EN DE FR

Miejsce

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu dokumentalnego pt. „Otwieranie ciszy, odcinek 2: Nowolipie i V Liceum Ogólnokształcące”, który jest efektem współpracy Działu Edukacji Muzeum Getta Warszawskiego z uczniami V Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie.

Film ten został wyprodukowany przez Muzeum Getta Warszawskiego. Powstał w ramach kontynuowania projektu edukacyjnego skierowanego do szkół ponadpodstawowych znajdujących się na terenie dawnego getta, a jego nadrzędnym celem była rekonstrukcja miejsca, w którym obecnie znajduje się szkoła, przy użyciu zarówno wspomnień świadków, historii, fotografii, map, jak i źródeł pisanych (Pierwszy odcinek cyklu „Otwieranie ciszy” dotyczył ulicy Elektoralnej i XVII Liceum Ogólnokształcącego). Film jest zwieńczeniem całorocznej pracy naszych uczniów: Kacpra Pędzika, Nataszy Nesterowicz, Dominiki Spychalskiej — odpowiedzialnych za kwerendę źródłową i napisanie scenariusza oraz wspierającej ich Sekcji Medialnej, która zrealizowała nagrania budynku liceum: Miłosza Ślusarskiego i Zuzannę Aderek. Projektem w Poniatówce opiekował się nauczyciel historii Piotr Grabowski, który wspomógł uczniów w znalezieniu archiwalnych materiałów ikonograficznych. Podczas pracy nad projektem mogliśmy liczyć na nieocenioną pomoc specjalistów MGW, w szczególności dr Wiesławy Młynarczyk — konsultacja historyczna i  nadzór merytoryczny oraz Janusza Wąża — materiały ikonograficzne. Film został zmontowany w studiu Fixafilm przez Piotra Jędruszczaka i Volhę Bandarenkę.

https://www.youtube.com/watch?v=IGAFtTlVEfY

Skip to content