Niemożliwe nie istnieje! Sukces koszykarek z Poniatówki

Drużyna koszykarek z Poniatówki najlepsza w ogólnopolskim turnieju “Z SKS-u do AZS-u”. W weekend 7-8 grudnia podopieczne trenera Miecznika, reprezentując Warszawę, pozostawiły w pokonanym polu zwyciężczynie regionalnych eliminacji (Lublin, Katowice, Opole, Toruń) i wzniosły ku górze zwycięski puchar. Dodatkową nagrodą były okazałe złote medale, które zasłużenie i z dumą zawisły na szyjach naszych reprezentantek!

Uczennica V LO wśród laureatów stypendium Prezesa Rady Ministrów

27 listopada 2019 roku w gmachu Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie odbyło się wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Nagroda ta jest przyznawana uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen, i/lub wykazują szczególne uzdolnienia w poprzedzającym galę roku szkolnym. W tym roku stypendia z rąk wicekuratorów Mazowieckiego Kuratorium Oświaty otrzymało ponad 270 wyróżnionych z placówek w Warszawie i okręgu warszawskim. Stypendystką za rok szkolny 2018/2019 z V LO im. Ks. J. Poniatowskiego w Warszawie została Kinga Kuźmińska – uczennica obecnie klasy 3e.

Kinga Kuźmińska

Lekcja sądowa

W środę 20 listopada uczennice oraz uczniowie klasy 2a udali się do Sądu Okręgowego w Warszawie i jako słuchacze brali udział w rozprawie karnej, której przedmiotem jest pobicie ze skutkiem śmiertelnym – proces nie został jeszcze zakończony. Wycieczka miała charakter edukacyjny. Jeszcze zanim rozpoczął się proces, mogliśmy wysłuchać sędziego prowadzącego rozprawę, który opowiedział nam o polskim systemie sądownictwa i szczegółach zbrodni – przedmiotu sprawy. Arbiter zaczął od wytłumaczenia konstytucyjnych zasad funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości (niezawisłość sądów, nieusuwalność i apolityczność sędziów), zakończył szczegółami na temat procesu – rozprawa z tego dnia miała poruszać jedynie kwestie formalne. Sytuacja zmieniła się diametralnie, gdy dowiedzieliśmy się o tym, że do sądu przybył poszukiwany od pół roku jedyny świadek incydentu. Rozprawa przyjęła więc inny tok, niż wcześniej zakładaliśmy, najistotniejszym elementem środowego procesu stały się zeznania postronnego. Przesłuchanie trwało około dwóch godzin, dzięki zeznaniom sądowi udało się ustalić, co stało się w dniu bójki, a dokładnie, kto był inicjatorem sytuacji prowadzącej do śmierci. Dalszą część rozprawy sędzia wyznaczył na trzynastego stycznia następnego roku, w której udział – niezmiennie w roli słuchaczek i słuchaczy – będą mogły oraz mogli wziąć udział uczennice oraz uczniowie klasy 2a.
Po zakończeniu procesu wciąż czuliśmy atmosferę, jaka panowała na sali rozpraw. Tego dnia na godzinie wychowawczej przeanalizowaliśmy najbardziej istotne elementy wypowiedzi świadka, zwróciliśmy uwagę na różnice społeczne między reprezentantami oraz reprezentantkami władzy sądowniczej a osobach biorących udział w rozprawie. Wszyscy ze zniecierpliwieniem oczekujemy tego, jak potoczą się rozprawa i los oskarżonego.
Mikołaj Petryga, kl. 2A

30. rocznica uchwalenia Konwencji Praw Dziecka – wystawa

20 listopada w Poniatówce wystawą okolicznościową uczczono szczególną rocznicę – trzydziestolecie wprowadzenia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencji o Prawach Dziecka. Polska była inicjatorem uchwalenia Konwencji, która weszła w życie w 1990 roku, a którą dotychczas podpisało 196 państw (Polska ratyfikowała konwencję w 1991 roku). Konwencja to najważniejszy dokument dotyczący praw dzieci na świecie. Mówi o tym, że każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa – prawa dziecka. Do dziś Konwencja jest najszerzej ratyfikowanym na świecie dokumentem z zakresu praw człowieka. Nasza szkoła włączyła się w projekt UNICEF obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka, aby te prawa przypomnieć. Na tablicach ustawionych na holu szkoły umieszczono informacje na temat historii praw dziecka, historii i treści Konwencji, a także sytuacji dzieci w obecnej Polsce. Wystawę dopełniła oddzielna tablica poświęcona Januszowi Korczakowi oraz jego działalności pedagogicznej. 

Poniatowszczacy na Powązkach

31 października 2019 roku klasa 1A-g wybrała się na Cmentarz Powązkowski, aby uczcić pamięć dwóch zasłużonych absolwentów szkoły – Bronisława Pietraszewicza i Mariana Sengera, uczestników Powstania Warszawskiego. Najpierw uczniowie zebrali się nad miejscem pochówku B. Pietraszewicza, zapalili znicze i udekorowali grób kwiatami, tam też odczytali fragment historii z dziejów szkoły. Następnie odwiedzili grób M. Sengera.

JK

Czytanie Noblistki

10 października 2019 r. Szwedzka Akademia poinformowała, że Olga Tokarczuk została laureatką literackiego Nobla za 2018 rok. Dzięki inicjatywie naszych polonistek my również – uczciliśmy to wielkie literackie wydarzenie. W końcu miesiąca (29 października) odbyło się „Czytanie Olgi Tokarczuk”. Wybrane fragmenty ulubionych utworów czytali zarówno uczniowie, jak i niektórzy nauczyciele. Najczęściej cytowane utwory to „Prawiek i inne czasy”, „Księgi Jakubowe” i „Bieguni”. Spotkanie bardzo ciekawe. Słuchaliśmy tej pięknej prozy w ciszy i skupieniu.
Dobrosława Gawor
Fot. Mikołaj Lasota (3c)

Chemiczny Obóz Olimpijski w Broku

W dniach 15–21.09.2019 odbył się obóz olimpijski z chemii. W ośrodku “Nadrzecze” w Broku nad Bugiem 27 uczniów (w tym 24 z V LO) pod opieką dyr. Krzysztofa Kuśmierczyka, prof. dr hab. inż. Michała Fedoryńskiego (Politechnika Warszawska), dr hab. inż. Aldony Zalewskiej (PW), dr Jadwigi Stachowicz, dr Joanny Krzeszczakowskiej oraz Macieja Kępczyńskiego (absolwenta VLO, olimpijczyka) codziennie zmagało się z zagadnieniami z różnych dziedzin chemii. W tym roku poruszane były zagadnienia chemii organicznej, budowy atomu, kompleksów, chemii analitycznej, krystalochemii, statyki i kinetyki chemicznej, spektroskopii mas, H-NMR, C-NMR oraz IR (te cztery tematy zostały przedstawione w formie prezentacji przez uczniów naszej szkoły), biochemii. Ośrodek, w którym stacjonowaliśmy, jest duży i dobrze wyposażony, usytuowany niemal nad brzegiem Bugu, stanowi – także dzięki profesjonalnej i miłej obsłudze oraz różnorodności posiłków – idealne miejsce do wypoczynku, ale jak się okazało, także do nauki. Oprócz chemii, uczniowie mieli okazję lepiej poznać siebie nawzajem (szczególnie podczas ogniska, które odbyło się w czwartek), przyrodę otaczającą ośrodek (za sprawą spacerów organizowanych przez K. Kuśmierczyka) oraz okoliczne, ciekawe obiekty sztuki sakralnej (architektoniczne i rękodzielnicze). Uwieńczeniem nauki było wykonanie wszystkich zadań obowiązkowych oraz wielu fakultatywnych z folderu 66OlChem…

 

(Fot. dyr. Krzysztof Kuśmierczyk)

Niektórych ścisłowców okoliczności obozu i wytężona praca umysłowa dodatkowo natchnęły poetycko, stąd wierszowana relacja, którą – tu publikujemy:   

To piętnastego dnia miesiąca dziewiątego,
Niedaleko naszego liceum świetnego,
Cały autokar uczniów, ludzi wielce zdolnych
Wyjechał uczyć się chemii technik tajemnych.

Do ośrodka zwanego Nadrzeczem przybyli,
Po wielu pokojach rozbiegli się i skryli.
Ale gdy wreszcie obiadu nastała pora,
Każdy z uczestników zmienił się w głodomora.

A gdy dobrą strawą wszyscy się posilili,
Wnet trudne zadania rozwiązywać zaczęli.
Kiedy przerazili się dziwacznych kompleksów,
To użyli prof Kuśmierczyka różnych tekstów.

Dzięki przeogromnej wiedzy na nie przelanej
Szybko wyzbyli się zagwozdki im zadanej.
Ale radość ta zaprawdę nie była długa,
Gdyż profesor Fedoryński do uczniów mruga.

Chce on z nich zrobić organików zapalonych,
Do wielce skomplikowanych syntez gotowych.
Chociaż plan, razem z tabelką był doskonały,
Lekcje doktor Zalewskiej go pokrzyżowały.

Chemia fizyczna także jest pasjonująca,
Chociaż srogie żniwa co roku zbierająca.
Pomoc Joanny Krzeszczakowskiej otrzymali,
Słowno-muzycznie zadania rozwiązywali.

Lecz stop! Czemu tylko o nauce jest mowa?
Gdzie jest obiecana im część wypoczynkowa?
Na ich szczęście, Chemik punkt ten dobrze pamięta,
Wyrusza na spacer, uczniom zdejmując pęta.

Po wycieczce na naukę dalszą nadszedł czas,
Temat wykładu to chyba spektroskopia mas.
Doktor Stachowicz chętnie im wszystkim pomogła,
Dzięki niej cała grupa lęki swe przemogła.

Ale czas niestety nieubłaganie płynie,
Już za chwilę obóz naukowy im minie.
Te kilka dni było krótkim mignięciem,
Czas pędzi jakby poganiany był zaklęciem.

Ponieważ wyjazd musi mieć widzialne skutki,
Dołączył Maciej Kępczyński na okres krótki.
Dzięki wiedzy z obozu i jego pomocy,
Zrobili zadania siedząc ostatniej nocy.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

2 września 2019 w V LO o godzinie 10.00 odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020, poprzedzone Mszą świętą dla chętnych uczniów w Kościele pw. Narodzenia Najświętszej Mary Panny. Po ponaddwumiesięcznej przerwie wakacyjnej dyrektor dr Mirosław Sosnowski powitał w murach Poniatówki uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły, a szczególnie ciepło – ponad 250 nowych poniatowszczaków, tj. osiem klas pierwszych – cztery klasy po gimnazjum i cztery – po szkole podstawowej. Na początku przemówienia dyrektor – w związku z obchodami 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej – zaprosił zebranych do uczczenia minutą ciszy poległych wówczas żołnierzy i cywilów, przypominając społeczności szkolnej o zasługach i poświęceniu uczniów i absolwentów Poniatowski w trakcie działań wojennych i powstańczych na terenie stolicy. Następnie poinformował zgromadzonych o zrealizowanych w okresie wakacyjnym pracach administracyjno-remontowych na terenie szkoły, z których rezultatów możemy korzystać od września tego roku: nowy pokój nauczycielski (zorganizowany w miejscu dotychczasowej siedziby Biblioteki Szkolnej), Biblioteka Szkolna (funkcjonująca obecnie w miejscu dotychczasowego pokoju nauczycielskiego), odremontowane pracownie przedmiotowe, odnowiona i przystosowana do potrzeb podwójnego rocznika szatnia oraz szafki i siedziska uczniowskie zlokalizowane w łączniku między holem a salą multimedialną im. Romana Totenberga. Głos zabrał także wicedyrektor V LO, mgr Krzysztof Kuśmierczyk, przedstawiając nauczycieli, którzy od tego roku szkolnego podjęli pracę w naszym liceum (p. mgr Katarzyna Bęben – matematyka; p. mgr Marianna Guzek – język polski; p. mgr Tomasz Rejniak – język angielski; p. mgr Krzysztof Gronek – fizyka, p. mgr Aleksandra Kozłowska – pedagog;  ks. mgr Kamil Kiełpikowski – religia), a także przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, Stanisław Szumowski, który życzył koleżankom i kolegom udanego roku szkolnego.