Rekrutacja – rok szkolny 2020/2021 – podstawowe informacje

UWAGA !

Komisja Rekrutacyjna zakończyła dyżury w dniu 18 sierpnia 2020 roku.  Wszelkie decyzje o przyjęciu do szkoły po ogłoszeniu list przyjętych i nieprzyjętych w dniu 19 sierpnia 2020 roku będzie podejmować Dyrekcja V LO. Podania o przyjęcie do szkoły, które wpłynęły do Komisji Rekrutacyjnej do dnia 18 sierpnia 2020 roku,  zostały przekazane Dyrekcji V LO.

Komisja Rekrutacyjna V LO

 

Zasady pracy, adresy e-mail i harmonogram Komisji Rekrutacyjnej V LO

Zasady pracy, adresy e-mail do przesyłania dokumentów oraz harmonogram Komisji Rekrutacyjnej V LO 

Dokumenty rekrutacyjne wymagane od nowo przyjętych uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do szkoły w dniu 12 sierpnia 2020 roku

 

Zmian zasad i terminarza rekrutacji w roku szkolnym 2020/2021

  1. Komunikat w sprawie zmian zasad rekrutacji w roku szkolny 2020/2021

  2. Zmiany w terminarzu rekrutacji do liceum w roku szkolny 2020/2021

 

Regulamin rekrutacji do V LO w roku szkolnym 2020/2021

Regulamin rekrutacji  do V LO im. Księcia J. Poniatowskiego w roku szkolnym 2020/2021

 

Punktacja za dodatkowe osiągnięcia

Zasady punktacji dodatkowych osiągnięć według pisma Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dn. 26.02.2020 r.

Zasady przyznawania punktów za świadectwo z wyróżnieniem absolwentom szkół artystycznych według pisma MEN  z dn. 25.06.2020 r. 

 

Harmonogram działań ucznia szkoły podstawowej w ramach eletronicznej rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 

Harmonogram działań ucznia szkoły podstawowej