EN DE FR

Rada rodziców

Rada Rodziców i Stowarzyszenie Rodziców
i Sympatyków V LO

W szkole działa Rada Rodziców i Stowarzyszenie Rodziców i Sympatyków V LO.

Rada Rodziców nie mogła występować w normalnym obrocie prawnym i korzystać z możliwości, które mają zarejestrowane Stowarzyszenia, takich jak:
– pozyskiwanie grantów
– przyjmowanie darowizn – aby rodzice mogli odpisać składki na radę rodziców w zeznaniu PIT

Rada Rodziców nie mająca osobowości prawnej i znaczne ograniczenia w działaniu powołała do życia Stowarzyszenie Rodziców i Sympatyków V LO, które w jej imieniu podejmuje działania.

Prezydium Rady Rodziców i Zarząd Stowarzyszenia

  • Tomasz Grajewski (4B)
  • Małgorzata Behague (4C)
  • Katarzyna Rutkowska (3B)
  • Monika Louklińska (2A)
  • Bogumił Lipiecki (2A)
  • Tomasz Dembe (3E)

Skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

  • Marta Borkowska (4B)
  • Ewa Koprowska (4C)
  • Karolina Moraczewska (4A)
  • Maria Szperlich-Poppe (2C)

Informacje o składce rocznej

Składka na Radę Rodziców na rok 2022/23 pozostaje niezmieniona i wynosi 370 zł za ucznia. Składkę wpłacamy do końca września na rachunek Stowarzyszenia Rodziców i Sympatyków V Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Józefa Poniatowskiego

Wpłaty prosimy kierować na konto:

Stowarzyszenie Rodziców i Sympatyków V LO im. Ks. J. Poniatowskiego
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 8

Numer konta: 85 1140 2004 0000 3802 7614 9681

Darowizna na cele statutowe może zostać odliczona od podstawy opodatkowania: w przypadku osób fizycznych do 6% dochodu, a w przypadku osób prawnych – do 10% dochodu.

W tytule przelewu należy wpisać: „Darowizna na cele statutowe, wpłata na RR, imię i nazwisko ucznia, klasa” – dzięki takiemu tytułowi przelewu mają Państwo możliwość odliczenia tej kwoty od podstawy opodatkowania przy rozliczenia dochodów.

Stowarzyszenia Rodziców serdecznie zaprasza wszystkich Rodziców Uczniów V LO do członkostwa.

Stowarzyszenie Rodziców i Sympatyków
V Liceum Ogólnokształcącego
im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Warszawie


ul. Nowolipie 8, 00-150 Warszawa

NIP 5252649607
REGON 363841267
KRS 0000604962

Numer konta:
85 1140 2004 0000 3802 7614 9681

Kontakt do Rady Rodziców:

biuro@stowarzyszenievlo.org.pl

Skip to content