Rekrutacja 2019/2020 – podstawowe informacje

 

Ogólne informacje na temat rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020 – materiały MEN

Po gimnazjum

Regulamin rekrutacji dla kandydatów po gimnazjum w roku szkolnym 2019/2020

Harmonogram działań  ucznia  gimnazjum  w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Po szkole podstawowej

Regulamin rekrutacji dla kandydatów po szkole podstawowej w roku szkolnym 2019/2020

Harmonogram działań  ucznia szkoły podstawowej w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

 

Konkursy, zawody wiedzy, artystyczne i sportowe –  informacje dla kandydatów po gimnazjum i szkole podstawowej

Wykaz olimpiad przedmiotowych – lista Ministra Edukacji Narodowej

Wykaz zawodów wiedzy organizowanych przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty w roku szkolnym 2018/2019

Wykaz zawodów organizowanych przez inne podmioty w roku szkolnym 2018/2019

Wyjaśnienie Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy

Zasady określania wysokiego miejsca w zawodach według Rozporządzenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 25 lutego 2019 r.

“Za wysokie miejsca w zawodach określa się:

– miejsca od 1 do 10 – w zawodach międzynarodowych,

–  miejsca: od 1 do 10 – w zawodach ogólnopolskich,

–  miejsca od 1 do 5 – w zawodach wojewódzkich,

– miejsca od 1 do 3 – w zawodach powiatowych.”

Wykaz konkursów i zawodów wiedzy w latach 2016/2017 i 2017/2018