Procedura zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego

w V LO im. Ks. J. Poniatowskiego

Treść dokumentu

Stypendia Fundacji im. Ks. J. Poniatowskiego

dla uczniów Poniatówki

Więcej informacji

Aktualności

Rekrutacja – terminarz składania wniosków i dane kontaktowe do Komisji

Godziny przyjmowania wniosków składanych osobiście

17 maja – 20 czerwca* (w dni robocze) – 10:00–14:00 

*Wyjątkiem są dni 25, 26, 27 maja oraz 3 i 4 czerwca – w te dni wnioski przyjmowane są TYLKO ZDALNIE! 

21 czerwca 10:00–16:00 

25 czerwca – 12:00–16:00 

28 czerwca – 16 lipca (w dni robocze) – 10:00–15:00 

23 lipca – 30 lipca (w dni robocze) – 10:00–15:00 

Nr telefonu do Komisji Rekrutacyjnej (czynny w godzinach stacjonarnej pracy komisji): 723 244  873 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół z uwagi na sytuację pandemiczną wniosek rekrutacyjny można składać także w wersji elektronicznej (24h na dobę). 

Poniżej podajemy adresy do przesyłania wniosków rekrutacyjnych drogą elektroniczną. Kandydaci wysyłają wniosek rekrutacyjny wraz z dokumentacją na adres klasy pierwszego wyboru na liście preferencji. W temacie wiadomości należy podać nazwisko i imię kandydata oraz symbol oddziału (np. Klasa A) naszego Liceum umieszczonego na pierwszym miejscu na liście preferencji. 

KLASA A (trzy obowiązkowe rozszerzenia: język polski, geografia i wiedza o społeczeństwie) adres e-mail do przesyłania dokumentacji:  rekrutacja1a@vlo.edu.pl  

KLASA B (dwa obowiązkowe rozszerzenia: matematyka, fizyka) adres e-mail do przesyłania dokumentacji: rekrutacja1b@vlo.edu.pl 

KLASA C (trzy obowiązkowe rozszerzenia: chemia, fizyka, matematyka) adres e-mail do przesyłania dokumentacji: rekrutacja1c@vlo.edu.pl 

KLASA D (trzy obowiązkowe rozszerzenia: biologia, chemia, matematyka) adres e-mail do przesyłania dokumentacji:  rekrutacja1d@vlo.edu.pl 

KLASA E (dwa obowiązkowe rozszerzenia: geografia, matematyka) adres e-mail do przesyłania dokumentacji:  rekrutacja1e@vlo.edu.pl 

Adres e-mail do Komisji Rekrutacyjnej V LO rekrutacja@vlo.edu.pl . Prosimy o przesyłanie na ten adres jedynie pytań ogólnych dotyczących rekrutacji, natomiast wnioski rekrutacyjne należy przesyłać na podany powyżej adres e-mail klasy pierwszego wyboru.

Wydawanie świadectw ukończenia szkoły

Szanowni Uczniowie i Nauczyciele

w związku z nadchodzącym zakończeniem roku szkolnego 2020/2021 oraz ukończeniem szkoły średniej, poniżej, przedstawiono informacje dotyczące odbioru świadectw ukończenia szkoły. Procedura została opracowana w oparciu wytyczne GIS oraz wewnętrzne procedury przeciwepidemiczne szkoły. 

  1. Wydawanie świadectw ukończenia szkoły odbywa się wyłącznie zgodnie z wyznaczonym harmonogramem (dzień i godzina). 
  1. Uczniowie wchodząc na teren szkolny, mają obowiązek założenia maseczki zasłaniającej usta i nos, zachowywania dystansu społecznego i wykonywania poleceń pracowników szkoły. 
  1. Każdy uczeń wchodzący do budynku szkolnego ma obowiązek zdezynfekowania odzieży w bramce wejściowej, rąk płynem/żelem dezynfekującym oraz poddaniu się automatycznemu i bezdotykowemu pomiarowi temperatury. 
  1. Odbiór świadectwa ukończenia szkoły poświadcza się podpisaniem listy potwierdzającej odbiór. Po odbiór dokumentu należy przychodzić z własnym długopisem. 

Wydawanie świadectw ukończenia szkoły odbywa się zzachowaniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz procedur przeciwepidemicznych V LO! 

Godziny odbioru świadectw w dniu
30 kwietnia 2021  (piątek) 
Oddział 
9.00-9.45 3A 
10.00-10.45 3B 
11.00-11.45 3C 
12.00-12.45 3D 
13.00-13.45 3E 

Nieodebrane w wyznaczonym terminie świadectwa ukończenia szkoły będzie można odebrać w innym terminie (po uprzednim umówieniu się z sekretariatem szkoły). 

Akcja “Żonkile” z okazji 78. rocznicy powstania w getcie warszawskim

Zbliża się 78. rocznica powstania w getcie warszawskim.

Jak co roku to tragiczne wydarzenie w historii narodu żydowskiego obchodzimy 19 kwietnia. Tego właśnie dnia 1943 roku, w wigilię żydowskiego święta Pesach, wybuchło powstanie.

To nie była walka o zwycięstwo. Przecież już w pierwszych dniach kwietnia 1940 roku zaczęto wznosić pierwsze mury wokół getta. To była zbrojna odpowiedź na ludobójstwo.

Walki w getcie oficjalnie zakończyły się 16 maja 1943 – to wtedy Niemcy wysadzili budynek Wielkiej Synagogi na Tłomackiem.

Ci nieliczni, którzy przeżyli, trafili do obozów zagłady. W przejmującym do szpiku kości reportażu Hanny Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem” czytamy wspomnienia Marka Edelmana, jednego z przywódców powstania. Przytoczę stamtąd tylko jeden cytat: „Chodziło tylko o wybór sposobu umierania”.

Nasza szkoła mieści się na Muranowie, na terenie, który podczas II wojny światowej był włączony do getta. Mamy obowiązek mówienia o tej tragedii. Jeżeli przestaniemy o niej mówić, to przestaniemy pamiętać.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z programem obchodów 78. rocznicy na stronie Muzeum Historii Żydów Polskich. Przyłączcie się do organizowanej przez Muzeum akcji Żonkile.

Dobrosława Gawor

Archiwa