Uroczystość obchodów stulecia Gimnazjum i Liceum im. Księcia Józefa Poniatowskiego

19 października 2018 roku odbyły się przygotowywane od ponad roku oficjalne uroczystości obchodów stulecia Gimnazjum i Liceum Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie. Poniatówkę odwiedziło tego dnia wielu znamienitych gości – przedstawicieli samorządów, uczelni wyższych, a przede wszystkim absolwentów, wychowanków i byłych nauczycieli, by wspólnie z poniatowszczakami A.D. 2018 cieszyć się okrągłym, pięknym jubileuszem, który w naturalny sposób zbiega się z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Oficjalne obchody w gmachu Poniatówki przy ul. Nowolipie 8 poprzedzone były tradycyjnie – tak jak bywało to przy okazji poprzednich rocznic – mszą świętą w intencji żyjących i zmarłych pracowników i wychowanków szkoły odprawioną w pobliskim kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Samą uroczystość otworzyli o godzinie 10.00 konferansjerzy – profesor Aleksandra Żychlińska oraz profesor Maciej Rusiecki. Po wprowadzeniu historycznego sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego pierwszy występ dał chór szkolny pod przewodnictwem Marty Olszewskiej, wykonując Gaude Mater Polonia Wincentego z Kielczy. Następnie przybyłych na uroczystość osobiście powitał dyrektor dr Mirosław Sosnowski. Wśród obecnych gości znaleźli się m.in.: wiceprezydent m.st. Warszawy Włodzimierz Paszyński, dyrektor Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy Joanna Gospodarczyk, wizytator Iwona Greiner z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, burmistrz dzielnicy Śródmieście Krzysztof Czubaszek, naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich dla dzielnicy Śródmieście Łukasz Kasprzak, dyrektor Biura Finansów Elżbieta Sadowska, naczelnik Wydziału Inwestycji Dzielnicy Śródmieście Andrzej Kopaczewski, przedstawicielki Związku Nauczycielstwa Polskiego – Hanna Lewandowska i Ewa Bielińska, przedstawiciele uczelni wyższych – dziekan Wydziału Chemicznego PW prof. dr hab. Władysław Wieczorek oraz pracownicy wydziału – prof. dr hab. Michał Fedoryński, dr Elżbieta Fedoryńska, dr hab. Aldona Zalewska, przedstawicielka Wydziału Chemii UW – prof. dr hab. Joanna Sadlej, przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Chemicznej prof. dr hab. Marek Orlik, dziekan Wydziału Dyrygentury Chóralnej UMFC Sławek Wróblewski, kanclerz Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga Jacek Kuśmierczyk, były podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Michała Stępniewskiego, przedstawiciele Fundacji Księcia Józefa Poniatowskiego Wspomagania i Rozwoju Nowoczesnej Szkoły – Krzysztof Walczak i Sylwester Zawada, wybitni absolwenci – prof. dr hab. Witold Kieżun, Rafał Siwek oraz osoby duchowne – dyrektor Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej ks. dr Marek Przybylski, dyrektor Katolickiego Zespołu Edukacyjnego im. Księdza Piotra Skargi ks. Sylwester Jeż, proboszcz parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny ks. prałat Paweł Bekusa.
Dyrektor Sosnowski przedstawił zebranym wystąpienie, w którym zarysował dzieje Poniatówki i jej miejsce w historyczno-kulturowym krajobrazie Warszawy. Następnie głos zabrali przedstawiciele urzędów, instytucji i uczelni – kolejno: Włodzimierz Paszyński, Iwona Greiner (odczytująca list w imieniu Mazowieckiego Kuratora Oświaty), Krzysztof Czubaszek, przewodniczący Komisji Edukacji Rady Dzielnicy Śródmieści Paweł Martofel, na ręce dyrektora składając gratulacje, życzenia pomyślności oraz zapewnienia o wsparciu inwestycyjnym i merytorycznym. Wielu wzruszeń dostarczyło przemówienie wygłoszone w imieniu wychowanków przez  profesora Andrzeja Stankiewicza, który ofiarował Poniatówce odnaleziony rękopis hymnu szkolnego. Głos zabrał także inny wychowanek Liceum, przewodniczący prezydium Rady Rodziców V LO Mirosław Proppé. Po uroczystym „Ślubowaniu stulecia” wspólnie odśpiewano hymn Poniatówki, goście mieli także okazję wysłuchać minikoncertu wychowanka V LO Rafała Siwka, światowej sławy śpiewaka operowego, który specjalnie na tę okazję przyleciał z Monachium, przerywając próby do premiery opery “Rigoletto” Verdiego. Po części artystycznej sylwetki kilkudziesięciu wybitnych, nieżyjących już absolwentów, których nazwiska umieszczono na tabliczkach zdobiących pamiątkową ścianę przy wejściu do szkoły, przedstawił wicedyrektor Krzysztof Kuśmierczyk. Wmurowano także złote cegiełki Poniatówki upamiętniające żyjących wybitnych wychowanków oraz szczególnie zasłużonych dla szkoły. Wśród wyróżnionych znaleźli się prof. dr hab. Witold Kieżun (absolwent z 1939 roku, wybitny ekonomista i prakseolog, żołnierz AK i powstaniec, honorowy członek Polskiej Akademii Nauk), któremu wręczono także medal Poniatówki, profesor Andrzej Stankiewicz (absolwent z 1972 roku, dyrektor Instytutu Inżynierii Chemicznej na Uniwersytecie Technicznym w Delft, autor hymnu Poniatówki), prof. dr hab. Andrzej Markowski (absolwent z 1966 roku, językoznawca, profesor Instytutu Języka Polskiego Wydziału Polonistyki UW, wieloletni członek i przewodniczący Rady Języka Polskiego) Rafał Siwek (absolwent z 1993 roku, wybitny śpiewak operowy), Michał Stępniewski (absolwent z 1993 roku, finansista, prawnik i urzędnik państwowy), Jacek Kuśmierczyk (absolwent z 1980 roku, poligraf, filantrop, Kanclerz Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga) i prof. dr hab. Michał Fedoryński (profesor Wydziału Chemii PW, autor wielu prac naukowych poświęconych katalizie międzyfazowej, wybitny naukowiec i dydaktyk, wielokrotny gość honorowy Letnich Szkół Liderów Nauki Poniatówki). Po ceremonii wmurowania złotych cegiełek okolicznościowy wykład Polska niepodległa wygłosiła profesor Magdalena Frąckiewicz-Wiśnioch. Następnie dyrektorzy wraz z przedstawicielami Fundacji Księcia Józefa Poniatowskiego Wspomagania i Rozwoju Nowoczesnej Szkoły wręczyli nagrody laureatom dwóch konkursów zorganizowanych w 100-lecie Poniatówki – konkursu literackiego im. Waldemara Błońskiego (laureaci: Jakub Miziński, Maciej Marcjaniak) oraz matematyczno-fizyczno-chemicznego im. Tomasza Tratkiewicza (laureaci: Bartosz Fabjanowicz, Dawid Umel, Bartłomiej Kozaryna). Losy jednego z absolwentów, Czesława Bajera, przybliżyła gościom Joanna Zaremba, polonistka, prezentując także wydaną z okazji 100-lecia szkoły książkę o tym wyjątkowym uczniu Poniatówki. Na koniec uroczystości wybrzmiał Ostatni Mazur Ludwika Ksawerego Łubińskiego w wykonaniu chóru szkolnego oraz: Etiuda E-dur op. 10 nr 3 Fryderyka Chopina (wyk. Albert Sobczak, kl. 3f), Un Dia de Noviembre Leo Brouwera (wyk. Łukasz Kiciński, kl. 2e), Intermezzo a-moll op. 118 nr 1 Johannesa Brahmsa (wyk. Emilia Jurek, kl. 2d), Kaprys Polski Grażyny Bacewicz (wyk. Maria Sikora, kl. 3a), Wariacje na temat opery Mozarta „Don Giovanni” Saveria Mercadantego (wyk. Hanna Woźniak, kl. 3a), Kadencja i fantazja Johna Williamsa (wyk. Anna Dąbrowska, kl. 3b, fortepian: Albert Sobczak, kl. 3 f).
Przedstawiamy fotorelację z uroczystości. Autorem zdjęć jest Pan Daniel Jastrzębski  – absolwent Poniatówki.
Posted in Wydarzenia.