Rekrutacja – rok szkolny 2021/2022 – podstawowe informacje

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Najważniejsze informacje

  • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.
  • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
  • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
  • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
  • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ogłoszony przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty 25 lutego 2021 roku

W roku szkolny 2021/2022 V Liceum Ogólnokształcące otwiera klasy o następujących profilach: 

1A (prawno-debatancka):

rozszerzenia: j. polski, wos, geografia

nauczane języki obce: język angielski – kontynuacja, język francuski – od podstaw lub język niemiecki – kontynuacja

przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, geografia

1B (matematyczno-fizyczna):

rozszerzenia: matematyka, fizyka

nauczane języki obce: język angielski – kontynuacja, język francuski – od podstaw lub język niemiecki – kontynuacja

przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, fizyka, informatyka

1C (chemiczno-fizyczna):

rozszerzenia: matematyka, fizyka, chemia

nauczane języki obce: język angielski – kontynuacja, język rosyjski – od podstaw lub język niemiecki – kontynuacja

przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, fizyka, chemia

1D (biologiczno-chemiczna):

rozszerzenia: matematyka, biologia, chemia

nauczane języki obce: język angielski – kontynuacja, język niemiecki – od podstaw lub język niemiecki – kontynuacja

przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, biologia, chemia

1E (matematyczno-geograficzna):

rozszerzenia: matematyka, geografia

nauczane języki obce: język angielski – kontynuacja, język francuski – od podstaw lub język niemiecki – kontynuacja

przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie