EN DE FR

Koło Debatanckie „Poniatówki” zorganizowało debatę szkolną na temat obowiązku wyboru profili

W V LO od wielu lat działa przy Bibliotece Szkolonej koło debat oksfordzkich. Uczestnicy koła przygotowują się do zawodów ogólnopolskich i wielokrotnie uczestniczyli w Mistrzostwach Polski Debat Oksfordzkich w Poznaniu i innych turniejach debatanckich. W dniu 27 stycznia 2023 roku uczestnicy koła zorganizowali debatę oksfordzką dla uczniów klas pierwszych. Opiekun koła debatanckiego Pan Piotr Matuszewski pełnił rolę marszałka debaty. Tematem debaty była kwestia wyboru profili w szkołach ponadpodstawowych, W debacie zmierzyły się dwie drużyny składające się z uczniów aktywnie działających w szkolnym kole debatanckim. Temat debaty został zaproponowany przez uczestników koła. Po debacie oksfordzkiej także publiczność będzie zaproszona do zabierania głosu na omawiany temat.

Przed debatą publiczność została poproszona o przedstawienie swojego stanowiska w sprawie debaty: Obowiązek wyboru profilu w szkole ponadpodstawowej przynosi więcej szkód niż pożytku.

Przed debatą 52% głosujących opowiedziało się przeciw stanowisku wyrażonym w tezie, a 48%. Większość osób zasiadających na widowni 78% głosujących nie obserwowała wcześniej debaty.

Po debacie liczba osób, która opowiedziała się przeciwko tezie, wzrosła do 62%, a liczba osób, które opowiedziały się za tezą zmalała do 38%.

Po debacie oksfordzkiej odbyła się dyskusja z udziałem publiczności.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych debatami do uczestnictwa w pracach Koła Debatanckiego. Link do Kanału Koła Debatanckiego na Teams

Autorka projektu graficznego – Al Jabi Mais kl. 2b, Autorka zdjęć – Otylia Żółtek kl. 2c

Skip to content