EN DE FR

„Głos Poniatówki”

„Głos Poniatówki” to czasopismo wydawane przez V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie w koedycji z Fundacją im. Księcia Józefa Poniatowskiego Wspomagania i Rozwoju Nowoczesnej Szkoły.

Pierwszy numer „Głosu Poniatówki” ukazał się w marcu 2012 roku. Pismo redagowane jest przez zespół redakcyjny, w którego skład wchodzą nauczyciele, uczniowie, absolwenci oraz rodzice oraz inne osoby związane z edukacją, zwłaszcza warszawską. Zakres tematyczny periodyku to problematyka życia szkolnego, historia liceum i historia szkolnictwa, dydaktyka. Na łamach periodyku nauczyciele publikują m.in teksty dotyczące własnej praktyki edukacyjnej, dzielą się swoimi doświadczeniami, pomysłami. Opublikowano dotąd trzy numery, ostatni – z 2018 roku – zbiera bogate materiały związane z setną rocznicą powołania liceum do istnienia. Redaktorem naczelnym „Głosu Poniatówki” jest dyrektor liceum dr Mirosław Sosnowski. Czasopismo publikowane jest wersji drukowanej i elektronicznej. Patronem wydań numerów pisma jest Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, które udziela także wsparcia poligraficznego.

Zapraszamy do lektury!

Skip to content