Rekrutacja – terminarz składania wniosków i dane kontaktowe do Komisji

Godziny przyjmowania wniosków składanych osobiście

17 maja – 20 czerwca* (w dni robocze) – 10:00–14:00 

*Wyjątkiem są dni 25, 26, 27 maja oraz 3 i 4 czerwca – w te dni wnioski przyjmowane są TYLKO ZDALNIE! 

21 czerwca 10:00–16:00 

25 czerwca – 12:00–16:00 

28 czerwca – 16 lipca (w dni robocze) – 10:00–15:00 

23 lipca – 30 lipca (w dni robocze) – 10:00–15:00 

Nr telefonu do Komisji Rekrutacyjnej (czynny w godzinach stacjonarnej pracy komisji): 723 244  873 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół z uwagi na sytuację pandemiczną wniosek rekrutacyjny można składać także w wersji elektronicznej (24h na dobę). 

Poniżej podajemy adresy do przesyłania wniosków rekrutacyjnych drogą elektroniczną. Kandydaci wysyłają wniosek rekrutacyjny wraz z dokumentacją na adres klasy pierwszego wyboru na liście preferencji. W temacie wiadomości należy podać nazwisko i imię kandydata oraz symbol oddziału (np. Klasa A) naszego Liceum umieszczonego na pierwszym miejscu na liście preferencji. 

KLASA A (trzy obowiązkowe rozszerzenia: język polski, geografia i wiedza o społeczeństwie) adres e-mail do przesyłania dokumentacji:  rekrutacja1a@vlo.edu.pl  

KLASA B (dwa obowiązkowe rozszerzenia: matematyka, fizyka) adres e-mail do przesyłania dokumentacji: rekrutacja1b@vlo.edu.pl 

KLASA C (trzy obowiązkowe rozszerzenia: chemia, fizyka, matematyka) adres e-mail do przesyłania dokumentacji: rekrutacja1c@vlo.edu.pl 

KLASA D (trzy obowiązkowe rozszerzenia: biologia, chemia, matematyka) adres e-mail do przesyłania dokumentacji:  rekrutacja1d@vlo.edu.pl 

KLASA E (dwa obowiązkowe rozszerzenia: geografia, matematyka) adres e-mail do przesyłania dokumentacji:  rekrutacja1e@vlo.edu.pl 

Adres e-mail do Komisji Rekrutacyjnej V LO rekrutacja@vlo.edu.pl . Prosimy o przesyłanie na ten adres jedynie pytań ogólnych dotyczących rekrutacji, natomiast wnioski rekrutacyjne należy przesyłać na podany powyżej adres e-mail klasy pierwszego wyboru.

Posted in Wydarzenia.