EN DE FR

Dołączyliśmy do do programu Kozminski@TopHighSchool

V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie dołącza do programu Kozminski@TopHighSchool, realizowanego przez Akademię Leona Koźmińskiego 

W ramach nowej inicjatywy Akademii Leona Koźmińskiego budowane są partnerstwa uczelni z najlepszymi liceami i technikami w Polsce. Dzięki takiej współpracy młodzież zyskuje możliwość przygotowania się do wymarzonych studiów ze wsparciem kadry akademickiej oraz udziału w zajęciach i aktywnościach kół naukowych. 

– Bardzo nas cieszy, że V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie, szkoła z wyjątkową historią, dołącza do programu Kozminski@TopHighSchool – podkreśla prof. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego. – To współpraca wyjątkowa z wielu powodów, ale wspomnę o dwóch. Po pierwsze, dotyczy przede wszystkim edukacji prawnej, ponieważ nasz patronat obejmuje klasę o profilu prawnym. Po drugie, połączyła prawdziwych pasjonatów – w Poniatówce działa znakomite Koło Kryminalistyczne kierowane przez pana dyrektora Macieja Rusieckiego, a nasza Katedra Prawa Karnego należy do czołowych pod względem naukowym i dydaktycznym. To w ramach tej katedry realizujemy takie projekty jak edukacyjne gry kryminalistyczne czy wirtualne oględziny miejsca zbrodni. 

Historia liceum, o której wspomina prof. Mazurek, rozpoczęła się w 1918 roku, kiedy to placówka została powołana do życia jako Królewsko-Polska Szkoła dla Byłych Wojskowych. We wczesnych latach 20. zmieniła nazwę na Gimnazjum Państwowe im. księcia Józefa Poniatowskiego. Jeszcze później została przekształcona w państwowe gimnazjum i liceum, które funkcjonowało do wybuchu II wojny światowej i działało podczas okupacji. W czasach PRL-u zmieniono nazwę szkoły na V LO im. Józefa Poniatowskiego, jednak dzięki staraniom społeczności liceum przywrócono szkole jej starą, pełną nazwę w 1988 roku. 

Umowę o współpracy podpisali mgr Maciej Rusiecki, Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie oraz prof. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego. Podpisaniu porozumienia towarzyszyła rozmowa o przyszłości współpracy szkół średnich z uczelniami wyższymi. 

– Dołączenie do projektu Kozminski@TopHighSchool otwiera nowy rozdział w ponad stuletniej historii „Poniatówki” – podkreśla mgr Maciej Rusiecki, Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie. – Podjęcie starań o patronat Akademii Leona Koźmińskiego nad klasą prawną nie był przypadkowy i bardzo się cieszę, że tak prestiżowa uczelnia chce mieć swój wkład w zrównoważony i wielopoziomowy proces kształcenia naszych uczniów. Dzięki zajęciom prowadzonym przez kadrę Akademii Leona Koźmińskiego – najlepszej polskiej uczelni wg Rankingu Perspektyw i wiodącej uczelni europejskiej – szkoła zyskuje nie tylko dostęp do wiedzy akademickiej, ale stwarza uczniom szereg możliwości dalszego kształcenia i rozwoju w zakresie prawa i administracji. Mam też osobistą satysfakcję z rozpoczęcia współpracy z katedrą Prawa Karnego Akademii, w której wyróżniają się absolwenci Poniatówki, będący jednocześnie pierwszymi uczestnikami działającego w V LO od 2017 roku Koła Kryminalistycznego, którego byłem pomysłodawcą. Wierzę, że obustronne zaangażowanie, z jakim rozpoczynamy współpracę już w najbliższych latach, zaowocuje nie tylko najlepszym licealnym profilem prawnym w Polsce, ale także wybitnymi studentami Akademii, z działalności których uczelnia będzie miała wyłącznie powody do dumy.  

Dzięki podpisanej umowie o współpracy, młodzież zyska możliwość uczestnictwa w zajęciach akademickich i wydarzeniach naukowych organizowanych przez Akademię. Uczniowie będą mogli skorzystać z bogatego doświadczenia oraz wiedzy naukowców i praktyków z różnych dziedzin. Będą również współpracować z kołami naukowymi i organizacjami studenckimi. Pozwoli im to czerpać od doświadczonej kadry naukowej i zdobywać wiedzę na międzynarodowym poziomie.   

Akademia Leona Koźmińskiego to uczelnia, w której studenci i studentki mają możliwość ścisłej, bezpośredniej współpracy nie tylko z wybitną kadrą naukową, ale również praktykami stosowania prawa – sędziami, radcami prawnymi, adwokatami czy doradcami podatkowymi. – podkreśla prof. Bartłomiej Nowak, Dziekan Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego.  

Dla Akademii Leona Koźmińskiego możliwość wspierania szkół średnich oraz młodzieży realizującej programy nauki biznesu i zarządzania jest niezwykle ważna. Dzięki wspólnymi inicjatywom uczniowie mogą poznać Akademię i przyszłościowe kierunki studiów, które mogą wybrać z myślą o swoich zainteresowaniach i zawodowej przyszłości. 

Zależy nam nie tylko na przekazywaniu wiedzy, ale także doskonaleniu umiejętności prawniczych i kształtowaniu etycznych podstaw. Angażujemy się też jako społeczność akademicka, w pracę pro bono na rzecz obywateli – wskazuje dr Mateusz Woiński, Pełnomocnik Rektora Akademii Leona Koźmińskiego ds. współpracy z liceami. – Edukacja prawna społeczeństwa jest kluczowa dla przyszłości demokratycznego państwa prawa. Dlatego tak bardzo zależy nam na tym, z naszą misją wychodzić także do przyszłych studentek i studentów.  

Informacja prasowa za: https://www.kozminski.edu.pl/pl/review/v-liceum-ogolnoksztalcace-im-ksiecia-jozefa-poniatowskiego-w-warszawie-dolacza-do-programu?fbclid=IwAR2scPR2R1TiFjXONNQ2BDqb1_CU8KyY-GO2FPI5DasinKMXNOTxH8iU73I

Skip to content