Czytanie w centrum uwagi

Biblioteka Poniatówki włączyła się  w “Ogólnopolski Dzień Masowego Czytania” obchodzony w dniu 10 czerwca 2016 r.   W ramach tej akcji w hallu szkoły  w dniu 9 czerwca powstała tajemnicza konstrukcja, która budziła żywe zainteresowanie uczniów. Nietypowa forma organizacji przestrzeni  szkolnej została przygotowana przez uczniów klasy IA z nauczycielem bibliotekarzem Panem Piotrem Matuszewskim.  W przygotowanie akcji i organizację konkursu  włączył się uczeń klasy  społecznej IA – Kamil Kozak.

W dniu akcji okazało się, że ta wyjątkowa przestrzeń to “Strefa czytania”. W przestrzeni tej pojawiła się wystawa 60 interesujących książek z różnych dziedzin.  W strefie czytania  zostały przeprowadzone lekcje biblioteczne dla uczniów klas IA, IC, ID i IE, podczas których uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w konkursie czytelniczym. Ponadto, w konkursie czytelniczym mogli brać udział wszyscy chętni na przerwach przez cały dzień. Wśród najlepszych prac zostaną rozlosowane nagrody, które będą wręczone podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego.

W strefie czytania poza uczniami gościliśmy również nauczycieli, między innymi Panią Wicedyrektor Magdalenę Pochylską, Panią Urszulę Siutę-Kaczmarczyk, Panią Katarzynę Dziewańską-Kowalczyk oraz Pana Michała Lizińczyka.

Dziękuję wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy wzięli  udział w tym święcie czytania.

Autorem relacji i zdjęć jest Pan Piotr Matuszewski

 

 

 

Nanotechnologie: od półprzewodników do DNA

Dnia 7 czerwca w V LO im. Ks. J. Poniatowskiego odbył się wykład pod tytułem: „Nanotechnologie: od półprzewodników do DNA” prowadzony przez dr hab. Jacka Szczytko z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W wykładzie wzięli udział uczniowie klas drugich rozszerzających fizykę. Prowadzący przedstawił uczniom nanotechnologię jako kierunek interdyscyplinarny, łączący fizykę, chemię i biologię. Starał się zainteresować uczniów studiami związanymi z prezentowanym wykładem. Uczniowie – fascynaci zostali zaproszeni na zwiedzanie laboratorium na UW.

 

Autorem zdjęć i tekstu jest Pani Katarzyna Grącka

 

 

Wyprawa w Beskid Niski z Panem Pedagogiem

W dniach 25 – 29  maja 2016 r. uczniowie Poniatówki wraz z kolegami i koleżankami z innych liceów warszawskich pod opieką Pana Pedagoga Mariana Jaroszewskiego przemierzali szlaki Beskidu Niskiego. Wyprawa rozpoczęła się  nocnym wyjazdem z Dworca Centralnego. Po przybyciu do Grybowa uczestnicy odbyli kilkudniową pieszą wędrówkę, pokonując około kilkudziesięciu kilometrów. Noclegi odbywały się w namiotach rozbitych wśród pięknych, górskich krajobrazów. Wieczorami nie zabrakło wspólnego śpiewania przy ognisku i pieczenia kiełbasy ;)

Autorem relacji i zdjęć jest Kamil Kozak kl. 1A

Sukces uczniów Poniatówki w II Ogólnopolskim Turnieju All-chemicznym

3 czerwca 2016 r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie odbył się Finał II Ogólnopolskiego Turnieju All-chemicznego. Drużyna uczniów naszej szkoły
w składzie: Wojtek Tomaszewski (3c), Maciej Kępczyński (2c) i Rafał Guz (1c)
zajęła 1 miejsce.

W I etapie turnieju, w zawodach teoretycznych i sesji posterowej wzięły udział jeszcze trzy drużyny z V LO:

Piotr Toka (2c), Piotr Krajewski (2c) i Wiktor Kolasiński (1c)

Justyna Łosiewicz (2c), Bartłomiej Trojanowski (2c) i Adam Łaziński (1c)

Maciej Wojewódzki (2d), Natalia Rafeenko (2d) i Stanisław Zawadzki (2c)

Poniżej przedstawiamy fotoreportaż z Finału II Turnieju All-chemicznego i postery prezentowane przez uczniów naszej szkoły w czasie I etapu eliminacji.

Tegoroczne osiągnięcia uczniów V LO stanowią kontynuację sukcesów jakie odnieśli
w ubiegłym roku, w I Ogólnopolskim Turnieju All-chemicznym uczniowie naszej szkoły.

1 miejsce zajęła drużyna w składzie: Krzysztof Grzelak (2c), Maximilian Rajski (2c) i Aleksandra Cupriak (1c)

3 miejsce zajęła drużyna w składzie:  Jakub Mizera(2c), Cezary Wiśniewski(2c) i Joanna Myślińska(1c)

Więcej informacji na temat turnieju, w tym także fotoreportaże z kolejnych etapów eliminacji można znaleźć na stronie internetowej https://pl-pl.facebook.com/turniejalchemiczny

 

Poniżej prezentujemy postery chemiczne  przygotowane przez uczniów V LO

 

 

Autorem zdjęć i tekstu jest Pan Krzysztof Kuśmierczyk – opiekun naukowy

Nagrody Prezydenta m. st. Warszawy dla laureatów olimpiad

Nagrody Pani Prezydent  m. st. Warszawy w dniu 6 czerwca 2016 r. o godz. 13 w  Centrum Nauki Kopernik  w Warszawie dokonała wręczenia  nagród i dyplomów laureatom olimpiad przedmiotowych. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele Biura Edukacji m. st. Warszawy oraz nagrodzeni uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy szkól ponadgimnazjalnych.
Spośród uczniów i absolwentów V LO zostali wyróżnieni:
Rafał Chrzan – uczeń klasy 3e w roku szkolnym 2015/2016 – laureat czterech olimpiad (Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania, Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiada Wiedzy o Bankach, Olimpiada Przedsiębiorczości)
Piotr Glinicki, uczeń kl. 2 E – laureat dwóch olimpiad  (Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania, Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej)
Julia Hołub 2F – laureatka Olimpiady Filozoficznej
Maciej Wójcik 1 E – laureat Olimpiady Wiedzy o Mediach
Nagrodę  Prezydenta m. st. Warszawy dla  V LO odebrała Pani Magdalena Pochylska – wicedyrektor liceum.
Wśród nagrodzonych nauczycieli VLO  znaleźli się Pan Piotr Matuszewski i Pan Kamil Olak
Po części oficjalnej uroczystości zebrani obejrzeli pokaz popularno-naukowy “Umysł przyłapany” o nietypowych aspektach postrzegania świata przez  ludzki mózg.

Ekonomia w praktyce – warsztaty poświęcone procesowi rekrutacji

Jak przekonać pracodawcę do swojej osoby?
Warsztaty poświęcone rozmowom kwalifikacyjnym oraz procesowi rekrutacji w polskich i zagranicznych firmach zostały przeprowadzone w klasie 2E w ramach lekcji z przedmiotu Ekonomia w praktyce.
Swoimi doświadczeniami oraz wiedzą podzieliły się Panie Anna Hertman i Anna Sprawka-Kawecka z firmy KCR Placement. Uczniowie uczyli się m.in. jak napisać dobre CV i list motywacyjny oraz jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Analizowali też przykładowe aplikacje kandydatów do pracy i próbowali wcielić się w rolę osoby rekrutującej pracowników oraz kandydatów starających się o pracę.

 

IMG-20160606-WA0002

a

 

Autorem tekstu i fotografii jest Pan Kamil Olak

 

 

 

Lekcja wiedzy o społeczeństwie z Helsińską Fundacją Praw Człowieka

Warsztaty z Panią Agnieszką Chmielewską z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

W dniu 6 czerwca 2016 r. klasa 1C wzięła udział w warsztatach z Panią Agnieszką Chmielewską z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Ta ciekawa lekcja była częścią projektu realizowanego przez uczennice tej klasy w ramach przedmiotu wiedza o społeczeństwie.

Uczniowie poznali szczegóły systemu ochrony praw człowieka w Polsce i na świecie oraz dowiedzieli się jak sami mogą włączyć się w działalność organizacji zajmujących się tą problematyką.

IMG_20160607_132336 (1)

IMG_20160607_130240 (1)

 

 

 

Autorem tekstu i fotografii jest Pan Kamil Olak

 

 

Uczniowie V LO stażystami KNOW – Wydziału Chemicznego PW i Wydziału Chemii UW

Uczniowie V LO stażystami KNOW (Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego) Wydziału Chemicznego PW i Wydziału Chemii UW
 W roku akademickim 2015/2016 dziesięciu uczniów naszej szkoły realizuje staże badawcze w laboratoriach naukowych Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej i Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
 1. Maximilian Rajski z klasy 3c – projekt pt. „Selektywne uwodornienie furfuralu w fazie ciekłej” pod opieką dr inż.. Piotra Winiarka z Wydziału Chemicznego PW.
 2. Krzysztof Grzelak z klasy 3c – projekt pt. „Badania właściwości mieszanin: ciecz jonowa-sól litu dedykowanych do zastosowań w ogniwach litowych pracujących w podwyższonych i wysokich temperaturach” pod opieką dr inż. Macieja Marczewskiego z Wydziału Chemicznego PW.
 3. Justyna Łosiewicz z klasy 2c – projekt pt. „Synteza wybranych pochodnych benzosiloksaboroli-receptorów związków aktywnych biologicznie”  pod opieką dr hab. Sergiusza Lulińskiego z Wydziału Chemicznego PW.
 4. Aleksandra Cupriak z klasy 2c – projekt pt. „Otrzymanie i krystalizacja difluoro(szczawiano)boranu litu do zastosowania jako elektrolitu w bateriach litowo-jonowych” pod opieką dr inż. Ewy Zygadło-Monikowskiej z Wydziału Chemicznego PW.
 5. Jakub Mizera z klasy 3c – projekt pt. „Organiczno-nieorganiczne nanomateriały hybrydowe: od syntezy organicznej do nowych materiałów funkcjonalnych” pod opieką dr Michał Wójcik z Wydziału Chemii UW
 6. Paweł Szczypkowski z klasy 3c – projekt pt. „Organiczno-nieorganiczne nanomateriały hybrydowe: sprzęganie ligandów organicznych z nanocząstkami – na drodze do anizotropowych nanostruktur ciekłokrystalicznych” pod opieką mgr Jarosława Wróbla z Wydziału Chemii UW.
 7. Maciej Kępczyński z klasy 2c – projekt pt. „Wielofunkcyjne nanohybrydowe układy elektrokatalityczne aktywne wobec elektroutleniania glukozy” pod opieką dr Sylwii Żołądek z Wydziału Chemii UW.
 8. Piotr Toka z klasy 2c – projekt pt. „Małe jest wielkie – synteza spaleniowa jako metoda otrzymywania nowych nanomateriałów” pod opieką dr Agnieszki Dąbrowskiej z Wydziału Chemii UW.
 9. Julia Ragus z klasy 1c – projekt pt. „Synteza i charakterystyka biokoniugatów nanocząstek złota z wybranymi ligandami do celowanej terapii przeciwnowotworowej” pod opieką dr Agnieszki Więckowskiej i mgr Macieja Dzwonka z Wydziału Chemii UW.
 10. Piotr Krajewski z klasy 2c – projekt pt. „Wyznaczanie przesunięć chemicznych i stałych ekranowania w jonach NH4+ za pomocą spektroskopii jądrowego rezonansu magnetycznego” pod opieką dr Bożeny Adrjan z Wydziału Chemii UW.
1 czerwca 2016 r. na Wydziale Chemii UW odbyło się sympozjum stażystów KNOW. Przedstawiamy fotoreportaż z tej imprezy oraz prezentacje multimedialne uczniów naszej szkoły. Przed stażystami dalsza realizacja  prac badawczych, podsumowanie we wrześniu br. projektu i udział w Międzynarodowej Konferencji YoungChem w Częstochowie.
Tegoroczny projekt stanowi kontynuację podjętego w zeszłym roku akademickim przez władze Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej grantu pt. Politechnika Młodego Chemika” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W roku akademickim 2014/2015 sześciu uczniów V LO realizowało staże naukowe w laboratoriach Wydziału Chemicznego PW.
 1. Cezary Wiśniewski z klasy 2c – projekt pt. „Wyznaczanie współczynników aktywności w nieskończenie wielkim rozcieńczeniu metodą chromatografii gazowej” pod opieką dr inż. Marka Królikowskiego z Wydziału Chemii PW.
 2. Karol Wróblewski z klasy z klasy 3c – projekt pt. „Badanie właściwości mieszanin polimer – ciecz jonowa – sól litu do zastosowań w ogniwach paliwowych jako stałe elektrolity polimerowe” pod opieką dr inż. Macieja Marczewskiego z Wydziału Chemii PW.
 3. Michał Zalewski z klasy 2c – projekt pt. „Zastosowanie elektrod jonoselektywnych do oznaczania wybranych jonów w produktach spożywczych” pod opieką mgr inż. Małgorzata Wesoły z Wydziału Chemii PW.
 4. Kamil Michrowski z klasy 2c – projekt pt. „Badanie wpływu obecności białek na aktywność katalityczną nanozymów na bazie złota” pod opieką mgr inż. Marcina Drozda z Wydziału Chemii PW.
 5. Jacek Szymański z klasy 2c – projekt pt. „Synteza i transformacje sulfonów halogenometylofenylowych w nowe związki o aktywności biologicznej” pod opieką dr inż. Zbigniewa Ochala z Wydziału Chemii UW.
 6. Jakub Durka z klasy 3c – projekt pt. „Tetrakis(2,2’-bitiofenyl-5-yl)silan: synteza, struktura, właściwości fizykochemiczne i zastosowania w chemii materiałowej” pod opieką dr hab. Sergiusza Lulińskiego z Wydziału Chemii PW.
Efektem podjętych działań były publikacje w fachowej prasie naukowej, udział uczniów w seminariach oraz w międzynarodowej konferencji YoungChem w Krakowie, a także Cezarego Wiśniewskiego w konferencji Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku.
Poniżej przedstawiamy postery naszych uczniów, przygotowane na konferencję YoungChem 2015 w Krakowie. Za swój poster  Jakub Durka otrzymał wyróżnienie.
Postery chemiczne w języku angielskim autorstwa uczniów V LO:  Jakuba DurkiKamila Michrowskiego,  Jacka Szymańskiego, Cezarego Wiśniewskiego,  Karola Wróblewskiego, Michała Zalewskiego,

 

Autorem tekstu i fotografii jest Pan Krzysztof Kuśmierczyk – nauczyciel chemii

Gdańsk – wycieczka edukacyjna klasy I A

W dniach 23-24 maja 2016 r. klasa społeczna 1 A  udała się na wycieczkę edukacyjną do Gdańska z wychowawczynią klasy Panią Katarzyną Kozielską i Panem Piotrem Matuszewskim jako drugim opiekunem. Program wycieczki obejmował zwiedzanie Europejskiego Centrum Solidarności, Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, Muzeum Narodowego w Gdańsku ( podziwialiśmy tam  m.in. arcydzieło malarstwa  “Sąd ostateczny” Hansa Memlinga),  Bazylikę Mariacką, zabytkową kamienicę gdańską – Dom Uphagena i wiele innych. Poniżej prezentujemy fotorelację z tej obfitującej we wrażenia wycieczki.

 

Uczniowie Poniatówki na konferencji naukowej “Odwilż 56”

20 maja 2016 r. klasa społeczna  IA  miała niezwykłą okazję brać udział w międzynarodowej konferencji naukowej “Odwilż ‘56” . Konferencja odbyła się pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, dr Adama Bodnara. Została zorganizowana przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Dom Spotkań z Historią z okazji mijającej w tym roku  60-tej rocznicy wydarzeń 1956 r. w Polsce, na Węgrzech oraz na świecie. Znakomici goście z Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Polski i  Węgier oraz z Rosji przedstawili swoją ocenę Odwilży ‘56 w kontekście zimnej wojny i kryzysów wewnętrznych w radzieckiej strefie wpływów. Konferencji towarzyszyło wyjątkowe spotkanie z córką Gustawa Herling-Grudzińskiego, Martą.

 

Autorką tekstu i zdjęć jest Pani Magdalena Frąckiewicz-Wiśnioch