Rada Rodziców

V Liceum Ogólnokształcące
im. Księcia Józefa Poniatowskiego
00-150 Warszawa ul. Nowolipie 8
tel. 22 831 48 04, NIP: 525 21 46 881

Prezydium Rady Rodziców

– Małgorzata Behague (1C) – klasy pierwsze

– Tomasz Grajewski  (1B) – klasy pierwsze

– Bogumił Lipiecki (2C) –  klasy drugie

– Grażyna Kuźma-Fąferek (2B) –  klasy drugie

– Adam Szczepanik  (2E) – klasy drugie

– Mirosław Proppé (3B) –  klasy trzecie

 Skład Komisji Rewizyjnej:

– Katarzyna Kozieniowska

– Anna Trojan

– Arkadiusz Cegliński

Kontakt do Rady Rodziców: RadaRodziców@stowarzyszenievlo.org.pl

 

Informacje o składce rocznej

Składka na Radę Rodziców na rok 2020/21 pozostaje niezmieniona i
wynosi 350 zł za ucznia. Składkę wpłacamy do końca września na
 rachunek Stowarzyszenia Rodziców i Sympatyków V Liceum
Ogólnokształcącego im. Księcia Józefa Poniatowskiego

Wpłaty prosimy kierować na konto:

Stowarzyszenia Rady Rodziców  V LO im. Ks.  J. Poniatowskiego
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 8

Numer konta:  85 1140 2004 0000 3802 7614 9681 

W tytule przelewu prosimy wpisać: „Darowizna na cele statutowe – wpłata Imię Nazwisko (syn/córka Imię Nazwisko – klasa 0X)” – dzięki takim zapisom możliwe będzie odliczenie kwoty wpłaty od Państwa podatku PIT.

W szkole finansami w imieniu Rady Rodziców zarządza Stowarzyszenie Rodziców.

Zarząd Stowarzyszenia Rodziców serdecznie zaprasza wszystkich Rodziców Uczniów V LO, po zapoznaniu się ze Statutem Stowarzyszenia Rodziców do wstąpienia w swoje szeregi. Szczególnie gorąco zachęcamy Rodziców z klas pierwszych.

 

Regulamin Rady Rodziców

 

Statut Stowarzyszenia Rady Rodziców

 

Aktualności Rady Rodziców