Warsztaty edukacyjne w Najwyższej Izbie Kontroli

26 października uczniowie kl. III E uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych w NIK, będącej konstytucyjnym organem kontroli państwowej i ochrony prawa. Zajęcia zostały zorganizowane w ramach lekcji WOS. Poznaliśmy zasługi wybitnych Prezesów NIK – Waleriana Pańki, Lecha Kaczyńskiego, Janusza Wojciechowskiego, Krzysztofa Kwiatkowskiego w staniu na straży zgodności z prawem, gospodarności, celowości wykorzystania pieniędzy publicznych. Uczniowie zapoznali się z tematyką i charakterem działań kontrolnych podejmowanych przez NIK. Profesjonalna kontrola jakości i efektywności realizacji zadań przez organy władzy publicznej jest normą w demokratycznym świecie. Uczniowie dyskutowali o tym, jak pandemia ograniczyła tę ważną dla obrony interesów obywateli instytucję. Następnie analizowali treść i wnioski pokontrolne kontroli NIK poświęconej przeciwdziałaniu dostępności nowych narkotyków (wcześniej zwanych dopalaczami). Oceniali zalecenia pokontrolne i propozycje rozwiązań mające na celu naprawienie wadliwych mechanizmów.

Posted in Wydarzenia.