiązkowe rozszerzenia: chemia, fizyka i matematyka.

Dwa obowiązkowe rozszerzenia: chemia i fizyka rozpoczynamy od drugiego półrocza klasy pierwszej (po zrealizowaniu w pierwszym półroczu tych przedmiotów w zakresie podstawowym).

Trzecie obowiązkowe rozszerzenie od drugiej klasy: matematyka (w zakresie rozszerzonym realizowana jest w wymiarze 240 godzin w cyklu kształcenia dodanych do  obowiązkowych 300 godzin w zakresie podstawowym w cyklu kształcenia)

Obowiązkowym przedmiotem uzupełniającym w tym typie klasy, realizowanym od klasy drugiej, jest historia i społeczeństwo.

Oceny z przedmiotów, uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum, brane pod uwagę przy ustalaniu punktacji w klasie  chemiczno-fizycznej:  język polski, matematyka, fizyka, chemia.

 


 

Klasa D –  BIOLOGICZNO-CHEMICZNA     Ramowy plan nauczania

Dwa obowiązkowe rozszerzenia: biologia i chemia.

Rozszerzenia rozpoczynamy od drugiego półrocza klasy pierwszej (po zrealizowaniu w pierwszym półroczu tych przedmiotów w zakresie podstawowym).

Trzecie obowiązkowe rozszerzenie od drugiej klasy:  matematyka (w zakresie rozszerzonym realizowana jest w wymiarze 240 godzin w cyklu kształcenia dodanych do  obowiązkowych 300 godzin w zakresie podstawowym w cyklu kształcenia). 

 

Obowiązkowymi przedmiotami uzupełniającymi w tym typie klasy, realizowanym od klasy drugiej, jest historia i społeczeństwo oraz języki klasyczne w medycynie (przedmiot szkolny).

 

Oceny z przedmiotów, uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum, brane pod uwagę przy ustalaniu punktacji w klasie  biologiczno-chemicznej:  język polski, matematyka, biologia, chemia.

 


 

Klasa E – MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNA    Ramowy plan nauczania

Dwa obowiązkowe rozszerzenia: matematyka i geografia.

Rozszerzenie geografii rozpoczynamy od drugiego półrocza klasy pierwszej (po zrealizowaniu w pierwszym półroczu tego przedmiotu w zakresie podstawowym). Matematyka realizowana jest w zakresie podstawowym równolegle z zakresem rozszerzonym.

Trzecie obowiązkowe rozszerzenie do wyboru przez ucznia od drugiej klasy: fizyka lub wiedza o społeczeństwie (obydwa przedmioty w zakresie rozszerzonym realizowane są w wymiarze 240 godzin w cyklu kształcenia). Decyzję o wyborze trzeciego rozszerzenia uczeń podejmuje w klasie pierwszej (styczeń – luty).

Obowiązkowymi przedmiotami uzupełniającymi w tym typie klasy, realizowanym od drugiej klasy jest historia i społeczeństwo  oraz język angielski w biznesie (przedmiot szkolny).

Oceny z przedmiotów, uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum, brane pod uwagę przy ustalaniu punktacji w klasie  matematyczno-geograficznej:  język polski, matematyka, geografia, fizyka,