Układ dzwonków

 
 
                 Nowy układ dzwonków. Obowiązuje od 29 listopada 2021 roku.