Prawybory w Poniatówce

7 października 2019 r. w Poniatówce odbyły się prawybory do Sejmu RP. Poprzedzone były przygotowaniem programów hipotetycznych partii. Wśród ugrupowań, które walczyły o głosy wyborców, znalazły się: Partia Polskiej Szarlotki, Res Publica, ECO+, Polska Partia Konserwatywna i Komunistyczny Ruch Odnowy Polski, w co było zaangażowane 5 klas z naszej szkoły.

Dnia 2 października odbyła się także debata przedwyborcza, w której brali udział przedstawiciele pięciu partii, prowadzącym był: Stanisław Szumowski z klasy 2E (przewodniczący Samorządu Uczniowskiego). Debacie przysłuchiwała się publiczność, która stanowili uczniowie z kilku klas. Spotkanie reprezentantów partii zostało przeprowadzone bardzo profesjonalnie i zarejestrowane, dzięki czemu każda klasa miała możliwość obejrzenia starcia na godzinie wychowawczej, aby dokładnie zapoznać się z programem partii i ich planami, założeniami.

Każda partia przygotowała plakaty z postulatami, plakaty te zostały wywieszone w kilku miejscach w naszej szkole i niewątpliwie wzbudzały zainteresowanie i ożywione dyskusje. Ciekawa grafika plakatów przyciągała przyszłych wyborców. Partie reprezentowały zupełnie odmienne opcje polityczne, zarazem w interesujący sposób.

W dniu wyborów (tj. 7 października) Państwowa Komisja Wyborcza rozpoczęła pracę o godz. 8:45, a zakończyła o godz. 14:05. Uczniowie chętnie oddawali głosy wrzucając do urny wyborczej kartę do głosowania.  Frekwencja wyniosła 36,79%. Najwyższą frekwencję osiągnęły klasy 1E, 2E (99%). Pracami Państwowej Obwodowej Komisji Wyborczej kierował przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Stanisław Szumowski z klasy 2E. Największą liczbę głosów zdobyła Partia Polskiej Szarlotki, tuż za nią uplasowały się Res Publica, następnie partia ECO+, Polska Partia Konserwatywna. Najmniej głosów oddano na Komunistyczny Ruch Odnowy Polski. Rozdzielając mandaty (przyjęliśmy liczbę posłów Sejmu przez nas wybieranego – 43). Zgodnie z metodą przeliczania głosów na mandaty – D’Hondta, szkolne partie otrzymały określoną liczbę mandatów: Partia Polskiej Szarlotki i Res Publica – po 14 mandatów, ECO+ otrzymała 7 mandatów, Polska Partia Konserwatywna i Komunistyczny Ruch Odnowy Polski – po 4 mandaty.

Wyniki wyborów zostały ogłoszone 8 października, a wydrukowane obwieszczenia powyborcze zostały umieszczone w kilku miejscach w szkole. Prawybory niewątpliwie podniosły wiedzę uczniów z zakresu prawa wyborczego (Kodeks Wyborczy), skłoniły do zaangażowania w dyskusję polityczną i pokazały, jak znaczący jest głos każdego wyborcy.

Justyna Petryka, IIE

 

Posted in Wydarzenia.