Samorząd Uczniowski

Prezydium Samorządu Uczniowskiego:

  • Przewodnicząca: Alicja Januszewska (3B)
  • Marszałek: Jan Andrzej Olsztyński (3D)
  • Skarbniczka: Natalia Wnęk (3D)
  • Sekretarz: Iwo Tomicki (2B)

Chciałbyś się zaangażować w życie szkoły, ale nie wiesz jak? Masz wiele pomysłów, którymi chcesz się podzielić? Nie czekaj! Dołącz już dziś! Po więcej informacji zgłoś się do przewodniczącego wybranej komisji i zacznij działać!

Samorząd Szkolny jest organem reprezentującym Uczniów przed Dyrekcją, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. Jednym z jego zadań jest również organizacja życia pozalekcyjnego szkoły. Raz w miesiącu grupa ta spotyka się z przewodniczącymi samorządów klasowych w celu omówienia najważniejszych spraw z życia szkoły oraz rozwiązań ewentualnych problemów.

Skip to content