Uczeń naszej szkoły stypendystą Prezesa Rady Ministrów

W 26 listopada  2018 roku odbyło się w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie  uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019. W wydarzeniu wzięło udział wielu przedstawicieli  władz państwowych i oświatowych,  m. in. Mazowiecka Kurator Oświaty Aurelia Michałowska. Wśród 278 wyróżnionych uczniów z rejonu warszawskiego  znalazł się Antoni Bugaj – uczeń klasy 3A V Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. J. Poniatowskiego. Antoni Bugaj uzyskał tytuł laureata krajowej i międzynarodowej  Olimpiady Geograficznej.

Wymiana młodzieży z włoskim liceum w Cesenie

Nasz pobyt w Cesenie

Czternaścioro uczniów naszej szkoły z klas III a i II b wzięło udział w wymianie młodzieży z Liceo Classico w Cesenie. Grupa włoska odwiedziła nas jeszcze w październiku. Pokazaliśmy im Warszawę i nasz Muranów. Byliśmy w Muzeum Polin, w Zamku Królewskim i w Muzeum Narodowym. Co najważniejsze, w tym czasie była piękna, słoneczna pogoda, po prostu złota polska jesień.

Z rewizytą pojechaliśmy niedawno, bo 19 listopada. Mieszkaliśmy w domach rodzinnych naszych włoskich przyjaciół w samej Cesenie i w jej pobliżu. Zostaliśmy przyjęci bardzo ciepło. Mieliśmy możliwość uczestniczyć w życiu rodzin włoskich, zobaczyliśmy szkołę i piękne zabytki nie tylko Ceseny, ale też pobliskich większych miast, a więc Bolonii i Ravenny. Do pogody nie mieliśmy już takiego szczęścia. Ale oglądanie włoskich widoków z murów Rocca Malatestiana w Cesenie w pełnym słońcu wynagrodziło zimno i silny wiatr w Bolonii. Urzekły nas przepiękne mozaiki z V i VI w. w kościołach raweńskich, a we Florencji przy bardzo dynamicznej pogodzie (na przemian słońce i deszcz, ale za to 15 stopni) podziwialiśmy renesansowe zabytki i bogactwo sztuki włoskiej w Muzeum Ufizzi. A potem powrót do mroźnej Warszawy …. Ale jedno jest pewne: pizza i kawa w polskim wydaniu już nie smakuje jak przedtem.

uczniowie kl. 3a  i 2b

 

 

Trzech uczniów Poniatówki stypendystami Sapere Auso

Dnia 16 listopada 2018 r. w Kinie Atlantic odbyła się gala stypendystów m.st. Warszawy SAPERE AUSO.  Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz przyznała 208 stypendiów uzdolnionym uczniom,   m.in. trzem uczniom V Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Józefa Poniatowskiego: Gabrielowi Flisowi, Szymonowi Widarskiemu oraz Sebastianowi Wiśniewskiemu. Uroczystość, którą prowadził Artur Wolski– nauczyciel i animator kultury, rozpoczęła się  o godz. 11:00  od przemówienia  wiceprezydenta Warszawy Włodzimierza Paszyńskiego.  Następnie zgromadzeni obejrzeli wspólnie  film dokumentalny pt. „Dlaczego jesteśmy kreatywni?” w reżyserii Hermanna Vaske. Głównym motywem  filmu była próba odpowiedzi na  tytułowe pytanie, które reżyser zadał w ciągu 30 lat kilkudziesięciu znanym ludziom, m.in  Dalajlamie, Quentinowi Tarantino, Stephenowi Hawkingowi i Umberto Eco. Następnie  projekcja oraz jej przesłanie zostały omówione przez przybyłych dyrektorów i uczniów  warszawskich szkół ponadgimnazjalnych. O 13:00 wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy, a  uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem.

 
Autorzy tekstu: Gabriel Flis 1b, Sebastian Wiśniewski 1d

 

 

 

 

Jubileusz stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz imprezy towarzyszące

Program obchodów jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz imprezy towarzyszące

 

Uroczystość obchodów stulecia Gimnazjum i Liceum im. Księcia Józefa Poniatowskiego

19 października 2018 roku odbyły się przygotowywane od ponad roku oficjalne uroczystości obchodów stulecia Gimnazjum i Liceum Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie. Poniatówkę odwiedziło tego dnia wielu znamienitych gości – przedstawicieli samorządów, uczelni wyższych, a przede wszystkim absolwentów, wychowanków i byłych nauczycieli, by wspólnie z poniatowszczakami A.D. 2018 cieszyć się okrągłym, pięknym jubileuszem, który w naturalny sposób zbiega się z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Oficjalne obchody w gmachu Poniatówki przy ul. Nowolipie 8 poprzedzone były tradycyjnie – tak jak bywało to przy okazji poprzednich rocznic – mszą świętą w intencji żyjących i zmarłych pracowników i wychowanków szkoły odprawioną w pobliskim kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Samą uroczystość otworzyli o godzinie 10.00 konferansjerzy – profesor Aleksandra Żychlińska oraz profesor Maciej Rusiecki. Po wprowadzeniu historycznego sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego pierwszy występ dał chór szkolny pod przewodnictwem Marty Olszewskiej, wykonując Gaude Mater Polonia Wincentego z Kielczy. Następnie przybyłych na uroczystość osobiście powitał dyrektor dr Mirosław Sosnowski. Wśród obecnych gości znaleźli się m.in.: wiceprezydent m.st. Warszawy Włodzimierz Paszyński, dyrektor Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy Joanna Gospodarczyk, wizytator Iwona Greiner z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, burmistrz dzielnicy Śródmieście Krzysztof Czubaszek, naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich dla dzielnicy Śródmieście Łukasz Kasprzak, dyrektor Biura Finansów Elżbieta Sadowska, naczelnik Wydziału Inwestycji Dzielnicy Śródmieście Andrzej Kopaczewski, przedstawicielki Związku Nauczycielstwa Polskiego – Hanna Lewandowska i Ewa Bielińska, przedstawiciele uczelni wyższych – dziekan Wydziału Chemicznego PW prof. dr hab. Władysław Wieczorek oraz pracownicy wydziału – prof. dr hab. Michał Fedoryński, dr Elżbieta Fedoryńska, dr hab. Aldona Zalewska, przedstawicielka Wydziału Chemii UW – prof. dr hab. Joanna Sadlej, przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Chemicznej prof. dr hab. Marek Orlik, dziekan Wydziału Dyrygentury Chóralnej UMFC Sławek Wróblewski, kanclerz Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga Jacek Kuśmierczyk, były podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Michała Stępniewskiego, przedstawiciele Fundacji Księcia Józefa Poniatowskiego Wspomagania i Rozwoju Nowoczesnej Szkoły – Krzysztof Walczak i Sylwester Zawada, wybitni absolwenci – prof. dr hab. Witold Kieżun, Rafał Siwek oraz osoby duchowne – dyrektor Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej ks. dr Marek Przybylski, dyrektor Katolickiego Zespołu Edukacyjnego im. Księdza Piotra Skargi ks. Sylwester Jeż, proboszcz parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny ks. prałat Paweł Bekusa.
Dyrektor Sosnowski przedstawił zebranym wystąpienie, w którym zarysował dzieje Poniatówki i jej miejsce w historyczno-kulturowym krajobrazie Warszawy. Następnie głos zabrali przedstawiciele urzędów, instytucji i uczelni – kolejno: Włodzimierz Paszyński, Iwona Greiner (odczytująca list w imieniu Mazowieckiego Kuratora Oświaty), Krzysztof Czubaszek, przewodniczący Komisji Edukacji Rady Dzielnicy Śródmieści Paweł Martofel, na ręce dyrektora składając gratulacje, życzenia pomyślności oraz zapewnienia o wsparciu inwestycyjnym i merytorycznym. Wielu wzruszeń dostarczyło przemówienie wygłoszone w imieniu wychowanków przez  profesora Andrzeja Stankiewicza, który ofiarował Poniatówce odnaleziony rękopis hymnu szkolnego. Głos zabrał także inny wychowanek Liceum, przewodniczący prezydium Rady Rodziców V LO Mirosław Proppé. Po uroczystym „Ślubowaniu stulecia” wspólnie odśpiewano hymn Poniatówki, goście mieli także okazję wysłuchać minikoncertu wychowanka V LO Rafała Siwka, światowej sławy śpiewaka operowego, który specjalnie na tę okazję przyleciał z Monachium, przerywając próby do premiery opery “Rigoletto” Verdiego. Po części artystycznej sylwetki kilkudziesięciu wybitnych, nieżyjących już absolwentów, których nazwiska umieszczono na tabliczkach zdobiących pamiątkową ścianę przy wejściu do szkoły, przedstawił wicedyrektor Krzysztof Kuśmierczyk. Wmurowano także złote cegiełki Poniatówki upamiętniające żyjących wybitnych wychowanków oraz szczególnie zasłużonych dla szkoły. Wśród wyróżnionych znaleźli się prof. dr hab. Witold Kieżun (absolwent z 1939 roku, wybitny ekonomista i prakseolog, żołnierz AK i powstaniec, honorowy członek Polskiej Akademii Nauk), któremu wręczono także medal Poniatówki, profesor Andrzej Stankiewicz (absolwent z 1972 roku, dyrektor Instytutu Inżynierii Chemicznej na Uniwersytecie Technicznym w Delft, autor hymnu Poniatówki), prof. dr hab. Andrzej Markowski (absolwent z 1966 roku, językoznawca, profesor Instytutu Języka Polskiego Wydziału Polonistyki UW, wieloletni członek i przewodniczący Rady Języka Polskiego) Rafał Siwek (absolwent z 1993 roku, wybitny śpiewak operowy), Michał Stępniewski (absolwent z 1993 roku, finansista, prawnik i urzędnik państwowy), Jacek Kuśmierczyk (absolwent z 1980 roku, poligraf, filantrop, Kanclerz Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga) i prof. dr hab. Michał Fedoryński (profesor Wydziału Chemii PW, autor wielu prac naukowych poświęconych katalizie międzyfazowej, wybitny naukowiec i dydaktyk, wielokrotny gość honorowy Letnich Szkół Liderów Nauki Poniatówki). Po ceremonii wmurowania złotych cegiełek okolicznościowy wykład Polska niepodległa wygłosiła profesor Magdalena Frąckiewicz-Wiśnioch. Następnie dyrektorzy wraz z przedstawicielami Fundacji Księcia Józefa Poniatowskiego Wspomagania i Rozwoju Nowoczesnej Szkoły wręczyli nagrody laureatom dwóch konkursów zorganizowanych w 100-lecie Poniatówki – konkursu literackiego im. Waldemara Błońskiego (laureaci: Jakub Miziński, Maciej Marcjaniak) oraz matematyczno-fizyczno-chemicznego im. Tomasza Tratkiewicza (laureaci: Bartosz Fabjanowicz, Dawid Umel, Bartłomiej Kozaryna). Losy jednego z absolwentów, Czesława Bajera, przybliżyła gościom Joanna Zaremba, polonistka, prezentując także wydaną z okazji 100-lecia szkoły książkę o tym wyjątkowym uczniu Poniatówki. Na koniec uroczystości wybrzmiał Ostatni Mazur Ludwika Ksawerego Łubińskiego w wykonaniu chóru szkolnego oraz: Etiuda E-dur op. 10 nr 3 Fryderyka Chopina (wyk. Albert Sobczak, kl. 3f), Un Dia de Noviembre Leo Brouwera (wyk. Łukasz Kiciński, kl. 2e), Intermezzo a-moll op. 118 nr 1 Johannesa Brahmsa (wyk. Emilia Jurek, kl. 2d), Kaprys Polski Grażyny Bacewicz (wyk. Maria Sikora, kl. 3a), Wariacje na temat opery Mozarta „Don Giovanni” Saveria Mercadantego (wyk. Hanna Woźniak, kl. 3a), Kadencja i fantazja Johna Williamsa (wyk. Anna Dąbrowska, kl. 3b, fortepian: Albert Sobczak, kl. 3 f).
Przedstawiamy fotorelację z uroczystości. Autorem zdjęć jest Pan Daniel Jastrzębski  – absolwent Poniatówki.

Jubileuszowe wydanie “Głosu Poniatówki”

Zapraszamy do nabycia nowego, jubileuszowego wydania “Głosu Poniatówki” (2018, nr 3). Publikacja zawiera teksty dotyczące historii szkoły (m.in. listę absolwentów 1918-2018) oraz jej współczesności napisane przez nauczycieli, uczniów oraz absolwentów, w tym tak wybitnych, jak profesor Witold Kieżun, profesor Andrzej Stankiewicz czy profesor Andrzej Markowski. “Głos Poniatówki” to 144 strony tekstu oraz ilustracje. Format: 33 cm x 23 cm; papier kredowy. Cena: 15 zł (koszty druku wydawnictwa). Do nabycia w sekretariacie szkoły. 

 

Sukcesy koszykarek i koszykarzy Poniatówki w turnieju “Z SKS-u do AZS”

Sportowa Poniatówka nie tylko słynie z sukcesów w rozgrywkach piłki ręcznej.  Udowodniły to koszykarki, które w niedzielę 28 października 2018 r. już o 7:45 stawiły się w hali przy ul. Banacha, aby rozegrać turniej “Z SKS-u do AZS-u”. Nasze amazonki pod wodzą trenera B. Miecznika i niezawodnej asystentki profesor P. Wagner pokazały,  co potrafią. Zaczęły od wygranych 21:11 z Liceum im. B.Limanowskiego oraz 23:18 z Liceum im. M. Kopernika zapewniając sobie pierwsze miejsce w grupie. Dobra passa ich nie opuszczała – w półfinale pokonały Liceum im. Jose Martí 14:8, a w finale ponownie spotkały się z Liceum M. Kopernika. Po zaciętej walce zakończyły mecz zwycięstwem 20:14, wygrywając cały turniej!!!. To dobra wróżba na zbliżające się zawody Śródmiejskiej Olimpiady Młodzieży. Brawa należą się również nieobecnej na zdjęciu, niesamowitej centrowej, Sandrze Kluszczyńskiej!

Chwilę po dziewczętach swe zmagania rozpoczęła  reprezentacja chłopców, czyli “Orły  Miecznika”, który zakomunikował im, że oczekuje od nich minimum powtórzenia wyniku dziewcząt… Chłopcy wzięli sobie te oczekiwania mocno do serca, bo podążyli dokładnie taką samą drogą jak amazonki. Odnieśli dwa zwycięstwa w grupie z LO im. M. Kopernika i im. P. Wysockiego, następnie  nadspodziewane łatwe przyszło im zwycięstwo nad LO im. A. Frycza-Modrzewskiego w półfinale i wreszcie  tryumf w finale nad zdekompletowaną drużyną LO im. B.  Limanowskiego w finale!

To miłe, że w ogólnopolskim finale turnieju “Z SKS-u do AZS-u” nasz stołeczny gród będą reprezentować “Czerwone tarcze Poniatowskiego”!!!

Zapraszamy do kibicowania 8 i 9 grudnia!!!

Autorzy:
Natalia Sobolewska  3c
Jakub Dzięgielewski 3b
Bartłomiej Miecznik – trener

Zdjęcie drużyny koszykarskiej chłopców Poniatówki

Audycja radiowa o stuleciu Poniatówki w Polskim Radiu RDC

W przededniu stulecia Gimnazjum i Liceum im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie wicedyrektor szkoły i nauczyciel chemii  Krzysztof Kuśmierczyk, polonistka Joanna Zaremba  oraz  nauczyciel bibliotekarz i  nauczyciel filozofii Piotr Matuszewski odpowiadali na pytania dziennikarza Polskiego Radia RDC o historii i współczesności Poniatówki.  Zachęcamy do posłuchania tej audycji  online.

 

Premiera teatralna spektaklu “Dzwonek wolności” przygotowanego z okazji stulecia szkoły

Spektakl “Dzwonek wolności” opowiada o stuletniej historii Gimnazjum i Liceum im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie. Przedstawienie, które powstało specjalnie z okazji jubileuszu Poniatówki, przygotowali obecni uczniowie szkoły pod opieką pedagoga teatru i nauczyciela Piotra Matuszewskiego. Autorski scenariusz został oparty na publikacjach o historii szkoły, wspomnieniach i świadectwach absolwentów. Mecenasem projektu jest m. st. Warszawa, które udzieliło wsparcia finansowego na jego realizację. Spektakl będzie miał swoją premierę w dniach 15 i 16 października 2018 roku w Teatrze WARSawy.” Na premierę obowiązują bezpłatne zaproszenia.

Spektakl będzie grany również w szkole. Najbliższy otwarty pokaz  jest planowany  27 października o godz. 16 w budynku szkoły w trakcie spotkania absolwentów.