Warsztaty edukacyjne w Najwyższej Izbie Kontroli

26 października uczniowie kl. III E uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych w NIK, będącej konstytucyjnym organem kontroli państwowej i ochrony prawa. Zajęcia zostały zorganizowane w ramach lekcji WOS. Poznaliśmy zasługi wybitnych Prezesów NIK – Waleriana Pańki, Lecha Kaczyńskiego, Janusza Wojciechowskiego, Krzysztofa Kwiatkowskiego w staniu na straży zgodności z prawem, gospodarności, celowości wykorzystania pieniędzy publicznych. Uczniowie zapoznali się z tematyką i charakterem działań kontrolnych podejmowanych przez NIK. Profesjonalna kontrola jakości i efektywności realizacji zadań przez organy władzy publicznej jest normą w demokratycznym świecie. Uczniowie dyskutowali o tym, jak pandemia ograniczyła tę ważną dla obrony interesów obywateli instytucję. Następnie analizowali treść i wnioski pokontrolne kontroli NIK poświęconej przeciwdziałaniu dostępności nowych narkotyków (wcześniej zwanych dopalaczami). Oceniali zalecenia pokontrolne i propozycje rozwiązań mające na celu naprawienie wadliwych mechanizmów.

Konkurs na szkic scenariusza do filmu krótkometrażowego promującego Poniatówkę!

Zapraszamy Uczniów do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Samorząd Uczniowski we współpracy z Biblioteką Szkolną VLO. Przedmiotem konkursu jest stworzenie szkicu scenariuszowego filmu krótkometrażowego promującego V LO i prezentującego specyfikę szkoły oraz atmosferę panującą w Poniatówce obecnie lub/i w przeszłości. Prace należy składać do 15 listopada. Więcej szczegółów w regulaminie.

Obóz integracyjny klas pierwszych

W trzecim tygodniu września odbył się obóz integracyjny klas 1A i 1E. Te pięć intensywnych dni spędziliśmy na Suwalszczyźnie, w miejscowości Gawrych Ruda, nieopodal jeziora Wigry.


Zaraz po przybyciu na miejsce, zjedzeniu obiadu i przydzieleniu kwater, udaliśmy się na pierwszy spacer po okolicy, aby poznać położenie naszego ośrodka „Zatoka Uklei”. Do naszej dyspozycji były ogromne tereny zielone oraz obiekty sportowe i rekreacyjne. W związku z tym często spędzaliśmy aktywnie czas, grając w gry zespołowe, czy – mowa tu o osobach szczególnie ambitnych… – ćwicząc na porannych „rozruchach” z panią wicedyrektor i nauczycielką wychowania fizycznego Pauliną Wagner-Dziewulską.

Wybraliśmy się na wycieczkę rowerową w otoczeniu tych malowniczych krajobrazów, udaliśmy się do Muzeum Jeziora Wigry w Wigierskim Parku Narodowym, w którym dowiedzieliśmy się o miejscu naszego pobytu w kontekście geograficznym. Znacznie pomogło nam to na zajęciach z tego przedmiotu, na których rysowaliśmy plan batymetryczny jeziora. Mieliśmy także lekcje podstaw debatowania, na których odgrywaliśmy scenki związane z sentencjami cenionych filozofów oraz lekcje języka polskiego, na których pisaliśmy nowele w ramach naszej klasowej Dekameroniady. Grupowa praca przy tych ciekawych projektach niewątpliwie pomogła nam w integracji, angażując nas nie tylko podczas zajęć, ale również w czasie wolnym.

Integralną częścią naszych apeli wieczornych, podczas których podsumowywaliśmy każdy dzień wyjazdu, było wspólne śpiewanie hymnu szkoły oraz tańczenie belgijki. Dzięki tym tradycyjnym poniatówkowym aktywnościom szybko udzielił się nam duch szkoły.  

“How do we transform health care?” w Queen Hedvig Academy!

Zapraszamy do udziału w konferencji, która odbędzie się online 22 września 2021 o godzinie 15:00. Prelegentem webinaru będzie wybitny ekspert w zakresie zarządzania sektorem zdrowia dr Richard Bohmer, wieloletni wykładowca Harvard Business School. Tematem spotkania “How do we transform health care?”

OPIS WEBINARU
Jeszcze przed pandemią Covid system opieki zdrowotnej znajdował się pod rosnącą presją zmian. Przy wzrastającym zapotrzebowaniu pacjentów na dostęp do usług medycznych i szybkim rozwoju nowych technologii, zasoby którymi dysponuje publiczna służba zdrowia są coraz bardziej przeciążone, a pracownicy przemęczeni. Jak w takich warunkach należy postępować, aby przekształcić służbę zdrowia tak, by dostarczała skuteczniejszą opiekę i stała się przy tym atrakcyjniejszym miejscem pracy? Podczas tej sesji zostanie opisane podejście klinicystów do zmian organizacyjnych w służbie zdrowia oraz to, co mogą zrobić liderzy wyższego szczebla, aby zaangażować pracowników do podjęcia wyzwań stojących przed służbą zdrowia.

Dr RICHARD BOHMER
Badania dr. Bohmera koncentrują się na: strategii działania w sektorze zdrowia, wdrażaniu innowacji i nowoczesnych technologii, bezpieczeństwie pacjenta, zarządzaniu procesami klinicznymi i poprawie jakości klinicznej. Wieloletnie doświadczenie dr. Richarda Bohmera pozwoli na przeprowadzenie spotkania, jak i samej dyskusji na najwyższym światowym poziomie.

Ramowy program konferencji

15:00-15:10 Rozpoczęcie konferencji
15:10-15:55 Prezentacja dr. Richarda Bohmera “How do we transform health care?”
15:55-16:40 Dyskusja prelegenta z ekspertami z Polski
16:40-17:10 Q&A
17:10-17:15 Zakończenie konferencji

Spotkanie odbędzie się w języku angielskim. Uczestnikom zapewniony będzie dostęp do tłumaczenia symultanicznego.

Zapisy na webinar możliwe są poprzez FORMULARZ:

Konferencja organizowana jest w ramach projektu “Opracowanie nowoczesnego modelu zarządzania pacjentem w stanie zagrożenia życia w oparciu o samouczącą się algorytmizację procesów decyzyjnych i analizę danych z procesów terapeutycznych”. Efektem projektu będzie najnowocześniejszy w Polsce Szpitalny Oddział Ratunkowy, który będzie się mieścić w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

1 września nowy rok szkolny 2021/2022 zainaugurował krótkim przemówieniem obejmujący funkcję dyrektor Maciej Rusiecki, przypominając uczniom o niezmienności misji Poniatówki, ciągłości ponadstuletniej tradycji edukacyjno-wychowawczej szkoły, przypomniał o 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz życzył całej społeczności Poniatówki pomyślnego roku szkolnego. Głos zabrał także przedstawiciel Rady Rodziców Tomasz Grajewski.
(Fot. Jan Kieniewicz)

Informacja dla kandydatów

Niniejszym publikujemy dokument do pobrania dla nowo przyjętych uczniów, którzy zostaną zakwalifikowani do szkoły w dniu 22 lipca 2021 roku.

Przypominamy o konieczności dostarczenia oryginałów dokumentów w dniach 23-30 lipca 2021 roku (godziny pracy Komisji znajdują się w harmonogramie):
• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
• zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
potwierdzenie woli podjęcia nauki i kwestionariusz rekrutacyjny 2021/2022 (podpisany przez opiekuna prawnego),
• zaświadczenie o tytule laureata lub finalisty olimpiady/konkursu MKO),  
• dokumenty uprawniające do ubiegania się o kryterium ex aequo (jeśli taka sytuacja u kandydata wystąpiła).

Ponadto prosimy wszystkie nowo przyjęte osoby o dostarczenie:
• karty zdrowia ze szkoły podstawowej lub oświadczenia rodziców, że karta zdrowia nie była prowadzona przez szkołę podstawową,
• trzech fotografii podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem i oznaczeniem klasy.

W wieku 99 lat odszedł Profesor Witold Kieżun, absolwent Poniatówki

13 czerwca 2021 roku w wieku 99 lat odszedł prof. Witold Kieżun, wybitny ekonomista, żołnierz AK, uczestnik Powstania Warszawskiego, jeden z najwybitniejszych absolwentów V Liceum Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie, w którym w 1939 roku zdał maturę. W czasie okupacji ukończył studia w Szkole Budowy Maszyn i Elektrotechniki, uzyskał dyplom inżyniera budowy maszyn, studiował także na Wydziale Prawa Tajnego Uniwersytetu Warszawskiego. Wziął udział w Powstaniu Warszawskim w stopniu kaprala podchorążego (ps. „Wypad”). Służył w oddziale do zadań specjalnych „Harnaś” w batalionie „Gustaw”, uczestniczył m.in. w akcji zdobycia Poczty Głównej (plac Napoleona, dziś Powstańców Warszawy) oraz Komendy Policji i parafialnego domu kościoła Świętego Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu. W 1945 został zesłany do łagru. Do kraju powrócił na mocy amnestii w 1946 roku. Rozpoczął studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, które ukończył w 1949, wówczas wstąpił też do Stronnictwa Demokratycznego i rozpoczął pracę w Narodowym Banku Polskim. W 1964 doktoryzował się w Szkole Głównej Planowania i Statystyki, habilitację uzyskał w 1969. W latach 1971-1973 był kierownikiem Zakładu Prakseologii Polskiej Akademii Nauk. Następnie był kierownikiem Zakładu Teorii Organizacji Instytutu Organizacji i Kierowania Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk (od 1977 Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego). W 1975 uzyskał tytuł naukowy profesora. W latach 70. prowadził wykłady z zakresu zarządzania i administracji w Wyższej Szkole Nauk Społecznych; od roku 1980 wykładał za granicą, m.in. na Temple University w Filadelfii i na Uniwersytecie w Montrealu. W 1995 został profesorem Akademii Leona Koźmińskiego. Wykładał także m.in. w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku. Był członkiem honorowym PAN. Doktor honoris causa Akademii Leona Koźmińskiego, Akademii Obrony Narodowej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wyróżniony licznymi odznaczeniami państwowymi.
Cześć Jego pamięci!

Więcej o życiu i działalności powstańczej Profesora Kieżuna można przeczytać na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego.

Warto także posłuchać wspomnień Profesora “Jestem dzieckiem szczęścia” nagranych w 2012 roku dla Polskiego Radia.

Wspomnienia o Poniatówce publikowaliśmy w jubileuszowym “Głosie Poniatówki” 2018, nr 3: