Oferta edukacyjna w roku szkolnym 2020/2021

Ramowe plany nauczania w roku szkolnym 2020/2021 – siatki godzin oferowanych klas (PDF) – aktualizacja 1.07.2020 roku 

Uwaga! Nastąpiła nieznaczna zmiana liczby godzin dodatkowych w niektórych klasach pierwszych z powodu konsekwencji finansowych pandemii koronawirusa.  W zaktualizowanych planach ramowych założono, że w kolejnych latach nie będzie wspomnianych ograniczeń finansowych.

 

Opis pięciu klas otwieranych w roku szkolnym 2020/2021

KLASA A

Trzy obowiązkowe rozszerzenia: język polski, geografia i historia

Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, geografia i historia

Nauczane języki obce: język angielski – kontynuacja, język francuski – od podstaw lub język niemiecki – kontynuacja

Przedmiotami uzupełniającymi są teatr w klasie pierwszej i drugiej oraz historia sztuki nowoczesnej w klasach trzeciej i czwartej

Do tej klasy zapraszamy uczniów zainteresowanych naukami społecznymi i humanistycznymi, sztuką współczesną, teatrem, literaturą i filozofią. Nauczanie wspomagane jest przez współpracę z Wydziałem Geografii Uniwersytetu Warszawskiego, która polega m. in. na tworzeniu wspólnych projektów edukacyjnych. Szkoła oferuje uczniom dodatkowe zajęcia teatralne, regularne wyjścia do teatrów stołecznych, wyjazdy na warsztaty artystyczno-naukowe do Teatru Wierszalin w Supraślu lub Ośrodek Praktyk Teatralnych w Gardzienicach, możliwość udziału w Warszawskiej Lidze Debatanckiej oraz współpracę przy redagowaniu szkolnej gazety „Brudnopis”. Klasa realizuje projekt „Wielokulturowość” we współpracy z Nowymi Horyzontami oraz bierze udział w wymianach uczniowskich ze szkołami z Niemiec* i Włoch*. Ważnym elementem edukacji jest współpraca z Ośrodkiem Karta zajmującym się badaniem historii głównie w oparciu o relacje świadków.

Przykładowe kierunki studiów: prawo, psychologia, historia, filologia polska, geografia, urbanistyka,  planowanie przestrzenne, antropologia kultury, aktorstwo, filozofia, socjologia, kognitywistyka.

*dobór wyjazdów i warsztatów następuje w porozumieniu nauczycieli, rodziców i uczniów

 

KLASA B

Dwa obowiązkowe rozszerzenia: matematyka, fizyka

Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, fizyka, chemia

Nauczane języki obce: język angielski – kontynuacja, język francuski – od podstaw lub język niemiecki – kontynuacja

Przedmiotami uzupełniającymi są laboratorium informatyczne w klasie pierwszej i drugiej oraz laboratorium fizyczne w klasach trzeciej i czwartej.

Do tego profilu zapraszamy uczniów zainteresowanych matematyką, fizyką oraz zastosowaniami matematyki i fizyki w technice. Dla uczniów tej klasy organizowane są koło matematyczne i koło fizyczne. Odbywają się także zajęcia laboratoryjne z informatyki realizowane we współpracy z Politechniką Warszawską. Uczniowie starszych klas uczestniczą w wyjazdowych (również zimowych) obozach naukowych przygotowujących do olimpiad i konkursów. Dla zainteresowanych klas organizowane są wyjazdy do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku oraz do CERN-u w Genewie*.

Przykładowe kierunki studiów: informatyka, MEiL, matematyka, fizyka, elektronika, energetyka, mechatronika, architektura, automatyka i robotyka, cyberbezpieczeństwo. 

*dobór wyjazdów i warsztatów następuje w porozumieniu nauczycieli, rodziców i uczniów

 

KLASA C

Trzy obowiązkowe rozszerzenia: chemia, fizyka, matematyka

Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, fizyka, chemia

Nauczane języki obce: język angielski – kontynuacja, język rosyjski – od podstaw lub język niemiecki – kontynuacja

Przedmiotami uzupełniającymi są laboratorium fizyczne i laboratorium chemiczne realizowane w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej

Do tego profilu zapraszamy uczniów zainteresowanych chemią, fizyką i matematyką. Dla uczniów tej klasy organizowane są zajęcia laboratoryjne chemiczne i fizyczne prowadzone we współpracy z Politechniką Warszawską. Zajęcia chemii realizowane są w specjalistycznie wyposażonej szkolnej pracowni. Uczniowie starszych klas uczestniczą w wyjazdowych obozach naukowych przygotowujących do olimpiad i  konkursów. Najzdolniejsi uczniowie odbywają indywidualne staże badawcze w laboratoriach Wydziału Chemicznego PW i Instytutu Chemii Organicznej PAN. Dla zainteresowanych organizowane są wyjazdy do Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku oraz do CERN-u w Genewie*.

Przykładowe kierunki studiów: chemia, inżynieria chemiczna i procesowa, technologia chemiczna, ochrona środowiska, fizyka.

*dobór wyjazdów i warsztatów następuje w porozumieniu nauczycieli, rodziców i uczniów

 

KLASA D

Trzy obowiązkowe rozszerzenia: biologia, chemia, matematyka

Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, biologia, chemia

Nauczane języki obce: język angielski – kontynuacja, język niemiecki – od podstaw lub język niemiecki – kontynuacja

Przedmiotem uzupełniającym są języki klasyczne w medycynie realizowane w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej

Do tego profilu zapraszamy uczniów zainteresowanych biologią i chemią, wiążących przyszłość z naukami medycznymi. Uczniowie tej klasy uczestniczą w warsztatach laboratoryjnych organizowanych przez uczelnie wyższe, m.in. SGGW. Młodzież bierze udział w warsztatach terenowych w rezerwacie „Mewia Łacha” oraz w zajęciach z bioetyki na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego*. Dla uczniów prowadzone są zajęcia koła biologicznego, ekologicznego i chemicznego. Zajęcia chemii realizowane są w specjalistycznie wyposażonej pracowni. Klasa opiekuje się szkolnym terrarium.

Przykładowe kierunki studiów: medycyna, stomatologia, farmacja, chemia, biologia, bioinżynieria, biotechnologia.

*dobór wyjazdów i warsztatów następuje w porozumieniu nauczycieli, rodziców i uczniów

 

KLASA E

Trzy obowiązkowe rozszerzenia: geografia, WOS, matematyka

Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, geografia, WOS

Nauczane języki obce: język angielski – kontynuacja, język francuski – od podstaw lub język niemiecki – kontynuacja

Przedmiotem uzupełniającym jest język angielski w biznesie realizowany w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej

Do tego profilu zapraszamy uczniów zainteresowanych zawodami przyszłości i własną działalnością gospodarczą oraz zarządzaniem zasobami ludzkimi. To doskonały profil dla osób lubiących nauki społeczne i matematykę. Młodzież tej klasy bierze udział w rozprawach sądowych w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Nauczanie wspomagane jest przez współpracę z Wydziałem Geografii Uniwersytetu Warszawskiego. Organizowane są warsztaty samorządowe oraz wycieczki i zajęcia terenowe, np. w kopalni soli w Kłodawie*. Uczniowie biorą udział w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej oraz grze „Hossa”. 

Przykładowe kierunki studiów: ekonomia (SGH), geodezja i kartografia, urbanistyka, planowanie przestrzenne, geoinformatyka, prawo, socjologia, MISMAP (Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze), stosunki międzynarodowe.

*dobór wyjazdów i warsztatów następuje w porozumieniu nauczycieli, rodziców i uczniów