Rekrutacja – rok szkolny 2021/2022 – podstawowe informacje

Progi punktowe w rekrutacji do klas pierwszych w roku 2021

Informacja dla nowo przyjętych uczniów, którzy zostaną zakwalifikowani do szkoły w dniu 22 lipca 2021 roku

Regulamin rekrutacji do V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie – rok szkolny 2021/2022 (pdf)

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ogłoszony przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty z 25 lutego 2021 roku

Szczegółowa oferta edukacyjna z siatkami godzin do poszczególnych klas

Rekrutacja – terminarz składania wniosków i dane kontaktowe do Komisji Rekrutacyjnej

W roku szkolny 2021/2022 V Liceum Ogólnokształcące otwiera klasy o następujących profilach: 

1A (prawno-debatancka):

rozszerzenia: j. polski, wos, geografia

nauczane języki obce: język angielski – kontynuacja, język francuski – od podstaw lub język niemiecki – kontynuacja

przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, geografia

1B (matematyczno-fizyczna):

rozszerzenia: matematyka, fizyka

nauczane języki obce: język angielski – kontynuacja, język francuski – od podstaw lub język niemiecki – kontynuacja

przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, fizyka, informatyka

1C (chemiczno-fizyczna):

rozszerzenia: matematyka, fizyka, chemia

nauczane języki obce: język angielski – kontynuacja, język rosyjski – od podstaw lub język niemiecki – kontynuacja

przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, fizyka, chemia

1D (biologiczno-chemiczna):

rozszerzenia: matematyka, biologia, chemia

nauczane języki obce: język angielski – kontynuacja, język niemiecki – od podstaw lub język niemiecki – kontynuacja

przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, biologia, chemia

1E (matematyczno-geograficzna):

rozszerzenia: matematyka, geografia

nauczane języki obce: język angielski – kontynuacja, język francuski – od podstaw lub język niemiecki – kontynuacja

przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie