Początek nowego roku szkolnego

Rok szkolny 2022/2023 rozpocznie się 1 września 2022 roku

O godz. 9.00  zostanie odprawiona  msza św. w kościele Narodzenia NMP przy Al. Solidarności 80 (dla chętnych).

Oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 nastąpi w budynku szkoły przy ul. Nowolipie 8 o godz. 10.15.

W dniu 1 września 2022 roku o godz. 16:30 w budynku szkoły odbędzie się zebranie rodziców uczniów klas pierwszych z  dyrekcją szkoły i wychowawcami.

 

 

Pożegnanie Kamila Ziółkowskiego, absolwenta V LO

Ze smutkiem informujemy, że 12 sierpnia 2022 odszedł Kamil Ziółkowski, absolwent V LO z 2004 roku, który przez lata dzielnie zmagał się z glejakiem mózgu. Społeczność Poniatówki – nauczyciele, absolwenci, uczniowie przez lata wspierali Kamila w walce z nowotworem przez organizację inicjatyw na rzecz dofinansowania leczenia. Informacje o pożegnaniu znajdują się w poniższym linku.
Składamy wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim.
Spoczywaj w pokoju, Kamilu!

https://klepsydry.kupamieci.pl/powiadomienie/6XQHRX?fbclid=IwAR1x2aw3MPn2pWTK2x5rzT7Le1HravhLUfsMc3bhmj_wzUfCzZQtiYy1FCc

Informacja o prowadzonej rekrutacji uzupełniającej do V Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie w roku szkolnym 2022/2023

1. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest do następujących oddziałów:

1A (prawna):

przedmioty rozszerzone: język polski, wiedza o społeczeństwie, geografia

nauczane języki obce:
I:język angielski – kontynuacja
II: język francuski – od podstaw lub język hiszpański – kontynuacja

przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, geografia

1B (matematyczno-fizyczna):

przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka

nauczane języki obce:
I: język angielski – kontynuacja
II: język francuski – od podstaw lub język niemiecki – kontynuacja

przedmioty punktowane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, fizyka, informatyka

1C (chemiczno-fizyczna):

przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, chemia
nauczane języki obce:
I: język angielski – kontynuacja
II: język hiszpański – od podstaw lub język niemiecki – kontynuacja

przedmioty punktowane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, fizyka, chemia

1D (biologiczno-chemiczna):

przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia, chemia
nauczane języki obce:
I. język angielski – kontynuacja
II. język niemiecki – od podstaw lub język niemiecki – kontynuacja

przedmioty punktowane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, biologia, chemia

1E (matematyczno-geograficzna):

przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia
nauczane języki obce
I. język angielski – kontynuacja
II. język francuski – od podstaw lub język niemiecki – kontynuacja

przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:
język polski, język angielski, matematyka, geografia

1F (matematyczno-fizyczna):

przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka
nauczane języki obce:
I: język angielski – kontynuacja
II: język hiszpański – od podstaw lub język niemiecki – kontynuacja

przedmioty punktowane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, fizyka, informatyka

2. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest w oparciu o Regulamin Rekrutacji do V Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie w roku szkolnym 2022/2023 z zachowaniem następujących terminów:

od 1 do 3 sierpnia 2022 r. od 12.00 do godz. 15:00

Składanie dokumentów rekrutacyjnych i wniosków o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej odbywa się stacjonarnie, w budynku V LO.W rekrutacji uzupełniającej kandydaci nie wypełniają wniosku o przyjęcie w systemie elektronicznym.

12 sierpnia 2022 r.

Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

od 16 do 18 sierpnia od 12.00 do godz. 15:00

Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani, przez złożenie:

  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • potwierdzenie woli podjęcia nauki w V Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. J. Poniatowskiego
    w Warszawie (Kwestionariusz rekrutacyjny na rok szkolny 2022/2023).

19 sierpnia br. do godz. 14:00

Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych.


3. Do komisji rekrutacyjnej V LO należy złożyć następujące dokumenty:

Wniosek rekrutacyjny (podanie o przyjęcie do szkoły) potwierdzone własnoręcznym podpisem kandydata i co najmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego.

Kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej.

UWAGA:
Kandydaci, u których V LO było szkołą pierwszej preferencji w podstawowym naborze do szkół ponadpodstawowych, nie muszą dostarczać poświadczonej kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

Kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty poświadczoną za zgodność z oryginałem
przez dyrektora szkoły podstawowej.

UWAGA:
Kandydaci, u których V LO było szkołą pierwszej preferencji w podstawowym naborze do szkół ponadpodstawowych, nie muszą dostarczać poświadczonej kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

Zaświadczenie o osiągnięciach ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, które umożliwią skorzystanie z dodatkowych uprawnień.

UWAGA:
Kandydaci, u których V LO było szkołą pierwszej preferencji w podstawowym naborze do szkół ponadpodstawowych, nie muszą dostarczać poświadczonej kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

Wzór wniosku do pobrania

Informacja o prowadzonej rekrutacji uzupełniającej do V Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie w roku szkolnym 2022/2023

  1. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie w zależności od dostępnych miejsc w oddziałach.(informacja o ewentualnych dostępnych miejscach będzie podana 28 lipca
  2. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie w oparciu o regulamin rekrutacji do V Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie w roku szkolnym 2022/2023 z zachowaniem następujących terminów:

od 1 do 3 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00

Składanie dokumentów rekrutacyjnych i wniosków o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej odbywa się stacjonarnie, w budynku V LO. W rekrutacji uzupełniającej kandydaci nie wypełniają wniosku o przyjęcie w systemie elektronicznym.

Wzór wniosku

Dokumenty wymagane od zakwalifikowanych kandydatów

Przypominamy wszystkim zakwalifikowanym kandydatom o konieczności dostarczenia oryginałów dokumentów! 

W dniach 21-27 lipca 2022 roku w godzinach 11:00-15:00 należy przekazać komisji rekrutacyjnej V LO następujące dokumenty: 

Głosowanie w projekcie stypendialnym Queen Hedvig Scholarship

Projekt stypendialny Queen Hedvig Scholarship wchodzi w ostatnią, decydującą fazę – wybór uczniów na podstawie prezentacji i przesłanych do kapituły dokumentów.

Gorąco zachęcamy do wsparcia naszych uczniów przez głosowanie i zwiększenie ich szans na udział w wyjeździe do USA!

⬇️Link do głosowania ⬇️
https://www.queenhedvigscholarship.eu/glosuj-na-uczestnikow

Naszymi kandydatami są:
➡️Zofia Barjasz
➡️Maciej Multan
➡️Antonina Smulska
➡️Katarzyna Wendt
➡️Natalia Wnęk
➡️Małgorzata Zadrąg

W formularzu do głosowania można oddać głos na jednego Kandydata do Stypendium zaznaczając kółko przy jego nazwisku i imieniu.

Wyniki Kandydatów będą widoczne po zamknięciu formularza 15 czerwca.

UWAGA: Głosowanie będzie trwało od godz. 00:01 8.06.2022 r. do 23:59 14.06.2022 r.


Mistrzowie paraolimpijscy w V LO

V Liceum Ogólnokształcące im Księcia J. Poniatowskiego od wielu lat stwarza jak najlepsze warunki dla osób z niepoprawnościami i włącza się w działania, które sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi tych osób. W ramach upowszechniania idei włączania osób z niepełnosprawnościami w sport został w dniu 30 maja 2022 roku w naszej szkole zainaugurowany cykl spotkań z medalistami igrzysk paraolimpijskimi pt.: „Integracja poprzez przyjaźń i sport”. Naszymi wyjątkowymi gośćmi byli mistrzowie igrzysk paraolimpijskich: Pan Andriy Demchuk (złoty medalista w szabli indywidualnie w Rio 2016 reprezentant Ukrainy) oraz Pan Grzegorz Pluta (złoty medalista w szabli indywidualnie w Londynie 2012 reprezentant Polski). Spotkanie prowadził utytułowany szermierz w zawodach paraolimpijczyk Pan Stanisław Makowski, który przedstawił na spotkaniu idee ruchu paraolimpijskiego, omówił wkładu w te idee Ludwiga Gutmanna oraz ukazał rolę sportu w przezwyciężaniu własnych słabości i trudności dnia codziennego. Następnie został rozegrany pojedynek pokazowy szermierki na wózkach w wykonaniu mistrzów igrzysk paraolimpijskich i udzielona lekcja szermierki na wózkach.

Spotkanie to było możliwe dzięki następującym instytucjom: Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Polskiemu Komitetowi Paraolimpijskiemu, Sportowemu Śródmieściu oraz Fundacji Rozwoju Integracja Sport. Bardzo dziękujemy wymienionym instytucjom za wsparcie tej inicjatywy.

Zwycięstwo ucznia V LO w międzynarodowym projekcie Moon Camp Challenge Explorers 2021-2022

Zwycięstwo ucznia naszej szkoły Tobiasza Dąbrowskiego w międzynarodowym projekcie Moon Camp Challenge 2021-2022

Drużyna pod nazwą „Hermaszewski Moon Camp” w składzie: Tobiasz Dąbrowski (klasa 1d) – V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego, Jeremiasz Janota-Bzowski – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania, Luka Rozhok – Szkoła Podstawowa nr 210 im. Bohaterów Pawiaka wzięła udział w całorocznym międzynarodowym projekcie Moon Camp Challenge Explorers 2021/2022 i zdobyła pierwszą nagrodę w kategorii państw należących do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Opiekunem zespołu była p. Magdalena Pochylska – nauczycielka informatyki w naszym liceum.

Zadaniem było zaprojektowanie w technologii 3D bazy księżycowej i sporządzenie jej opisu. Projekt wykonany przez „Hermaszewski Moon Camp” robi naprawdę ogromne wrażenie. Szczegóły znajdziecie tutaj: https://mooncampchallenge.org/explorers-gallery-2022/details/16281/

Materiał video na ten temat na stronie portalu TVN.24.pl: https://tvn24.pl/tvnwarszawa/najnowsze/warszawa-osmoklasisci-znow-wygrali-w-konkursie-europejskiej-agencji-kosmicznej-5726031?fbclid=IwAR01kk3EeputlpC6YhHSK25HzUI8YHQ7NPTwxGSy19BVZCEDvqW1npXB5Jc

Zwycięzcom gratulujemy!