EN DE FR

Konsultacje nauczycieli V LO

Harmonogram konsultacji nauczycieli od 9 stycznia 2023 roku

Jednocześnie nauczyciele zwracają się z uprzejmą prośbą do rodziców/prawnych opiekunów o zgłaszanie chęci przybycia na konsultacje przez dziennik elektroniczny lub pocztę elektroniczną z wyprzedzeniem, aby usprawnić przebieg samych konsultacji

Skip to content