Spotkanie z Tomaszem Białasem z Głównego Inspektoratu Sanitarnego

W dniu 15 listopada 2019 r. odbyło się spotkanie z Panem Tomaszem Biłasem na temat zagrożeń  dla zdrowia publicznego wynikających z pojawienia się nowych narkotyków. Pan Tomasz Białas pełni funkcję Dyrektora  Nadzoru nad Środkami Zastępczymi (nowych narkotyków) w Główmy Inspektoracie Satelitarnym w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie trzech klas drugich: kl 2B, 2D i 2E. Uczniowie przesłali przed spotkaniem prelegentowi pytania, na które Pan Tomasz Białas odpowiadał w trakcie swojej prezentacji. Młodzież podziękowała wykładowcy przekazując gościowi okolicznościowe wydawnictwa V LO.  Obie strony wyraziły potrzebę dalszej współpracy w ramach działań profilaktycznych.

 

 

Dzień przeciwko mowie nienawiści

W dniu 19 listopada (wtorek)  2019 roku  odbędzie się dzień przeciwko mowie nienawiści. Koncepcja obchodów została  przygotowana  zgodnie z założeniami Programu Wychowaczo-Profilaktycznego V LO im.  Księcia  J. PONIATOWSKIEGO na rok szkolny  2019/2020. Program Wychowaczo-Profilaktyczny  został zatwierdzony  przez Prezydium Rady Rodziców w dniu 24 września 2019 roku oraz przez Radę Pedagogiczną w dniu 9 października 2019 roku. 

 

Plan przebiegu obchodów

Uczniowie VLO wśród stypendystów m.st. Warszawy SAPERE AUSO

30 października 2019 roku w Teatrze Współczesnym w Warszawie odbyła się gala stypendystów m.st. Warszawy SAPERE AUSO.
Uroczystość była podsumowaniem dwunastej edycji projektu stypendialnego,  którego celem jest wspieranie szczególnie uzdolnionych  uczniów warszawskich szkół ponadpodstawowych. Stypendia te są przyznawane  uczniom uzyskującym wyróżniające osiągnięcia  naukowe, twórcze lub społeczne w poprzedzającym galę roku szkolnym. Wśród   stypendystów m.st. Warszawy SAPERE AUSO za rok szkolny 2018/2019 znaleźli się następujący uczniowie V LO im. Ks. J. Poniatowskiego w Warszawie:

 • za osiągnięcia w nauce  w szkołach ponadgimnazjalnych – Kamil Petryczkiewicz z kl. 2C i Jeremi Sobierski z kl. 3C,
 • za osiągnięcia w nauce w trzecich klasach dotychczasowych gimnazjów i równoległych ósmych klasach szkół podstawowych – Aleksander Jaros z klasy 1B_g,  Kaja Srokosz z kl. 1C_g, Małgorzata Zwierzchowska, Filip Kozłowski z kl. 1D_g oraz Justyna Strejczek z kl. 1C.

Serdecznie gratulujemy stypendystom  i życzymy dalszych sukcesów !

 

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

24 października 2019 roku uczniowie klas 2E uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Zajęcia były częścią siódmej edycji Tygodnia Konstytucyjnego organizowanego przez  Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy. Uczniowie podzieleni na grupy stawili czoła kazusom prawnym, które były ilustracją przypadków będących przedmiotem codziennej pracy sądów. Zadaniem grup było znalezienie zgodnych z prawem rozwiązań, które następnie zostały przedstawione szerszej publiczności oraz poddane wnikliwej analizie przez dr hab. Adama Bodnara. Rzecznik Praw Obywatelskich przystępnym językiem tłumaczył uczniom zawiłości prawa, zwracając szczególną uwagę na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji. Uczniowie z zajęć wyszli bogatsi o nową wiedzę i dalszą chęć poszerzania kompetencji w zakresie prawa konstytucyjnego.

O działalności Rzecznika Praw Obywatelskich powstał film dla telewizji niemieckiej Rundfunk Berlin-Brandenburg, w którym został przedstawiony materiał filmowy ze spotkania z uczniami V LO.

Link na stronę Rundfunk Berlin-Brandenburg do filmu o Rzeczniku Praw Obywatelskich

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

W dniu 14 października  2019 r. o godz. 10 odbyła się uroczystość  ślubowania uczniów klas pierwszych oraz Dzień Edukacji Narodowej

Przebieg uroczystości w holu szkoły

 1. Wprowadzenie Sztandaru V LO
 2. Hymn Państwowy
 3. Wystąpienie Dyrektora V LO – Pana dr. Mirosława Sosnowskiego
 4. Wystąpienie przedstawiciela Rady Rodziców – Pani Barbary Tomali
 5. Ceremonia Ślubowania
 6. Wystąpienie przedstawicieli uczniów klas pierwszych – Marii Przytuły z klasy 1e
  i Konstantego Szczepańskiego z klasy 1b
 7. Życzenia dla pracowników szkoły – Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Stanisław Szumowski
 8. Hymn V LO
 9. Wyprowadzenie Sztandaru Szkoły
 10. Część artystyczna
 • Gabriela Chudzik 3c, Maria Pilachowska 3a, Maja Balcerzak 2a, akompaniament Pani Marta Olszewska (pianino)Anna Jantar: Za każdy uśmiech
 • Kamil Tracz 2c – Aleksander Skriabin: Etiuda Es-dur op. 42 nr 8 (pianino)
 • Bartłomiej Banaszak 2e – Henryk Wieniawski: Dudziarz (skrzypce)
 • Anna Prus 2d i Wiktoria Szczupak (LO im. A. Fredry) – Yiruma: River Flows in You (pianino i wiolonczela)
 • Maria Świtaj 1c-g – Ed Sheeran: Give me love
 • Oliwia Rogal 1d, akompaniament Adam Warowny 2b (pianino) Lady Gaga: Million Reasons
 • Justyna Galaszewska 1e, akompaniament Stanisław Sender 3a (gitara)Elton John: Your Song Prowadzenie: Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Stanisław Szumowski  z klasy 2eOpieka nad chórem szkolnym  –  Pani Marta Olszewska

 

 

 

 

Prawybory w Poniatówce

7 października 2019 r. w Poniatówce odbyły się prawybory do Sejmu RP. Poprzedzone były przygotowaniem programów hipotetycznych partii. Wśród ugrupowań, które walczyły o głosy wyborców, znalazły się: Partia Polskiej Szarlotki, Res Publica, ECO+, Polska Partia Konserwatywna i Komunistyczny Ruch Odnowy Polski, w co było zaangażowane 5 klas z naszej szkoły.

Dnia 2 października odbyła się także debata przedwyborcza, w której brali udział przedstawiciele pięciu partii, prowadzącym był: Stanisław Szumowski z klasy 2E (przewodniczący Samorządu Uczniowskiego). Debacie przysłuchiwała się publiczność, która stanowili uczniowie z kilku klas. Spotkanie reprezentantów partii zostało przeprowadzone bardzo profesjonalnie i zarejestrowane, dzięki czemu każda klasa miała możliwość obejrzenia starcia na godzinie wychowawczej, aby dokładnie zapoznać się z programem partii i ich planami, założeniami.

Każda partia przygotowała plakaty z postulatami, plakaty te zostały wywieszone w kilku miejscach w naszej szkole i niewątpliwie wzbudzały zainteresowanie i ożywione dyskusje. Ciekawa grafika plakatów przyciągała przyszłych wyborców. Partie reprezentowały zupełnie odmienne opcje polityczne, zarazem w interesujący sposób.

W dniu wyborów (tj. 7 października) Państwowa Komisja Wyborcza rozpoczęła pracę o godz. 8:45, a zakończyła o godz. 14:05. Uczniowie chętnie oddawali głosy wrzucając do urny wyborczej kartę do głosowania.  Frekwencja wyniosła 36,79%. Najwyższą frekwencję osiągnęły klasy 1E, 2E (99%). Pracami Państwowej Obwodowej Komisji Wyborczej kierował przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Stanisław Szumowski z klasy 2E. Największą liczbę głosów zdobyła Partia Polskiej Szarlotki, tuż za nią uplasowały się Res Publica, następnie partia ECO+, Polska Partia Konserwatywna. Najmniej głosów oddano na Komunistyczny Ruch Odnowy Polski. Rozdzielając mandaty (przyjęliśmy liczbę posłów Sejmu przez nas wybieranego – 43). Zgodnie z metodą przeliczania głosów na mandaty – D’Hondta, szkolne partie otrzymały określoną liczbę mandatów: Partia Polskiej Szarlotki i Res Publica – po 14 mandatów, ECO+ otrzymała 7 mandatów, Polska Partia Konserwatywna i Komunistyczny Ruch Odnowy Polski – po 4 mandaty.

Wyniki wyborów zostały ogłoszone 8 października, a wydrukowane obwieszczenia powyborcze zostały umieszczone w kilku miejscach w szkole. Prawybory niewątpliwie podniosły wiedzę uczniów z zakresu prawa wyborczego (Kodeks Wyborczy), skłoniły do zaangażowania w dyskusję polityczną i pokazały, jak znaczący jest głos każdego wyborcy.

Justyna Petryka, IIE

 

Wycieczka klasy 1Ag i 2A do Supraśla

Wycieczka klasy 1A i 2A do Supraśla

 

3 października klasa 1 społeczna wraz z klasą 2 A udały się na pierwszą wycieczkę. Był to  dwudniowy wyjazd do Supraśla. Z początku senni uczestnicy autokarowej podróży, gdy tylko dotarliśmy do Tykocina, byliśmy pełni energii. To było czuć w powietrzu – naszą gotowość do działania i pragnienie wiedzy. Zostaliśmy podzieleni klasami na dwie grupy, każda z nich udała się na inną część warsztatów. Klasa 1 A rozpoczęła swoją wycieczkę od organizowanych w tykocińskiej synagodze warsztatów „Od kołyski aż po grób. O zwyczajach ważnych dla kultury żydowskiej”. Świątynia wybudowana została w 1642 roku, cudem udało się jej przetrwać okres niemieckiej okupacji, pełen zbrodni popełnionych na tutejszej ludności żydowskiej. Na początku XX w. Żydzi stanowili oni prawie 50% społeczności Tykocina. Przewodniczka przybliżyła nam również życie wyznawców judaizmu, ich zwyczaje, tradycje i święta, niektóre z nich były nam znane, a o niektórych faktach usłyszeliśmy po raz pierwszy. Druga grupa w tym czasie udała się do Muzeum Kultury Żydowskiej, w którym poznała historię Tykocina. Dowiedzieliśmy się, że w latach swojej świetności miał on ogromne znaczenie dla północno-wschodniego regionu. Po skończonych warsztatach grupy wymieniły się, by każda z nich mogła poznać całość historii. Następnie przejechaliśmy autokarem do Supraśla, gdzie – szczęśliwi w związku z dotarciem do naszego celu podróży, wspólnie odśpiewaliśmy hymn naszej szkoły. To było duże przeżycie, ofiarowaliśmy Ziemi Supraskiej cząstkę Poniatówki.

Kolejnym punktem naszej wycieczki było zwiedzanie Muzeum Ikon. Byliśmy pod wrażeniem zebranej tam kolekcji, która liczy obecnie prawie 1400 egzemplarzy, z czego tylko ok. 400 mieliśmy okazję podziwiać na ekspozycjach. Muzeum charakteryzowało się niezwykłym klimatem, a opowiadaniom przewodników towarzyszyły efekty świetlne oraz dźwiękowe, które uwydatniły opowiadane przez nich historie i pomogły nam lepiej wczuć się w czasy powstania danych ikon. Gwóźdź programu był jednak dopiero przed nami… Wierszalin! Klasa 2A pamiętała jeszcze zeszłoroczny wyjazd do Gardzienic i zastanawiała się, jak bardzo będą do siebie zbliżone koncepcje sceniczne. Teorii było wiele, więc kiedy już zasiedliśmy na widowni, wystarczyło niewiele, byśmy zostali oczarowani „Dziadami. Nocą 1”. Aktorzy, można powiedzieć, zatarli przed nami granice między sacrum a profanum. Byli naszymi przewodnikami po świecie stworzonym przez Mickiewicza. Tamtej nocy, wszyscy obecni w sali teatralnej osiągnęli katharsis – gdy na zakończenie zgasło światło, wszyscy siedzieli nadal w ciszy i osłupieniu, wciąż żyjąc tym, co przed chwilą wydarzyło się na scenie. To było wstrząsające i przenikające duszę doświadczenie. Kiedy aktorzy wrócili na scenę, nie musieli długo czekać na oklaski.

Po krótkiej przerwie wróciliśmy na swoje miejsca i naszym oczom ukazali się zupełnie inni ludzie. Poznawaliśmy twarze artystów, jednak musieliśmy przetrzeć oczy ze zdumienia, że to nadal Ci sami ludzie. Przed nami na krzesłach zasiedli: Rafał Gąsowski (Gustaw), Dariusz Matys (Ksiądz), Katarzyna Wolak, Monika Kwiatkowska, Adam Milewski (Dzieci) oraz Piotr Tomaszuk (Guślarz oraz reżyser). To był moment na nasze pytania do twórców. Na początku jeszcze przez jakiś czas byliśmy zbyt oszołomieni, by swobodnie zaspakajać naszą ciekawość, jednak później pytania sypały się z każdej strony widowni.

Następnego dnia po śniadaniu pojechaliśmy do centrum Supraśla, gdzie podzieliliśmy się na trzy grupy. Kiedy pierwsza z nich odkrywała swoje artystyczne „ja”, dwie pozostałe zwiedzały miasto. Profesor Magdalena Frąckiewicz-Wiśnioch podzieliła się z nami swoją wiedzą dotyczącą historii Supraśla, w ciekawy sposób angażując uczniów w tę plenerową prelekcję. Dla każdej z grup przyszedł czas na warsztaty teatralne „Maska. Twarz aktora”, które poprowadziły panie Katarzyna Wolak oraz Monika Kwiatkowska. Dzięki nim poznaliśmy historię masek teatralnych oraz dowiedzieliśmy się, co stoi za sukcesem dobrego aktora teatralnego. Posiedliśmy „tajemną” wiedzę zakotwiczania naszych części ciała i poruszania się w taki sposób, by bez wydawania komunikatów słownych wszyscy znali nasze intencje. Było to dla nas niesamowite przeżycie, nie tylko ze względu na to, że każdy z nas poczuł się wtedy aktorem, ale również dlatego, że warsztaty odbywały się na scenie, na której poprzedniego wieczora mogliśmy obserwować profesjonalną grę aktorską naszych mentorek.

Ostatnim punktem naszej wycieczki był meczet w Kruszynianach. Dla większości z nas była to pierwsza taka okazja, by od środka poznać islamskie zwyczaje opowiedziane przez rodowitego Tatara, który jest również Polakiem. Byliśmy zafascynowani nie tylko samym wyglądem meczetu, ale i jego historią oraz religijnymi wydarzeniami, które się w nim odbywają. To była jedyna taka okazja poznać kulturę, która wydaje się zawsze tak odległa, a tymczasem jest bliżej, niż mogliśmy się spodziewać.

Po odwiedzeniu kruszyńskiego cmentarza oraz muzeum wyruszyliśmy w drogę powrotną do Warszawy. Droga minęła szybko, ponieważ – jak się okazało –dwa dni wystarczyły, by obie klasy społeczne porządnie się zintegrowały. Ten wyjazd stał się zapewne początkiem wielu przyjaźni, które zostaną z nami na lata. Ten pełen wrażeń wyjazd nie odbyłby się bez pomocy naszych nauczycielek. Dziękujemy pani prof. Katarzynie Dziewańskiej-Kowalczyk, pani prof. Anecie Haponiuk, pani prof. Katarzynie Kozielskiej oraz pani prof. Magdalenie Frąckiewicz-Wiśnioch.

Autorką relacji jest Julia Senator z klasy 2A

 

Zdjęcia – Jan Piszczatowski kl. 2A

 

Uczeń V LO wśród laureatów nagrody głównej Adamed SmartUP

Kamil Petryczkiewicz, uczeń klasy chemiczno-fizycznej 2C,  znalazł się wśród 10  laureatów nagrody głównej 5. edycji programu Adamed SmartUP. Ogłoszenie laureatów nastąpiło w dniu 10 września 2019 roku podczas uroczystej gali w Auli Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej.  

Zachęcamy do wysłuchania wywiadu z Kamilem Petryczkiewiczem i innym laureatem.  Audycja ta ukazała  się na antenie radia  RDC 12 września 2019 roku.

Więcej informacji o projekcie i fotorelacja z wydarzenia  na stronie organizatora 

Grono laureatów nagrody głównej ADAMED SmartUP liczy już 50 osób

Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas pierwszych

10 września 2019 roku  o godz. 17.00 odbędą się w budynku V LO spotkania rodziców uczniów klas pierwszych z wychowawcami. W programie zebrań – wybór klasowych Rad Rodziców, omówienie kwestii bezpieczeństwa uczniów w szkole, ubezpieczenia, RODO i innych spraw związanych z organizacją nauki w nowym roku szkolnym. Obecność rodziców na zebraniu jest obowiązkowa.

Biblioteka Szkolna Poniatówki w nowej siedzibie

W dniu 9 września 2019 roku o godz. 9:00 Biblioteka Szkolna Poniatówki rozpoczyna swoją działalność po całkowitej modernizacji w nowej siedzibie na pierwszym piętrze. Biblioteka została przeniesiona do sali, w której do niedawna mieścił się pokój nauczycielski.  Zapraszamy czytelników do biblioteki  od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16:30.