Rada Rodziców

 

Rada Rodziców i Stowarzyszenie Rodziców i Sympatyków V LO

 

W szkole działa Rada Rodziców i Stowarzyszenie Rodziców i Sympatyków V LO.

 
Rada Rodziców nie mogła występować w normalnym obrocie prawnym i korzystać z możliwości, które mają zarejestrowane Stowarzyszenia, takich jak:
– pozyskiwanie grantów
– przyjmowanie darowizn – aby rodzice mogli odpisać składki na radę rodziców w zeznaniu PIT

 

Rada Rodziców nie mająca osobowości prawnej i znaczne ograniczenia w działaniu powołała do życia Stowarzyszenie Rodziców i Sympatyków V LO, które w jej imieniu podejmuje działania.

 

Stowarzyszenie Rodziców i Sympatyków

V Liceum Ogólnokształcącego

im. Ks. Józefa Poniatowskiego W Warszawie

ul. Nowolipie 8, 00-150 Warszawa

NIP 5252649607

REGON 363841267

KRS 0000604962

Numer konta: 85 1140 2004 0000 3802 7614 9681

Kontakt do Rady Rodziców: biuro@stowarzyszenievlo.org.pl

 

Prezydium Rady Rodziców i Zarząd Stowarzyszenia

– Małgorzata Behague (2C)

– Tomasz Grajewski (2B)

– Bogumił Lipiecki (3C)

– Grażyna Kuźma-Fąferek (3B)

– Adam Szczepanik (3E)

 

Skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

– Marta Borkowska (2B)

– Ewa Koprowska (2C)

– Katarzyna Korzeniowska (3CG)

– Beata Pietrzak (3B)

 

Informacje o składce rocznej

Składka na Radę Rodziców na rok 2021/22 pozostaje niezmieniona i wynosi 350 zł za ucznia. Składkę wpłacamy do końca września na rachunek Stowarzyszenia Rodziców i Sympatyków V Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Józefa Poniatowskiego

 

Wpłaty prosimy kierować na konto:

Stowarzyszenia Rodziców i Sympatyków V LO im. Ks. J. Poniatowskiego
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 8

Numer konta: 85 1140 2004 0000 3802 7614 9681

 

Darowizna na cele statutowe może zostać odliczona od podstawy opodatkowania: w przypadku osób fizycznych do 6% dochodu, a w przypadku osób prawnych – do 10% dochodu.

 

W tytule przelewu należy wpisać: „Darowizna na cele statutowe, wpłata na RR, Imię Nazwisko ucznia + klasa ” – dzięki takiemu tytułowi przelewu mają Państwo możliwość odliczenia tej kwoty od podstawy opodatkowania przy rozliczenia dochodów.

 

Stowarzyszenia Rodziców serdecznie zaprasza wszystkich Rodziców Uczniów V LO do członkostwa.

 

 

Regulamin Rady Rodziców

 

Statut Stowarzyszenia Rady Rodziców

 

Deklaracja członkowska Stowarzyszenia Rady Rodziców

 

Aktualności Rady Rodziców