Wyprawy z Pedagogiem

 

Pan Marian Jaroszewski pedagog szkolny organizuje raz w miesiącu weekendowe wypady w góry dla chętnych.