Dokumenty wymagane od zakwalifikowanych kandydatów

Przypominamy wszystkim zakwalifikowanym kandydatom o konieczności dostarczenia oryginałów dokumentów! 

W dniach 21-27 lipca 2022 roku w godzinach 11:00-15:00 należy przekazać komisji rekrutacyjnej V LO następujące dokumenty: 

Posted in Wydarzenia.