Oferta edukacyjna w roku szkolnym 2022/2023

V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia J. Poniatowskiego

w Warszawie otwiera następujące klasy:

1A (prawna):

przedmioty rozszerzone: język polski, wiedza o społeczeństwie, geografia

nauczane języki obce:
I:język angielski – kontynuacja
II: język francuski – od podstaw lub język hiszpański – kontynuacja

przedmioty punktowane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, geografia

1B (matematyczno-fizyczna):

przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka

nauczane języki obce:
I: język angielski – kontynuacja
II: język francuski – od podstaw lub język niemiecki – kontynuacja

przedmioty punktowane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, fizyka, informatyka

1C (chemiczno-fizyczna):

przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, chemia

nauczane języki obce:
I: język angielski – kontynuacja
II: język hiszpański – od podstaw lub język niemiecki – kontynuacja

przedmioty punktowane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, fizyka, chemia

1D (biologiczno-chemiczna):

przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia, chemia

nauczane języki obce:
I. język angielski – kontynuacja
II. język niemiecki – od podstaw lub język niemiecki – kontynuacja

przedmioty punktowane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, biologia, chemia

1E (matematyczno-geograficzna):

przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia

nauczane języki obce:  
I. język angielski – kontynuacja
II. język francuski – od podstaw lub język niemiecki – kontynuacja

przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:
język polski, język angielski, matematyka, geografia

1F (matematyczno-fizyczna):

przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka

nauczane języki obce:
I: język angielski – kontynuacja
II: język hiszpański – od podstaw lub język niemiecki – kontynuacja

przedmioty punktowane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, fizyka, informatyka