Informacja dla Kandydatów – Zasady Pracy Komisji Rekrutacyjnej i adresy e-mail do przesyłania dokumentacji

Treść dokumentu

Kontakt telefoniczny z Komisją Rekrutacyjną do klas pierwszych

tel. 723 244 873 dostępny w godz. 10-14 w dniach dyżurów Komisji

Podstawowe informacje o rekrutacji 2020/2021

Zestaw podręczników dla klas pierwszych

w roku szkolnym 2020/2021

Wykaz podręczników

Aktualności

Poniatowszczacy na Powązkach

31 października 2019 roku klasa 1A-g wybrała się na Cmentarz Powązkowski, aby uczcić pamięć dwóch zasłużonych absolwentów szkoły – Bronisława Pietraszewicza i Mariana Sengera, uczestników Powstania Warszawskiego. Najpierw uczniowie zebrali się nad miejscem pochówku B. Pietraszewicza, zapalili znicze i udekorowali grób kwiatami, tam też odczytali fragment historii z dziejów szkoły. Następnie odwiedzili grób M. Sengera.

JK

Czytanie Noblistki

10 października 2019 r. Szwedzka Akademia poinformowała, że Olga Tokarczuk została laureatką literackiego Nobla za 2018 rok. Dzięki inicjatywie naszych polonistek my również – uczciliśmy to wielkie literackie wydarzenie. W końcu miesiąca (29 października) odbyło się „Czytanie Olgi Tokarczuk”. Wybrane fragmenty ulubionych utworów czytali zarówno uczniowie, jak i niektórzy nauczyciele. Najczęściej cytowane utwory to „Prawiek i inne czasy”, „Księgi Jakubowe” i „Bieguni”. Spotkanie bardzo ciekawe. Słuchaliśmy tej pięknej prozy w ciszy i skupieniu.
Dobrosława Gawor
Fot. Mikołaj Lasota (3c)

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

24 października 2019 roku uczniowie klas 2E uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Zajęcia były częścią siódmej edycji Tygodnia Konstytucyjnego organizowanego przez  Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy. Uczniowie podzieleni na grupy stawili czoła kazusom prawnym, które były ilustracją przypadków będących przedmiotem codziennej pracy sądów. Zadaniem grup było znalezienie zgodnych z prawem rozwiązań, które następnie zostały przedstawione szerszej publiczności oraz poddane wnikliwej analizie przez dr hab. Adama Bodnara. Rzecznik Praw Obywatelskich przystępnym językiem tłumaczył uczniom zawiłości prawa, zwracając szczególną uwagę na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji. Uczniowie z zajęć wyszli bogatsi o nową wiedzę i dalszą chęć poszerzania kompetencji w zakresie prawa konstytucyjnego.

O działalności Rzecznika Praw Obywatelskich powstał film dla telewizji niemieckiej Rundfunk Berlin-Brandenburg, w którym został przedstawiony materiał filmowy ze spotkania z uczniami V LO.

Link na stronę Rundfunk Berlin-Brandenburg do filmu o Rzeczniku Praw Obywatelskich

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

W dniu 14 października  2019 r. o godz. 10 odbyła się uroczystość  ślubowania uczniów klas pierwszych oraz Dzień Edukacji Narodowej

Przebieg uroczystości w holu szkoły

 1. Wprowadzenie Sztandaru V LO
 2. Hymn Państwowy
 3. Wystąpienie Dyrektora V LO – Pana dr. Mirosława Sosnowskiego
 4. Wystąpienie przedstawiciela Rady Rodziców – Pani Barbary Tomali
 5. Ceremonia Ślubowania
 6. Wystąpienie przedstawicieli uczniów klas pierwszych – Marii Przytuły z klasy 1e
  i Konstantego Szczepańskiego z klasy 1b
 7. Życzenia dla pracowników szkoły – Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Stanisław Szumowski
 8. Hymn V LO
 9. Wyprowadzenie Sztandaru Szkoły
 10. Część artystyczna
 • Gabriela Chudzik 3c, Maria Pilachowska 3a, Maja Balcerzak 2a, akompaniament Pani Marta Olszewska (pianino)Anna Jantar: Za każdy uśmiech
 • Kamil Tracz 2c – Aleksander Skriabin: Etiuda Es-dur op. 42 nr 8 (pianino)
 • Bartłomiej Banaszak 2e – Henryk Wieniawski: Dudziarz (skrzypce)
 • Anna Prus 2d i Wiktoria Szczupak (LO im. A. Fredry) – Yiruma: River Flows in You (pianino i wiolonczela)
 • Maria Świtaj 1c-g – Ed Sheeran: Give me love
 • Oliwia Rogal 1d, akompaniament Adam Warowny 2b (pianino) Lady Gaga: Million Reasons
 • Justyna Galaszewska 1e, akompaniament Stanisław Sender 3a (gitara)Elton John: Your Song Prowadzenie: Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Stanisław Szumowski  z klasy 2eOpieka nad chórem szkolnym  –  Pani Marta Olszewska

 

 

 

 

Archiwa