Lekcja wiedzy o społeczeństwie z Helsińską Fundacją Praw Człowieka

Warsztaty z Panią Agnieszką Chmielewską z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

W dniu 6 czerwca 2016 r. klasa 1C wzięła udział w warsztatach z Panią Agnieszką Chmielewską z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Ta ciekawa lekcja była częścią projektu realizowanego przez uczennice tej klasy w ramach przedmiotu wiedza o społeczeństwie.

Uczniowie poznali szczegóły systemu ochrony praw człowieka w Polsce i na świecie oraz dowiedzieli się jak sami mogą włączyć się w działalność organizacji zajmujących się tą problematyką.

IMG_20160607_132336 (1)

IMG_20160607_130240 (1)

 

 

 

Autorem tekstu i fotografii jest Pan Kamil Olak

 

 

Uczniowie V LO stażystami KNOW – Wydziału Chemicznego PW i Wydziału Chemii UW

Uczniowie V LO stażystami KNOW (Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego) Wydziału Chemicznego PW i Wydziału Chemii UW
 W roku akademickim 2015/2016 dziesięciu uczniów naszej szkoły realizuje staże badawcze w laboratoriach naukowych Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej i Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
 1. Maximilian Rajski z klasy 3c – projekt pt. „Selektywne uwodornienie furfuralu w fazie ciekłej” pod opieką dr inż.. Piotra Winiarka z Wydziału Chemicznego PW.
 2. Krzysztof Grzelak z klasy 3c – projekt pt. „Badania właściwości mieszanin: ciecz jonowa-sól litu dedykowanych do zastosowań w ogniwach litowych pracujących w podwyższonych i wysokich temperaturach” pod opieką dr inż. Macieja Marczewskiego z Wydziału Chemicznego PW.
 3. Justyna Łosiewicz z klasy 2c – projekt pt. „Synteza wybranych pochodnych benzosiloksaboroli-receptorów związków aktywnych biologicznie”  pod opieką dr hab. Sergiusza Lulińskiego z Wydziału Chemicznego PW.
 4. Aleksandra Cupriak z klasy 2c – projekt pt. „Otrzymanie i krystalizacja difluoro(szczawiano)boranu litu do zastosowania jako elektrolitu w bateriach litowo-jonowych” pod opieką dr inż. Ewy Zygadło-Monikowskiej z Wydziału Chemicznego PW.
 5. Jakub Mizera z klasy 3c – projekt pt. „Organiczno-nieorganiczne nanomateriały hybrydowe: od syntezy organicznej do nowych materiałów funkcjonalnych” pod opieką dr Michał Wójcik z Wydziału Chemii UW
 6. Paweł Szczypkowski z klasy 3c – projekt pt. „Organiczno-nieorganiczne nanomateriały hybrydowe: sprzęganie ligandów organicznych z nanocząstkami – na drodze do anizotropowych nanostruktur ciekłokrystalicznych” pod opieką mgr Jarosława Wróbla z Wydziału Chemii UW.
 7. Maciej Kępczyński z klasy 2c – projekt pt. „Wielofunkcyjne nanohybrydowe układy elektrokatalityczne aktywne wobec elektroutleniania glukozy” pod opieką dr Sylwii Żołądek z Wydziału Chemii UW.
 8. Piotr Toka z klasy 2c – projekt pt. „Małe jest wielkie – synteza spaleniowa jako metoda otrzymywania nowych nanomateriałów” pod opieką dr Agnieszki Dąbrowskiej z Wydziału Chemii UW.
 9. Julia Ragus z klasy 1c – projekt pt. „Synteza i charakterystyka biokoniugatów nanocząstek złota z wybranymi ligandami do celowanej terapii przeciwnowotworowej” pod opieką dr Agnieszki Więckowskiej i mgr Macieja Dzwonka z Wydziału Chemii UW.
 10. Piotr Krajewski z klasy 2c – projekt pt. „Wyznaczanie przesunięć chemicznych i stałych ekranowania w jonach NH4+ za pomocą spektroskopii jądrowego rezonansu magnetycznego” pod opieką dr Bożeny Adrjan z Wydziału Chemii UW.
1 czerwca 2016 r. na Wydziale Chemii UW odbyło się sympozjum stażystów KNOW. Przedstawiamy fotoreportaż z tej imprezy oraz prezentacje multimedialne uczniów naszej szkoły. Przed stażystami dalsza realizacja  prac badawczych, podsumowanie we wrześniu br. projektu i udział w Międzynarodowej Konferencji YoungChem w Częstochowie.
Tegoroczny projekt stanowi kontynuację podjętego w zeszłym roku akademickim przez władze Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej grantu pt. Politechnika Młodego Chemika” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W roku akademickim 2014/2015 sześciu uczniów V LO realizowało staże naukowe w laboratoriach Wydziału Chemicznego PW.
 1. Cezary Wiśniewski z klasy 2c – projekt pt. „Wyznaczanie współczynników aktywności w nieskończenie wielkim rozcieńczeniu metodą chromatografii gazowej” pod opieką dr inż. Marka Królikowskiego z Wydziału Chemii PW.
 2. Karol Wróblewski z klasy z klasy 3c – projekt pt. „Badanie właściwości mieszanin polimer – ciecz jonowa – sól litu do zastosowań w ogniwach paliwowych jako stałe elektrolity polimerowe” pod opieką dr inż. Macieja Marczewskiego z Wydziału Chemii PW.
 3. Michał Zalewski z klasy 2c – projekt pt. „Zastosowanie elektrod jonoselektywnych do oznaczania wybranych jonów w produktach spożywczych” pod opieką mgr inż. Małgorzata Wesoły z Wydziału Chemii PW.
 4. Kamil Michrowski z klasy 2c – projekt pt. „Badanie wpływu obecności białek na aktywność katalityczną nanozymów na bazie złota” pod opieką mgr inż. Marcina Drozda z Wydziału Chemii PW.
 5. Jacek Szymański z klasy 2c – projekt pt. „Synteza i transformacje sulfonów halogenometylofenylowych w nowe związki o aktywności biologicznej” pod opieką dr inż. Zbigniewa Ochala z Wydziału Chemii UW.
 6. Jakub Durka z klasy 3c – projekt pt. „Tetrakis(2,2’-bitiofenyl-5-yl)silan: synteza, struktura, właściwości fizykochemiczne i zastosowania w chemii materiałowej” pod opieką dr hab. Sergiusza Lulińskiego z Wydziału Chemii PW.
Efektem podjętych działań były publikacje w fachowej prasie naukowej, udział uczniów w seminariach oraz w międzynarodowej konferencji YoungChem w Krakowie, a także Cezarego Wiśniewskiego w konferencji Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku.
Poniżej przedstawiamy postery naszych uczniów, przygotowane na konferencję YoungChem 2015 w Krakowie. Za swój poster  Jakub Durka otrzymał wyróżnienie.
Postery chemiczne w języku angielskim autorstwa uczniów V LO:  Jakuba DurkiKamila Michrowskiego,  Jacka Szymańskiego, Cezarego Wiśniewskiego,  Karola Wróblewskiego, Michała Zalewskiego,

 

Autorem tekstu i fotografii jest Pan Krzysztof Kuśmierczyk – nauczyciel chemii

Gdańsk – wycieczka edukacyjna klasy I A

W dniach 23-24 maja 2016 r. klasa społeczna 1 A  udała się na wycieczkę edukacyjną do Gdańska z wychowawczynią klasy Panią Katarzyną Kozielską i Panem Piotrem Matuszewskim jako drugim opiekunem. Program wycieczki obejmował zwiedzanie Europejskiego Centrum Solidarności, Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, Muzeum Narodowego w Gdańsku ( podziwialiśmy tam  m.in. arcydzieło malarstwa  “Sąd ostateczny” Hansa Memlinga),  Bazylikę Mariacką, zabytkową kamienicę gdańską – Dom Uphagena i wiele innych. Poniżej prezentujemy fotorelację z tej obfitującej we wrażenia wycieczki.

 

Uczniowie Poniatówki na konferencji naukowej “Odwilż 56”

20 maja 2016 r. klasa społeczna  IA  miała niezwykłą okazję brać udział w międzynarodowej konferencji naukowej “Odwilż ‘56” . Konferencja odbyła się pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, dr Adama Bodnara. Została zorganizowana przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Dom Spotkań z Historią z okazji mijającej w tym roku  60-tej rocznicy wydarzeń 1956 r. w Polsce, na Węgrzech oraz na świecie. Znakomici goście z Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Polski i  Węgier oraz z Rosji przedstawili swoją ocenę Odwilży ‘56 w kontekście zimnej wojny i kryzysów wewnętrznych w radzieckiej strefie wpływów. Konferencji towarzyszyło wyjątkowe spotkanie z córką Gustawa Herling-Grudzińskiego, Martą.

 

Autorką tekstu i zdjęć jest Pani Magdalena Frąckiewicz-Wiśnioch

Warsztaty filmowe w Pałacu Domaniowskim

Klasa 2C  chemiczno-fizyczna udała się w  dniach od 4 do 8  kwietniu 2016 r. z Państwem Romualdą i Krzysztofem Kuśmierczykami  na  kilkudniowe warsztaty filmowe do Pałacu Domaniowskiego koło Radomia.

 

 

Uczniowie klasy 2C  mieli okazję spróbować swoich sił w  nowej działalności. Korzystając z pomocy profesjonalistów nagrali trzy filmy. Nagraniom sprzyjała pozytywna atmosfera, ponieważ miały one miejsce w pięknym pałacu Domaniowski. Poniżej prezentujemy trzy zrealizowane filmy: “Duch”, “Egzekutor” i Naszyjnik”. Filmy te nawiązują do atmosfery lat czterdziestych XX w. Znajdziecie w nich wszystko – tajemnice, miłość, zazdrość i zabójstwa. Nie możecie tego przegapić !

Aleksandra Kądziela kl. 2C

 

Plakat_Duch

 

 

 

 

 

 

Plakat _Egzekutor

 

 

 

PLakat_NASZYJNIK

 

Osiągnięcia uczniów – XXXI Konkurs Chemiczny Politechniki Warszawskiej

W dniu 22 kwietnia 2016 r. odbyło się uroczyste zakończenie Konkursu Politechniki Warszawskiej w Audytorium Czochralskiego w  Gmachu Technologii Chemicznej.
Lista nagrodzonych uczniów V LO im. księcia Józefa Poniatowskiego
 • Maciej Łukasik kl. 1C – laureat II miejsca
 • Michał Zalewski 3C – laureat II miejsca
 • Paweł Szczypkowski 3C – wyróżniony finalista
 • Aleksandra Cupriak 2C – wyróżniona finalistka
 • Kamil Michrowski kl. 3C – finalista
 • Justyna Łosiewicz kl. 2C – finalistka
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!!!

fot. p. Krzysztof Kuśmierczyk

Spotkanie z Justyną Bargielską z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 2016

21 kwietnia 2016 r. z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, który rokrocznie jest obchodzony w dniu 23 kwietnia,  Biblioteka V Liceum Ogólnokształcące  zaprosiła poetkę i prozaiczkę Justynę Bargielską.
Pisarka debiutowała w 2003 roku tomem poetyckim “Dating sessions”. Następnie opublikowała tom “China shipping” (2005), a w 2009 roku “Dwa fiaty”, za który otrzymała Nagrodę Literacką Gdynia 2010. Jest laureatką III edycji konkursu poetyckiego im. Rainera Marii Rilkego (2001) i nagrody specjalnej w konkursie im. Jacka Bierezina (2002). W 2010 roku opublikowała szeroko komentowany tom małych próz “Obsoletki”, za który uhonorowano ją ponownie Nagrodą Literacką Gdynia 2011, nagrodą Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek dla najlepszej książki prozatorskiej lat 2010–2011, książka znalazła się w finale Nagrody Literackiej Nike 2011 oraz wśród autorów nominowanych do Paszportu Polityki 2010. W 2012 roku ukazał się kolejny tom poetycki “Bach for my baby”, za który Justyna Bargielska otrzymała nominację do Nagrody im. Wisławy Szymborskiej oraz do nagród: Gryfia, Silesius i Nike. W 2013 roku wydała powieść Małe lisy, która przyniosła jej nominacje do Nagrody Nike i Warszawskiej Nagrody Literackiej. Ostatnio wydała tom “Nudelman” (2014), we wrześniu 2014 w Teatrze Witkacego w Zakopanem miał premierę monodram “Clarissima” jej autorstwa, a w listopadzie 2015 roku Teatr Dramatyczny w Warszawie wystawił debiut dramatyczny “Moja pierwsza śmierć w Wenecji”. Jest także autorką literatury dla dzieci, uczy kreatywnego pisania.
Pisarka spotkała się z klasami 1a i 2a. Opowiadała o specyfice zawodu pisarskiego – radościach, bolączkach procesu twórczego, inspiracjach i tematach zaprzątających wyobraźnię, o społecznej roli i funkcjach terapeutycznych literatury oraz relacjach, jakie pisarz buduje ze swymi czytelnikami, w końcu zaś o języku potocznym i doświadczeniu codziennym, które uznaje za podstawowy materiał artystycznej obróbki. Pisarka mówiła o początkach swojej przygody z pisaniem, roli internetu i nagród literackich we współczesnym życiu literackim.

Invalid Displayed Gallery

fot. p. Karol Jaworski

Sukces uczniów w Konkursie Chemicznym Trzech Wydziałów Politechniki Łódzkiej

Uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Józefa Poniatowskiego w Warszawie  znaleźli się wśród  zwycięzców Konkursu Chemicznego Trzech Wydziałów Politechniki Łódzkiej 2016.

Lista nagrodzonych uczniów:

 • Macieja Łukasik 1C  – laureat  II miejsca
 • Piotra Krajewski 2C – wyróżnienie
 • Piotra Michalak 2C – wyróżnienie
 • Aleksandrę Cupriak 2C- wyróżnienie

Uroczystość zakończenia Konkursu odbyła się  na Politechnice Łódzkiej 18 kwietnia 2016 roku.

fot. p. Krzysztof Kusmierczyk

Wyprawa z pedagogiem Panem M. Jaroszewskim w Rudy Janowickie

W weekend 15-17 kwietnia 2016 r.  uczniowie Poniatówki i innych liceów warszawskich  wyruszyli na wyprawę  Pana Pedagoga Mariana Jaroszewskiego w Rudawy Janowickie. Podróż odbyła się pociągiem – dalej uczestnicy przeszli dziesięciokilometrowym szlakiem z Janowic Wielkich do schroniska PTTK „Szwajcarka”. Po drodze podziwiali m.in. zamek Bolczów i liczne formacje skalne. Następnego dnia przeszli do Trzcińska, następnie udali się pociągiem przez Wrocław do Warszawy.

fot. Kamil Kozak – kl. 1A