Rada Rodziców

V Liceum Ogólnokształcące
im. Księcia  Józefa  Poniatowskiego
00-150 Warszawa ul. Nowolipie 8
tel. 22 831 48 04, NIP: 525 21 46 881

Prezydium Rady Rodziców

– Przewodniczący: Wojciech Melentowicz, klasa 3D
– Wiceprzewodniczący: Janusz Nowak, klasa 3C
– Skarbnik: Agnieszka Peresada, klasa 2B
– Sekretarz: Magdalena Szlom, klasa 2D
– Członek Prezydium: Joanna Zdanowicz, klasa 2A

 Skład Komisji Rewizyjnej:

– Halina Ignaczewska, klasa 3A
– Jarosław Potocki, klasa 3F
– Piotr Bukało, klasa 3B

Wpłaty prosimy kierować na konto:

Stowarzyszenia Rady Rodziców  V LO im. ks. J. Poniatowskiego
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 8

Numer konta:  85 1140 2004 0000 3802 7614 9681 

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Wpłata miesięczna w roku szkolnym 2016/2017 wynosi 30 zł.

Wpłat można dokonywać również osobiście w szkole

w pokoju numer 19 (pokój „Kadry” pod schodami przy bibliotece)
od poniedziałku do piątku w godzinach 12:35-15.00.

 

 

Regulamin Rady Rodziców

 

Wcześniejsze informacje:

Działamy w oparciu o plan wydatków zatwierdzony przez Radę Rodziców, a następnie przekazany przedstawicielom trójek klasowych.

Dnia 23.06.2014 r. Rada Rodziców przyjęła uchwałę o zmianie wysokości miesięcznej składki na fundusz Rady Rodziców na 30 złotych.

W dniu 13.10.2014 r. na spotkaniu z przedstawicielami Samorządu
Uczniowskiego młodzież zobowiązała się do zebrania informacji na temat
potrzeb uczniów w zakresie kół przedmiotowych i kół zainteresowań.

Informacje o działalności Rady Rodziców

Sprawozdanie z działalności RR wrzesień 2015 r. – kwiecień 2016 r.

Sprawozdanie z działalności RR –  październik 2014

Sprawozdanie z działalności RR – listopad 2014

Sprawozdanie z działalności RR – grudzień 2014

Sprawozdanie z działalności RR – kwiecień 2015 r.

Sprawozdanie z działalności RR – maj 2015 r.