Rekrutacja uzupełniająca

Harmonogram i wzory podań-kwestionariuszy

Więcej informacji

Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej

19 sierpnia 2019 roku o godz. 12.00

Szkolny zestaw podręczników

w roku szkolnym 2019/2020

Więcej informacji

Aktualności

Rekrutacja uzupełniająca do V LO – terminy i wzory podań

Komisja Rekrutacji Uzupełniającej do V LO będzie przyjmować podania od 26 lipca (piątek) od 8:00 do 30 lipca 2019 r. (wtorek) do godz. 12.00.  

Godziny pracy komisji rekrutacji uzupełniającej

26 lipca (piątek) 8.00-15.00

29 lipca (poniedziałek) 10.00-14.00

30 lipca (wtorek) 9:00-12:00

Uprzejmie prosimy o składanie wniosków w rekrutacji uzupełniającej w oparciu o poniższe formularze.

Podanie-kwestionariusz w rekrutacji uzupełniającej po szkole podstawowej PDF

Podanie-kwestionariusz w rekrutacji uzupełniającej po gimnazjum PDF

Informacja o wolnych miejscach w rekrutacji uzupełniającej po szkole podstawowej i po gimnazjum

 

Projekt naukowy ucznia naszej szkoły zrealizowany w ramach Mazowieckiego Programu Stypendialnego

Publikujemy wyniki pracy z  zakresu kinetyki chemicznej wykonanej przez ucznia naszej szkoły Kacpra Piekarskiego z klasy pierwszej chemiczno-fizycznej  w roku szkolnym 2018/2019. Opiekę naukową nad projektem sprawowała dr Joanna Krzeszczakowska – nauczycielka chemii w V LO. Poniższa prezentacja  jest dokumentacją  projektu “Czynniki wpływające na szybkość reakcji chemicznych. Ilościowe zbadanie szybkości rozpadu nadtlenku wodoru”  realizowanego w ramach  “Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”.  Kacper Piekarski z kl. 1C uczestniczył w programie stypendialnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej.

Prezentacja wyników badań Kacpra Piekarskiego kl. 1C (chemiczno-fizyczna)

 

 

 

Archiwa