Procedura zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego

w V LO im. Ks. J. Poniatowskiego

Treść dokumentu

Stypendia Fundacji im. Ks. J. Poniatowskiego

dla uczniów Poniatówki

Więcej informacji

Aktualności

Dokumenty rekrutacyjne składane przez nowo przyjętych uczniów – w tym wola podjęcia nauki i kwestionariusz rekrutacyjny

Niniejszym publikujemy  dokument do pobrania dla nowo przyjętych  uczniów, którzy zostaną zakwalifikowani do szkoły w dniu 12 sierpnia 2020 roku.

Wola podjęcia nauki i kwestionariusz rekrutacyjny na rok szkolny 2020/2021 – dokument do pobrania

Przypominamy o konieczności dostarczenia oryginałów dokumentów w dniach 13-18 sierpnia 2020 roku (godziny pracy Komisji znajdują się w harmonogramie):

  • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

  • zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

  • woli podjęcia nauki i kwestionariusza rekrutacyjnego 2020/2021 ,

  •  dyplomów, potwierdzeń, które pozwoliły uzyskać dodatkowe punkty w rekrutacji ( jeśli taka sytuacja u kandydata wystąpiła),  

  • dokumentów uprawniających do ubiegania się o kryterium ex aequo ( jeśli taka sytuacja u kandydata wystąpiła).

Ponadto prosimy wszystkie nowo przyjęte osoby o dostarczenie dodatkowo:

  • karty zdrowia ze szkoły podstawowej lub oświadczenia rodziców, że karta zdrowia nie była prowadzona przez szkołę podstawową,

  • trzech fotografii podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem i oznaczeniem klasy,

  • wymiaru obwodu głowy nowo przyjętego ucznia do czapki szkolnej w centymetrach.

Archiwa