Kontakt

 

V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego

Adres: ul. Nowolipie 8, 00-150 Warszawa

Telefon: 22 831 48 04

E-mail: poniatowka@vlo.edu.pl

 

Dyrekcja szkoły

Dyrektor – Maciej Rusiecki 

e-mail:  m.rusiecki@vlo.edu.pl

Wicedyrektor Paulina Wagner-Dziewulska 

e-mail:  p.wagner@vlo.edu.pl

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Magdalena Pochylska

e-mail:  m.pochylska@vlo.edu.pl