EN DE FR

Ubezpieczenie uczniów

Dokumentacja ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2023/2024

Składka za ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 58 zł (na sumę ubezpieczenia 40.000 i jest to opcja III). Składka płatna jest gotówką u skarbnika klasy, który przekaże pieniądze wraz z listą ubezpieczonych do sekretariatu szkoły.

Karta Produktu NNW PZU Edukacja

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU Edukacja

PZU Informacja administratora danych osobowych

Informacja o ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i pracowników PZU NNW Edukacja

Skip to content