Rekrutacja – informacje

Rekrutacja uzupełniająca

 Uprzejmie prosimy o składanie wniosków o przyjęcie do V Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Józefa Poniatowskiego w rekrutacji uzupełniającej na  formularzu rekrutacji uzupełniającej od 1 sierpnia do 8 sierpnia do godz. 16.


 

UWAGA! Zmiany w harmonogramie rekrutacji

W dniu 21 lipca 2016 r. Mazowiecki Kurator Oświaty dokonał zmiany  harmonogramu rekrutacji przez wydanie Zarządzenia nr 44.

ZARZĄDZENIE Nr 44 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 21 lipca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017

Nowy harmonogram rekrutacji do Zarządzenia nr 44

Aktualny harmonogram działań Gimnazjalisty

 


Formularz rekrutacyjny  dla zakwalifikowanych do klas pierwszych uczniów w roku szkolnym 2016/2017

ikonapdf


Regulamin rekrutacji  do V LO im. Ks. J. Poniatowskiego  2016/2017

 


Strona elektronicznego systemu wspomagającego rekrutację do szkół ponadgimnazjalnych


Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

Wykaz zawodów organizowanych przez  Mazowieckiego Kuratora Oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum.


Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 20 maja 2016 r.

m.in. w sprawie naliczania punktów za konkursy z tej samej dziedziny

 


 

Infografika_VLO