EN DE FR

Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy wniosek elektroniczny złożony w systemie elektronicznego wspomagania naboru
  ( https://warszawa.edu.com.pl/kandydat/app/index.xhtml ) muszę wydrukować i zanieść do szkoły?
 2. Chcę zmienić listę preferowanych oddziałów w złożonym wniosku – co muszę zrobić?
 3. Czy wiadomo kto będzie uczył kluczowych przedmiotów oraz kto będzie wychowawcą?
 4. Kiedy mogę złożyć wydrukowany wniosek/skontaktować się z komisją rekrutacyjną?
 5. Dlaczego wszystkie, drugie języki obce nauczane są od podstaw? Czy faktycznie oznacza to, że znów będzie nauczanie danego języka od zera („alfabetu”)?
 6. Nie dostałem się w rekrutacji podstawowej, a zależy mi na nauce w V LO – co dalej?
 7. Jak mogę wycofać źle uzupełniony wniosek?
 8. Jakie dokumenty muszę złożyć, jeżeli jestem rodzicem samotnie wychowującym dziecko, czy oświadczenie wystarczy?
 9. Czy wniosek musi być podpisany przez obojga rodziców?
 10. Kto może złożyć dokumenty w imieniu kandydata?
 11. Jaki jest próg punktowy do poszczególnych profili w V LO w Warszawie?
 12. Kiedy mój wniosek zostanie zweryfikowany/zaakceptowany/zatwierdzony? Jak zostanę o tym fakcie poinformowany/a?
 13. Jakie konkursy są punktowane w rekrutacji do V LO w Warszawie?
 14. Czy podczas składania kopii poświadczonych zgodnie z oryginałem: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz wyników egzaminu ósmoklasisty, należy przynieść dyplomy konkursów uwzględnionych na świadectwie?
 15. Czy mogę odebrać złożone dokumenty po ogłoszeniu wyników rekrutacji podstawowej, np. poświadczoną kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty?
Skip to content