EN DE FR

Ślubowanie klas pierwszych

14 października 2022 roku, w Dzień Edukacji Narodowej, w poczet uczniów Poniatówki przyjęto 6 klas pierwszych. Przemawiał dyrektor Maciej Rusiecki, pouczając o tym, co oznacza być uczniem szkoły o ponadstuletniej tradycji i jakie wiążą się z tym oczekiwania – naukowe, społeczne, moralne. Młodzi poniatowszczacy zapoznali się z tradycją szkoły oraz modelem absolwenta, do którego realizacji powinny dążyć poprzez sumienną pracę, respektowanie norm społecznych i moralnych oraz pielęgnowanie i rozwijanie uniwersalnych wartości, jakimi są dobro, prawda i piękno. Następnie uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie, tradycyjnie otrzymali także czapki szkolne. Poniżej zamieszczamy fotorelację z uroczystości.

Skip to content