Pożegnanie Kamila Ziółkowskiego, absolwenta V LO

Ze smutkiem informujemy, że 12 sierpnia 2022 odszedł Kamil Ziółkowski, absolwent V LO z 2004 roku, który przez lata dzielnie zmagał się z glejakiem mózgu. Społeczność Poniatówki – nauczyciele, absolwenci, uczniowie przez lata wspierali Kamila w walce z nowotworem przez organizację inicjatyw na rzecz dofinansowania leczenia. Informacje o pożegnaniu znajdują się w poniższym linku.
Składamy wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim.
Spoczywaj w pokoju, Kamilu!

https://klepsydry.kupamieci.pl/powiadomienie/6XQHRX?fbclid=IwAR1x2aw3MPn2pWTK2x5rzT7Le1HravhLUfsMc3bhmj_wzUfCzZQtiYy1FCc

Informacja o prowadzonej rekrutacji uzupełniającej do V Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie w roku szkolnym 2022/2023

1. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest do następujących oddziałów:

1A (prawna):

przedmioty rozszerzone: język polski, wiedza o społeczeństwie, geografia

nauczane języki obce:
I:język angielski – kontynuacja
II: język francuski – od podstaw lub język hiszpański – kontynuacja

przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, geografia

1B (matematyczno-fizyczna):

przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka

nauczane języki obce:
I: język angielski – kontynuacja
II: język francuski – od podstaw lub język niemiecki – kontynuacja

przedmioty punktowane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, fizyka, informatyka

1C (chemiczno-fizyczna):

przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, chemia
nauczane języki obce:
I: język angielski – kontynuacja
II: język hiszpański – od podstaw lub język niemiecki – kontynuacja

przedmioty punktowane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, fizyka, chemia

1D (biologiczno-chemiczna):

przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia, chemia
nauczane języki obce:
I. język angielski – kontynuacja
II. język niemiecki – od podstaw lub język niemiecki – kontynuacja

przedmioty punktowane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, biologia, chemia

1E (matematyczno-geograficzna):

przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia
nauczane języki obce
I. język angielski – kontynuacja
II. język francuski – od podstaw lub język niemiecki – kontynuacja

przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:
język polski, język angielski, matematyka, geografia

1F (matematyczno-fizyczna):

przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka
nauczane języki obce:
I: język angielski – kontynuacja
II: język hiszpański – od podstaw lub język niemiecki – kontynuacja

przedmioty punktowane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, fizyka, informatyka

2. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest w oparciu o Regulamin Rekrutacji do V Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie w roku szkolnym 2022/2023 z zachowaniem następujących terminów:

od 1 do 3 sierpnia 2022 r. od 12.00 do godz. 15:00

Składanie dokumentów rekrutacyjnych i wniosków o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej odbywa się stacjonarnie, w budynku V LO.W rekrutacji uzupełniającej kandydaci nie wypełniają wniosku o przyjęcie w systemie elektronicznym.

12 sierpnia 2022 r.

Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

od 16 do 18 sierpnia od 12.00 do godz. 15:00

Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani, przez złożenie:

  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • potwierdzenie woli podjęcia nauki w V Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. J. Poniatowskiego
    w Warszawie (Kwestionariusz rekrutacyjny na rok szkolny 2022/2023).

19 sierpnia br. do godz. 14:00

Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych.


3. Do komisji rekrutacyjnej V LO należy złożyć następujące dokumenty:

Wniosek rekrutacyjny (podanie o przyjęcie do szkoły) potwierdzone własnoręcznym podpisem kandydata i co najmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego.

Kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej.

UWAGA:
Kandydaci, u których V LO było szkołą pierwszej preferencji w podstawowym naborze do szkół ponadpodstawowych, nie muszą dostarczać poświadczonej kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

Kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty poświadczoną za zgodność z oryginałem
przez dyrektora szkoły podstawowej.

UWAGA:
Kandydaci, u których V LO było szkołą pierwszej preferencji w podstawowym naborze do szkół ponadpodstawowych, nie muszą dostarczać poświadczonej kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

Zaświadczenie o osiągnięciach ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, które umożliwią skorzystanie z dodatkowych uprawnień.

UWAGA:
Kandydaci, u których V LO było szkołą pierwszej preferencji w podstawowym naborze do szkół ponadpodstawowych, nie muszą dostarczać poświadczonej kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

Wzór wniosku do pobrania

Informacja o prowadzonej rekrutacji uzupełniającej do V Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie w roku szkolnym 2022/2023

  1. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie w zależności od dostępnych miejsc w oddziałach.(informacja o ewentualnych dostępnych miejscach będzie podana 28 lipca
  2. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie w oparciu o regulamin rekrutacji do V Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie w roku szkolnym 2022/2023 z zachowaniem następujących terminów:

od 1 do 3 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00

Składanie dokumentów rekrutacyjnych i wniosków o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej odbywa się stacjonarnie, w budynku V LO. W rekrutacji uzupełniającej kandydaci nie wypełniają wniosku o przyjęcie w systemie elektronicznym.

Wzór wniosku

Informacja dla kandydatów na temat współpracy V LO z Politechniką Warszawską w roku szkolnym 2022/2023

V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie kolejny rok współpracować będzie z Politechniką Warszawską. Prosimy Kandydatów, którzy chcieliby uczestniczyć w zajęciach dodatkowych na Politechnice Warszawskiej , aby wybierając profil, zwrócili uwagę na fakt, że tylko w dwóch klasach są prowadzone te zajęcia dodatkowe. W roku szkolnym 2022/2023 zajęcia dodatkowe na Politechnice Warszawskiej będą organizowane wyłącznie w klasie matematyczno-fizycznej 1B i w klasie chemiczno-fizycznej 1C.

Kl. 1A (prawna): brak zajęć dodatkowych PW

Kl. 1B (matematyczno-fizyczna): LABORATORIUM INFORMATYCZNE PW

Kl. 1C (chemiczno-fizyczna): LABORATORIUM CHEMICZNO-FIZYCZNE PW

Kl. 1D (biologiczno-chemiczna): brak zajęć dodatkowych PW

Kl. 1E (matematyczno-geograficzna): brak zajęć dodatkowych PW

Kl. 1F (matematyczno-fizyczny): brak zajęć dodatkowych PW

Szczegółowe informacje o planowanych oddziałach na stronie oferty edukacyjnej V LO

QUEEN HEDVIG SCHOLARSCHIP dla wybitnych uczniów szkół średnich

Poniatówka to coś więcej niż szkoła – to nieustające wsparcie w rozwoju własnych pasji i docenienie ciężkiej pracy w osiąganiu sukcesów!

➡️ Masz średnią ocen co najmniej 4,50 z I półrocza?

➡️ Chciałbyś zobaczyć, co mogą osiągnąć młodzi ludzie?

➡️ Marzy Ci się wyjazd do USA?

➡️ Chciałbyś zobaczyć Stanford University, Google, Microsoft od środka?

➡️ Mówisz po angielsku?

DO 30 KWIETNIA 2022 r. złóż do dyrektora wniosek o przyznanie Stypendium, załączając:

1) list motywacyjny, w którym przedstawisz swoją aktywność w życiu społecznym lub szkolnym oraz wybitne osiągnięcia w nauce,

2) esej, napisany w języku angielskim, na temat korzyści uzyskanych z wyjazdu oraz wpływu ww. wyjazdu na Twoje życie. Esej może składać się maksymalnie z 1.384 (tysiąca trzystu osiemdziesięciu czterech) wyrazów!

Regulamin Queen Hedvig Scholarschip PDF

Harmonogram rekrutacji do V LO na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo, Kandydaci, Rodzice i Opiekunowie Kandydatów. W zakładce “Kandydaci” znajduje się harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2022/2023. Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu.

https://vlo.edu.pl/starsze-aktualnosci/harmonogram-rekrutacji-v-lo-na-rok-szkolny-2022-2023/

Poniatówka dziesiąta w Polsce!

12 stycznia “Perspektywy” opublikowały najnowszy Ogólnopolski Ranking Liceów. W tym roku Poniatówka uplasowała się na 10. miejscu w Polsce, na miejscu 6. w Rankingu Maturalnym Liceów Ogólnokształcących i na 4. miejscu w Rankingu Liceów Warszawskich. Uczniom, Absolwentom, Gronu Pedagogicznemu i Pracownikom Szkoły gratulujemy sukcesu!

Mistrzostwa Szachowe w Poniatówce

15 grudnia odbyły się “Szachowych Mistrzostwa Poniatówki”. W rozgrywkach wzięło udział 36 zawodniczek i zawodników, turniej ukończyło 28 z nich.
Z kompletem zwycięstw triumfował Mikołaj Wojtkowski, drugie miejsce zdobył Piotr Bar (4,5/5), najniższy stopień podium padł łupem Jana Wdówika (4/5). Najlepszą zawodniczką okazała się Maja Szczyglińska (3,5/5).
Poza zdobyciem tytułu mistrza i mistrzyni szkoły, Mikołaj i Maja wygrali półtoragodzinne zajęcia online z instruktorem PZSzach FA Aleksandrem Kędzierskim. Przydzielono specjalną nagrodę fair play Cezaremu Pińkowskiemu za koleżeńską postawę i sportowego ducha. Była to książka „Nauka gry w szachy”. Druga nagroda (książka „Szachowy elementarz”) była losowana i otrzymał ją Marcin Tesla.
12 uczniów zdobyło kategorie szachowe: P. Bar, B. Mazur, S. Kaczmarczyk, P. Witkowski i M. Żakowicz kategorie IV, a T. Stachurski, M. Ignaciuk, A. Kucisz, B. Mazurek, S. Markiewicz, J. Nejman i K. Kulczycki kategorie V.
Zawody sędziował Jan Kozak – absolwent chemfizu’19 i redaktor naczelny portalu Infoszach.
Pełne wyniki można znaleźć na stronie: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5470836595097600/results/5