Zasady pracy Komisji Rekrutacyjnej V LO

Więcej informacji

Oferta edukacyjna w roku szkolnym 2022/2023

Informacje o ofercie

Prezentacja multimedialna o szkole

dla kandydatów - edycja 2022

Link do prezentacji

Aktualności

Warsztaty edukacyjne w Najwyższej Izbie Kontroli

26 października uczniowie kl. III E uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych w NIK, będącej konstytucyjnym organem kontroli państwowej i ochrony prawa. Zajęcia zostały zorganizowane w ramach lekcji WOS. Poznaliśmy zasługi wybitnych Prezesów NIK – Waleriana Pańki, Lecha Kaczyńskiego, Janusza Wojciechowskiego, Krzysztofa Kwiatkowskiego w staniu na straży zgodności z prawem, gospodarności, celowości wykorzystania pieniędzy publicznych. Uczniowie zapoznali się z tematyką i charakterem działań kontrolnych podejmowanych przez NIK. Profesjonalna kontrola jakości i efektywności realizacji zadań przez organy władzy publicznej jest normą w demokratycznym świecie. Uczniowie dyskutowali o tym, jak pandemia ograniczyła tę ważną dla obrony interesów obywateli instytucję. Następnie analizowali treść i wnioski pokontrolne kontroli NIK poświęconej przeciwdziałaniu dostępności nowych narkotyków (wcześniej zwanych dopalaczami). Oceniali zalecenia pokontrolne i propozycje rozwiązań mające na celu naprawienie wadliwych mechanizmów.

Konkurs na szkic scenariusza do filmu krótkometrażowego promującego Poniatówkę!

Zapraszamy Uczniów do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Samorząd Uczniowski we współpracy z Biblioteką Szkolną VLO. Przedmiotem konkursu jest stworzenie szkicu scenariuszowego filmu krótkometrażowego promującego V LO i prezentującego specyfikę szkoły oraz atmosferę panującą w Poniatówce obecnie lub/i w przeszłości. Prace należy składać do 15 listopada. Więcej szczegółów w regulaminie.

Wielkie serce “Poniatówki”

W ubiegłym tygodniu pojawiło się wielkie serce w hallu szkoły, które jest nowym miejscem zbiórki nakrętek do recyklingu. Jest ogromne i przyjmie ich naprawdę bardzo wiele. Korzystajcie z tego i wypełnijcie je po brzegi. Czasem jeden, mały gest ma znaczenie większe niż możemy przypuszczać…

Archiwa