Rada Rodziców

V Liceum Ogólnokształcące
im. Księcia  Józefa  Poniatowskiego
00-150 Warszawa ul. Nowolipie 8
tel. 22 831 48 04, NIP: 525 21 46 881

Prezydium Rady Rodziców

 – Mirosław Proppé, Prezes Zarządu
– Laria Koturbasz, Wiceprezes Zarządu
– Janusz Wójcik, Członek Zarządu
– Daniel Wójciek, Członek Zarządu

 

 Skład Komisji Rewizyjnej:

– Magdalena Oficjalska, Przewodnicząca
– Agnieszka Gola, Członek

 

 

Wpłaty prosimy kierować na konto:

Stowarzyszenia Rady Rodziców  V LO im. ks. J. Poniatowskiego
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 8

Numer konta:  85 1140 2004 0000 3802 7614 9681 

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Wpłata miesięczna w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 30 zł.

 

W szkole finansami w imieniu Rady Rodziców zarządza Stowarzyszenie Rodziców.

Zarząd Stowarzyszenia Rodziców serdecznie zaprasza wszystkich Rodziców Uczniów V LO, po zapoznaniu się ze Statutem Stowarzyszenia Rodziców do wstąpienia w swoje szeregi. Szczególnie gorąco zachęcamy Rodziców z klas pierwszych.

 

Regulamin Rady Rodziców

 

Statut Stowarzyszenia Rady Rodziców

 

 

Archiwalne informacje o działalności Rady Rodziców