Rekrutacja 2019/2020 – podstawowe informacje

Ogólne informacje na temat rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020 – materiały MEN

 

Regulamin rekrutacji dla kandydatów po gimnazjum w roku szkolnym 2019/2020

Harmonogram działań  ucznia  gimnazjum  w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

 

Regulamin rekrutacji dla kandydatów po szkole podstawowej w roku szkolnym 2019/2020

Harmonogram działań  ucznia szkoły podstawowej w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

 

Wykaz konkursów organizowanych przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty w roku szkolnym 2018/2019

Wykaz zawodów organizowanych przez inne podmioty w roku szkolnym 2018/2019

Zasady określania wysokiego miejsca w zawodach według Rozporządzenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 25 lutego 2019 r.

“Za wysokie miejsca w zawodach określa się:

– miejsca od 1 do 10 – w zawodach międzynarodowych,

–  miejsca: od 1 do 10 – w zawodach ogólnopolskich,

–  miejsca od 1 do 5 – w zawodach wojewódzkich,

– miejsca od 1 do 3 – w zawodach powiatowych.”