Informator o ofercie edukacyjnej V LO

Zapraszamy Kandydatów do wirtualnych odwiedzin w Poniatówce. 

Autorem filmu jest Jan Kieniewicz, uczeń klasy 1Bg