Aktualności

Uczniowie podczas rozpoczęcia roku szkolnego (ujęcie z góry)

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023


Fotorelacja z uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023

Początek nowego roku szkolnego


Rok szkolny 2022/2023 rozpocznie się 1 września 2022 roku.

Pożegnanie Kamila Ziółkowskiego, absolwenta V LO


Składamy wyrazy współczucia.

Informacja o prowadzonej rekrutacji uzupełniającej do V Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie w roku szkolnym 2022/2023


Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie w zależności od dostępnych miejsc w oddziałach.

Progi punktowe w rekrutacji do klas pierwszych V LO w 2022 roku


Progi punktowe w rekrutacji do klas pierwszych V LO w 2022 roku.

Dokumenty wymagane od zakwalifikowanych kandydatów


Przypominamy wszystkim zakwalifikowanym kandydatom o konieczności dostarczenia oryginałów dokumentów!

Mistrzowie paraolimpijscy w V LO


V Liceum Ogólnokształcące im Księcia J. Poniatowskiego od wielu lat stwarza jak najlepsze warunki dla osób z niepoprawnościami i włącza się w działania, które sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi tych osób.

Głosowanie w projekcie stypendialnym Queen Hedvig Scholarship


Projekt stypendialny Queen Hedvig Scholarship wchodzi w ostatnią, decydującą fazę – wybór uczniów na podstawie prezentacji i przesłanych do kapituły dokumentów.

Zwycięstwo ucznia V LO w międzynarodowym projekcie Moon Camp Challenge Explorers 2021-2022


Zwycięstwo ucznia naszej szkoły Tobiasza Dąbrowskiego w międzynarodowym projekcie Moon Camp Challenge 2021-2022.

Pokazowa debata oksfordzka o przyszłości mediów społecznościowych


W ramach popularyzacji idei debat oksfordzkich członkinie i członkowie Koła Debatanckiego Poniatówki przygotowali z opiekunem koła debatę “Przejęcie Twittera przez Elona Muska przyniesie więcej szkód niż pożytku“.

Dane kontaktowe i harmonogram pracy Komisji Rekrutacyjnej


Dane kontaktowe i harmonogram pracy Komisji Rekrutacyjnej.

Skip to content