Informator o ofercie edukacyjnej V LO

Szczegółowa oferta edukacyjna z planowanymi siatkami godzin w poszczególnych klasach

Progi punktowe do poszczególnych klas w roku szkolnym 2020/2021

( klasa 1A prawno-debatnacka jest otwierana po raz pierwszy w roku szkolnym 2021/2022)

Siatki

Kandydatów i ich Rodziców prosimy o zadawanie pytań o szkole i jej ofercie edukacyjnej w ankiecie Na pytania te odpowiemy w czasie Dnia Otwartego 24 kwietnia 2021 roku.

Zapraszamy Kandydatów do wirtualnych odwiedzin w Poniatówce. 

Autorem filmu jest Jan Kieniewicz, uczeń klasy 2Bg